Konzervativizmus - Christianitas

Konzervativizmus

Novopohanský konzervativizmus alebo tiež konzervatívna revolúcia

Branislav Michalka

Keď hovoríme o konzervativizme a definujeme ho ako odmietavú kresťanskú reakciu na ideály Francúzskej revolúcie, tak je vhodné si pripomenúť všetky myšlienkové trendy od roku 1800 až po dnešok, ktoré nejakým odmietavým...

„Konzervativizmus“ v anglosaskom prostredí – triumf pokrytectva a dvojtvárnosti

Branislav Michalka

V čase, keď vypukla vo Francúzsku revolúcia, mal už anglosaský svet za sebou revolúcie tri (ak berieme do úvahy aj panovnícku revolúciu Henricha VIII., tak štyri). V tej prvej,...

Quo vadis, slovenský konzervativizmus?

Branislav Michalka

Mnohí z tých, ktorí sú oboznámení s dejinami katolíckeho konzervatívneho politického myslenia, často len neveriacky krútia hlavou nad tým, čo sa dnes na Slovensku označuje ako „konzervativizmus“. Zmes liberálneho  modloslužobníctva voči...

ABC súčasného katolíckeho konzervatívca

Branislav Michalka

Ako môže autentický konzervatívec prežiť v 21. storočí? Ťažko. Ak pod autentickým konzervatívcom myslíme katolíka, ktorý je zároveň vieroučným tradicionalistom a z hľadiska politického, aj keď nie aktívnym, tak aspoň hypotetickým monarchistom,...

Pseudokonzervativizmus, alebo ako sa z ľavičiarstva 19. storočia stal konzervativizmus 21. storočia

Redakcia

Často počujeme, a to aj z úst mnohých konzervatívnejšie orientovaných politológov, že výrazy ako ľavica a pravica stratili význam. Podľa nich, ideový chaos súčasnej politiky znemožňuje racionálne rozlíšiť politické...

Čo zostalo z konzervativizmu v 21. storočí

Branislav Michalka

O otázke budúcnosti konzervativizmu musíme uvažovať až v piatich rovinách a ani to nie je dostačujúce na vyčerpanie témy. Rozdeľme si ešte raz potencionálne stupne odporu voči moderne, vzhľadom...

Vylučuje sa konzervativizmus s poéziou?

Redakcia

Kvalita poézie sa zaiste neodvíja od náboženského, filozofického či politického postoja. Poznáme dostatočné množstvo veršov hlúpych, naivných a trápnych, ktoré stvorili ľudia zaiste hlboko a pravoverne veriaci, filozoficky podkutí a politicky dostatočne...

Ako chápe Cirkev konzervativizmus?

Redakcia

Pod pojmom konzervativizmus sa väčšinou v rámci politickej filozofie rozumie ten spôsob myslenia o politike, kultúre, spoločnosti a náboženstve, ktorý vznikol ako kresťanská reakcia na udalosti Francúzskej revolúcie. Tento text akceptuje práve...

Základy kontinentálneho konzervativizmu

Redakcia

Dominancia modernej anglosaskej kultúry, v druhej polovici 20. storočia, spôsobila zaujímavý úkaz: ona sama, aj keď revolučného pôvodu, dokázala vďaka svojej politickej, hospodárskej a vojenskej moci, vsugerovať európskym konzervatívcom myšlienku, že...

Konzervativizmus