Apologetika - Christianitas

Apologetika

Buďme opatrní pri hodnotení katolíkov, ktorí nesúhlasia s niektorou časťou učenia Cirkvi

Jozef Duháček

Všeobecne sa usudzuje, že katolíci nemôžu odporovať učeniu Cirkvi, tak ako ho predkladá Magistérium. Avšak, čo ak odporujú a nesúhlasia s niektorou časťou tohto učenia? Je taký človek len zlý katolík,...

Prečo si Cirkev stráži celibát kňazov?

Pavol VI.

Kňazský celibát, ktorý si Cirkev už od vekov stráži ako žiarivý drahokam, zachováva si celú hodnotu aj v dnešnej dobe, charakterizovanej hlbokou premenou myslenia a štruktúr. V plnom súlade...

Štyri hlavné faktory prečo byť katolíkom

Branislav Krasnovský

Žijeme v dobe morálneho relativizmu a úpadku kresťanských hodnôt. V záplave sekularizácie a rafinovaných útokov voči kresťanstvu je jeho úpadok najviac badateľný najmä v radoch mladej generácie. Počet katolíkov...

Vraj popravení učenci katolíckou Cirkvou

Jozef Duháček

Dnes sa veľa diskutuje o vzťahu medzi vedeckým bádaním a katolíckou ortodoxiou. Vlastne nie, nediskutuje. Pevne sa verí, že katolíci 2000 rokov potláčali a krvavo prenasledovali všetkých, ktorí si dovolili...

Nový Kristus – Kristus poloboh

Mário Vadás

KOMENTÁR Nové evanjelium milosrdenstva bez spravodlivosti nám pred Vianocami opäť prinášajú sekulárne médiá, držiace časť kresťanov v príjemnom spánku svedomia. Keďže na Slovensku nemáme osobnosti takého formátu, ako majú v susednom...

Pitvu Bonifác VIII. nezakázal. V čom teda spočívalo jeho nariadenie?

Jacek Kowalski

V ošúchaných stereotypoch o stredoveku omieľaných s cieľom poškodiť Cirkev, ktoré čerpajú z brožúr z devätnásteho storočia a sú šírené predovšetkým kvôli „osvete“, sa niekedy nájde  zrnko pravdy, ale obvykle je...

Štyri hlavné faktory prečo byť katolíkom

Branislav Krasnovský

Žijeme v dobe morálneho relativizmu a úpadku kresťanských hodnôt. V záplave sekularizácie a rafinovaných útokov voči kresťanstvu je úpadok kresťanstva najviac badateľný najmä v radoch mladej generácie. Počet katolíkov...

František z Assisi a krása chrámu

Jozef Domin

Chudoba tela alebo chudoba v chráme? Mnohí veriaci katolíci si zamieňajú požiadavku vlastného odriekania a askézy s odopieraním krásy a bohatstva pri vzdávaní pocty Bohu. Dráždia ich „prehnane“ vyzdobené kostoly a dušujú sa (podobne...

Ján Amos Komenský

Konrád Kubeš

V škole je mládeži predkladaný jednostranne, jeho zásluhy sú zveličované, nepekné vlastnosti zamlčiavané, život a pôsobenie sú popisované so silným protikatolíckym vyhrotením. Dejepisné učebnice nariekajú, že pápež vyzýval katolíckych vládcov na...

Cirkev a otroctvo

Jaime Balmes

Tento predmet si zaslúži, aby bol čo najpodrobnejšie preskúmaný, pretože v sebe zahrnuje jednu z tých otázok, ktoré na seba priťahujú pohľad vedy a zmocňujú sa citov srdca. Kto odstránil u kresťanských národov...

Je Gándhí v Pekle?

unamsanctamcatholicam.blogspot.com

Tento príspevok nie je o Gándhím; Gándhího uvádza ako príklad toho, ako dnes kresťania nesprávne chápu nemenné učenie Cirkvi o realite Pekla, a tiež o tom, ako je zneužívaný pojem „neprekonateľná...

Ateizmus – polemiky z apologetiky

Karel Barták

Existuje len hmota? Hmota nemôže mať pojem nehmotného. Hľadanie ducha je teda už znamením ducha. Katolícka Cirkev nič netvrdí o tom akú prvotnú formu dal Boh svetu. A veda...

Najsvätejšia Trojica je jediný Boh. Nijaký kompromis s inými náboženstvami

Marcin Jendrzejczak

Nedeľa Najsvätejšej Trojice je časom slávenia nádhernej pravdy katolíckej viery. Vyhlasuje, že jediný Boh je Spoločenstvom milujúcich sa osôb. Aký veľký a nedostižný vzor pre nás, naše rodiny a spoločnosti! Judaizmus...

Spoločné vlastníctvo prvých kresťanov?

Pavol Macháček

Správy novozákonnej knihy napísanej o dejinách rodiacej sa Cirkvi, Skutkov apoštolských, hovoria o tom, že medzi jeruzalemskými už na počiatku sa ukázalo spoločné vlastníctvo. „Všetky veci mali spoločné.” (Sk...

Nekatolíci o potrebe náboženstva

Mário Vadás

Pravdou uznávanou počas všetkých čias je, že náboženstvo je jedným z najmocnejších pojítok ľudskej spoločnosti. (P. Bayle – osvietenský filozof) V každej ustálenej spoločnosti je potrebné náboženstvo. Zákony chránia pred priestupkami...

Mimo Cirkvi niet spásy

Jozef Domin

Po II. vatikánskom koncile, keď sa modernizmus a liberalizmus v Cirkvi rozmohol na neuverenie, býva zvykom spochybňovať, alebo aspoň zahmlievať večné a nemenné učenie Cirkvi. Deje sa tak často...