Nedeľná homília - Christianitas

Nedeľná homília

Panna Mária nás učí, že Boh na nás nezabudol

vdp. Radovan Rajčák

„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho (Ježiš)…“ Tento pozdrav Panne Márii, drahí bratia a sestry, ktorým Alžbeta oslovila najkrajšiu a najčistejšiu zo žien, nie bez...

Radosť kresťana pramení k Kristovi a premáha svet

vdp. Radovan Rajčák

Nie je jednoduché volať ľudí k radosti, ktorá má nadprirodzený základ. Radosť je totiž dnes identifikovaná s telesnými príjemnosťami, s jedlom, pitím, zábavou. Človek má radosť, keď vidí, že sa...

Pán – naša spravodlivosť!

vdp. Radovan Rajčák

„Dnes, bratia a sestry, slávime začiatok adventu. Toto pomenovanie je známe a všade sa o ňom vie. Jeho význam však nie je vždy pochopený, pretože nešťastné Adamove deti sa...

Vlci v ovčom rúchu

vdp. Ľubomír Urbančok

„Chráňte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, zvnútra sú však dravými vlkmi.“ Keby sme hľadali jedného z vplyvných autorov, ktorí majú vplyv na súčasný ideologický svet kontinentu, len...

Čo znamená byť skutočným kresťanom?

vdp. Ľubomír Urbančok

„Všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení.“ Minulú nedeľu sme rozjímali nad tým, že kresťanská viera nie je len akýmsi čistým formalizmom, hoci forma...

Tajomstvo skutočného oddychu

vdp. Ľubomír Urbančok

„Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do Nebeského kráľovstva!“ Milovaní bratia a sestry! Posledné dni a týždne sa mnohí z nás zamýšľali nad otázkou, kam smeruje naša Cirkev...

Veď to je zázrak! Zázrak!

vdp. Radovan Rajčák

„On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho.“ Drahí bratia a sestry, Kristove konanie, o ktorom počúvame, poukazuje na mimoriadny skutok – zázrak....

Poslušnosť rozumu a vôle pred Bohom

vdp. Radovan Rajčák

Z úst Božského Spasiteľa, ktorý je naša „cesta, pravda a život“ počúvame slová: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko.“ Sv. Ambróz nám podáva krásne...

Sloboda kresťana nie je svojvôľou

vdp. Radovan Rajčák

V dnešnej modlitbe dňa sme, drahí bratia a sestry, prosili Pána Boha o osvietenie nášho rozumu a posilnenie našej vôle. Kňaz sa modlil: „Láskavý Bože (…) osvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo...

Veríme v Trojicu a nie je to jedno

vdp. Radovan Rajčák

Bezprostredne po sviatku Zoslania Ducha Svätého, drahí bratia a sestry, nás Cirkev vedie k sláveniu základnej pravdy našej katolíckej viery, ktorou je tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Totiž, hneď po tom, ako Duch...

Zoslanie Ducha Svätého

vdp. Radovan Rajčák

Milovaní Bratia a Sestry! Zoslaním Ducha Svätého sa završuje obdobie päťdesiatich dní od slávneho vzkriesenia nášho Pána. Päťdesiat dní od prechodu cez Červené more Izraeliti putovali po púšti a Boh...

Horlitelia pravej viery?

vdp. Ľubomír Urbančok

Dnes, keď slávime nedeľu po Nanebovstúpení Pána a kontemplujeme obraz nášho milovaného Spasiteľa, ktorý vystúpil k svojmu Otcovi, sa zároveň pripravujeme na Turíce. Pán nám posiela Tešiteľa – Ducha...

Nedeľná homília, 6. veľkonočná nedeľa

vdp. Radovan Rajčák

Drahí bratia a milované sestry! Hovoriť o láske dnes je veľmi ťažké, pretože moderná kultúra prevzala podobu lásky, ktorá je značne egoistická. Druhého mám podľa svetáckeho pohľadu rád vtedy,...

O modlitbe

vdp. Radovan Rajčák

Počas posledného pol roka sme strávili veľa času doma pred obrazovkami. Mohli sme pri tom vidieť množstvo celebrít. A ako denno-denne na týchto pozeráme, postupne preberáme ich životný štýl,...

V tieni Božieho milosrdenstva

vdp. Ľubomír Urbančok

Pred 8 rokmi obletela svet informácia o liste emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý reagoval na rozhovor svojho bývalého kolegu Hansa Künga v nemeckom denníku Spiegel. Kontroverzný teológ v nej poznamenal...

Aký je náš postoj k utrpeniu Pána Ježiša na kríži

vdp. Ľubomír Urbančok

Na veľký piatok, 13. apríla 1979 sa arcibiskup Fulton Sheen v New Yorskej katedrále sv. Patricka 58.-krát prihováral svojim poslucháčom prostredníctvom televízie do celého sveta. Bolo to naposledy. O niekoľko...

Nedeľná homília

vdp. Ľubomír Urbančok

Bola raz jedna dedinka, v ktorej sa odohrávalo víkendové predstavenie cirkusu. Ľudia sa húfne hrnuli, aby si mohli pozorne pozrieť cirkusové predstavenie. Mnohé deti sa zvlášť tešili na predstavenie šaša....

Prvá nedeľa utrpenia Pána

vdp. Radovan Rajčák

V liturgii nás Svätá Cirkev vedie, drahí bratia a sestry, k tomu, aby sme zakúšali tajomstvo života nášho Spasiteľa v jeho plnosti. Kráčame od jeho narodenia, po jeho smrť a slávne vzkriesenie. Všetko toto...

Ako byť radostný v čase Covidu?

vdp. Ľubomír Urbančok

Čo to je šťastný život ? Bratia a sestry, táto otázka bola veľmi pálčivá pre človeka už od dávneho staroveku. Veľkí myslitelia ľudských dejín o nej napísali celé traktáty. Keď...

Nemí diabli dnešných čias

vdp. Ľubomír Urbančok

„Za onoho času Ježiš vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý.“ (Lk 11,14) Milovaní bratia a sestry! Máme už tretiu pôstnu nedeľu a naďalej nás denne zaplavujú informácie ohľadom pandémie. Mnohí...

Hora premenenia ako cesta Veľkého resetu

vdp. Ľubomír Urbančok

Bratia a sestry! Prečo je vo svete zlo? Takto sme uvažovali minulú, prvú pôstnu nedeľu, keď sme vstupujúc do pôstneho obdobia, nachádzali odpoveď na túto zložitú otázku v Ježišovom Kríži. Boží...

Prečo je zlo vo svete?

vdp. Ľubomír Urbančok

Bratia a sestry, toto je otázka, ktorá zamestnáva človeka po celé tisícročia. Dennodenne sa my kňazi, ale aj Vy veriaci konfrontujete s otázkou, prečo je prítomné zlo vo svete? Prečo...

Prebuď sa Pane, prečo spíš?

vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní Bratia a Sestry ! Minulou nedeľou sme vstúpili do predpôstneho obdobia a dnes slávime ďalšiu predpôstnu nedeľu s názvom Sexagesima, až kým nevstúpime už takmer o 2 týždne do pôstneho obdobia,...

Tvrdiť, že nevadí, že nemôžeme do kostola, veď Boh je všade, je nesprávne

vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní bratia a sestry! Viacerí z Vás ste sa prostredníctvom facebookovej stránky na mňa obrátili s otázkou, prečo kňaz na fotografii, ktorú ste mi poslali, oblečený v čiernom rúchu pochováva do zeme nápis...

Osvedčený postup ako mať dobré manželstvo a rodinu

vdp. Radovan Rajčák

„Pane Ježišu Kriste, ktorý si sa podvolil Márii a Jozefovi, čím si rodinný život posvätil nevýslovnými čnosťami daj, aby sme sa s pomocou oboch poučili z príkladov tvojej svätej Rodiny a tak...

Betlehem – „dom Chleba“ – je uzdravením a povýšením človeka

vdp. Radovan Rajčák

„Keď bolo všetko ponorené v hlbokom mlčaní a noc bola v polovici svojej cesty, Tvoje všemohúce Slovo, Pane, zostúpilo z nebies, z kráľovského trónu.“ V mene Otca i Syna...

„Čo je krivé, nech sa vyrovná a čo je hrboľaté, nech sa stane rovnou cestou“

vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní bratia a sestry, prechádzame do posledných dní adventného obdobia a slová Evanjelia sú spytovaním svedomia pre každého jedného z nás. Ako sme sa pripravili na tieto Vianoce ? Vyrovnali sme...

Kristus bez kríža nemôže spasiť nikoho

vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní bratia a sestry, ako je možné sa radovať uprostred toľkého nešťastia vo svete i Cirkvi, ktoré okolo nás sledujeme? Blížia sa Vianoce a mohli by sme povedať, že aspoň vianočná atmosféra,...

Preháňajú to Slováci s Mariánskou úctou?

vdp. Ľubomír Urbančok

Keď som jedného májového večera išiel slúžiť svätú omšu do jedného kostola, spravovaného rehoľníkmi, celý deň som uvažoval o čom kázať. Akosi mi neprichádzala inšpirácia. Keď som sa dlhšie modlil,...

Prebuďme sa zo sna – prečo sa naše kostoly vyprázdňujú? – Nedeľná homília

vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát....