Homília - Christianitas

Homília

Budúcnosť Európy nie je v modlách, ale v Kristovi

kardinál Gerhard Müller

Viera apoštolov Petra a Pavla je koreňom kultúry, ktorá z Ríma a Talianska zasiahla celú Európu a dala jej kresťanskú identitu. Len v kresťanstve je budúcnosť Talianska, zatiaľ čo...

V centre stojí Božia milosť, nie hriech

vdp. Radovan Rajčák

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí jeho spásu.“ V hlase sv. Jána, drahí bratia a sestry, počúvame naliehavú výzvu k tomu, aby sme konali určitým spôsobom. Volá...

Rozjímanie k slávnosti svätého Jozefa

vdp. Ľubomír Urbančok

Slávime slávnosť svätého Jozefa a už druhý rok ho prežívame v tejto mimoriadnej atmosfére, zapríčinenej koronavírusom. Táto atmosféra nám však môže byť zvláštnou pomocou v našom rozjímaní. Sme pozvaní, aby...

Ako prežívať pôst? II. – Odovzdanosť do Božej vôle

vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní bratia a sestry ! Predvčerom sme spoločne rozjímali vo svätom evanjeliu nad modlitbou Pána. Tu sme si uvedomili, aký má mať rozmer naše prežívanie pôstneho obdobia skrze náš život...

Ako prežívať pôst? I.

vdp. Ľubomír Urbančok

Bratia a sestry, milí priatelia! Zajtra bude tomu týždeň, čo sme vstúpili do pôstneho obdobia. Na Popolcovú stredu sme dodržiavali prísny pôst, tak ako to Cirkev predpisuje, teda zdržiavali sme...

Opora a svetlo tých, čo tápu

vdp. Radovan Rajčák

„Všemohúci, večný Bože (…) vyslyš láskavo skrúšené prosby svojho ľudu a dožič pokoj našim časom.“ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen Milovaní bratia a sestry, slová dnešnej orácie sú pre nás...

Hluchota voči Bohu ohrozuje Cirkev aj svet

vdp. Radovan Rajčák

„Zjavila sa milosť Božia na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožností a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.“ V...

„Vzbuď, prosíme Pane, svoju moc a príď a prispej nám na pomoc svojou veľkou silou.“

vdp. Ľubomír Urbančok

„Bože, ktorý si túto presvätú noc rozjasnil žiarou pravého svetla, daj, prosíme, aby my, ktorí sme na zemi poznali tajomstvá tohto svetla, aj v nebesiach požívali jeho radosti.“ Bratia a sestry,...

PREČO CHODÍME NA RORÁTY ? O význame ticha

vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní Bratia a sestry ! Pred týždňom sme na rorátnej svätej omši rozjímali o hodnote nočnej modlitby. O tom, ako mnísi v kláštoroch už o takomto čase majú za sebou celé hodiny modlitby, a že...

Kardinál Burke: Sily zla využili Covid na to, aby uskutočnili „Veľký reset“ sveta

Raymond Leo kardinál Burke

Pochválený buď Ježiš Kristus! Prichádzame k Panne Márii z Guadalupe v jej sviatok s utrápenými a ťažkými srdcami. Náš národ prechádza krízou, ktorá ohrozuje jeho budúcnosť ako národa slobodného...

Prečo chodíme na roráty? Význam modlitby v noci…

vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní bratia a sestry ! Keď prichádzame ešte za tmy na rorátnu svätú omšu, cítime možno ešte únavu. Tí najmenší z nás ešte možno driemkajú aj počas svätej omše, teraz… Mohli...

Ak chceme rozšliapavať hlavu hada, nasledujme príklad Nepoškvrnenej

vdp. Ľubomír Urbančok

Radostne plesám v Pánovi (Introitus), toto sú slová úvodného verša, milovaní bratia a sestry a verím, že aj postoj srdca každého jedného katolíka na celom svete, keď sa radujeme z oslavy a radostne plesáme...

Sv. Ján Krstiteľ – Menej mňa a viac Krista. Druhá adventná nedeľa

vdp. Radovan Rajčák

Počas každého silného obdobia pokánia v liturgickom roku, či už počas pôstu alebo počas adventu, nás, drahí bratia a sestry, sprevádza postava sv. Jána Krstiteľa, predchodcu nášho Pána, posledný veľký prorok...

Mons. Orosch: Epidémia ničiaca telo verzus epidémia ničiaca duše

Arcibiskup Ján Orosch

Drahí bratia a sestry, štvrtá pôstna nedeľa nesie pomenovanie Laetare, čo po latinsky znamená, podobne ako v prípade Tretej adventnej nedele, ktorú liturgia pozná pod názvom Gaudete – radujte...

Rúško ušité démonom

vdp. Radovan Rajčák

Veľkopôstna doba je skutočným bojiskom, na ktorom s pomocou milosti Božej človek zápasí. Je to obdobie v ktorom, ako hovorí sv. apoštol Pavol, „nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na...

Sv. omša je našou nádejou do budúcnosti

vdp. Radovan Rajčák

V týchto dňoch, môžeme priamo pred našimi očami zakúšať slabosť ľudského pokolenia, vlastnú slabosť a neistotu, ktorú spôsobuje novodobá morová nákaza. Bez zľahčovania tejto situácie treba povedať, že Boh nás chce...

Trnavský kňaz bráni náuku Benedikta XVI.

vdp. Ľubomír Urbančok

Kázeň vdp. Ľubomíra Urbančoka odznela na Rádiu Lumen. Drahí bratia a sestry! Minulú nedeľu sme slávili nedeľu Božieho Slova. Dnešný evanjeliový verš nám kladie pred oči skutočnosť, že rozsievačom tohto...

Nech naša Viera nestojí na emóciách

vdp. Ľubomír Urbančok

Drahí bratia a sestry! V našom každodennom živote sa často stretávame so situáciami, keď sa niekde chystáme ísť a ľudia nám prajú niečo ako “uži si to”, “vychutnaj si...

Katolíci a Cirkev napadnutá zvnútra

vdp. Radovan Rajčák

Aj my dnes, rovnako ako apoštoli, môžeme a máme Božského Spasiteľa vrúcne prosiť: „Daj nám väčšiu vieru!“ Vskutku, len Pán je ten, kto rozhojňuje vieru v srdci človeka. Od nás ľudí...

Panna Mária – Spoluvykupiteľka ľudského pokolenia

vdp. Ľubomír Urbančok

Milovaní bratia a sestry ! V úryvku dnešného evanjelia sme si vypočuli Ježišove Slová o viniči a ratolestiach. “Ja som vinič a vy ratolesti”. Ježiš používa jednoduchý obraz viniča,...