„Sviňa“ osočuje Nitrianske biskupstvo

Mário Vadás
22. februára 2020
  Cirkev

Silene promotovaný film s poetickým názvom hodným jeho tvorcov, ale aj niektorých „fiktívnych“ postáv – „Sviňa“ – sa pri snahe o očistu verejného života od skorumpovaných a demoralizovaných osôb nevyhol ani útoku na poslednú baštu možného odporu proti skrytej aliancii socialistov a liberálov – Cirkev.

Vybrali si jej prastarú časť, Nitru, zocelenú a stále čerpajúcu z celoživotnej obety kardinála Korca, a jeho statočného nástupcu, ktorý vie, neprosiac o pochlebovanie davov a netúžiac po falošnom pokoji, pozdvihnúť hlas proti rozkladu.

Chráňme našu Cirkev pred nespravodlivými osočovaniami a diskreditáciou, pretože elixír večne miešaný z nenávisti voči božskej podstate Cirkvi potrebuje a hľadá podstatnú ingredienciu – chyby kresťanov. Keď nápoj začne kypieť, stačí už len pohľadať nového Lenina, Bismarcka, ktorý zázračný koktejl vypije a uskutoční zdánlivo nemožné – spojí sa s ideovými protivníkmi (v našej epoche socialisti s liberálmi) v mene boja proti spoločnému nepriateľovi – katolíckej Cirkvi.

Aj preto šírme vyjadrenie Nitrianskeho biskupstva, ktoré vyvracia podsúvané klamstvá a nedovoľme prikladať ďalšie ingrediencie do kotlíka nenávisti, ktorí plníme už aj tak dosť svojou neverou v učenie Cirkvi a nedokonalosťou vyplývajúcou z dedičného hriechu.

Vyjadrenie Nitrianskeho biskupstva k projektu pod názvom “Sviňa”

Vzhľadom na aktuálne bežiacu prezentáciu spopularizovaného projektu SVIŇA sa chceme, vzhľadom na fikciu „biskupstva“ a „biskupa“ jasne smerujúcu na Nitrianske biskupstvo, vyjadriť k uvedenému projektu.

Aj napriek tomu, že je uvádzaný prehlásením o vymyslených postavách a udalostiach, ktoré sú podobnosťou „čisto náhodné“, predsa len, uvažujúcemu divákovi sú zrejmé hlavné „osoby a obsadenia“ korešpondujúce s reálnym životom. Žiaľ, v prípade časti príbehu týkajúceho sa fikcie biskupstva boli použité reálne zábery Biskupského úradu v Nitre a rovnako boli do deja vtiahnuté rokovania ohľadne „odpredaja“ nehnuteľností pre spoločnosť Ministerstva hospodárstva – MH Invest.

K fikciám, ktoré sa odohrali v projekte SVIŇA – a ktoré sa dotýkajú Cirkvi – chceme uviesť tieto reálne skutočnosti:


– Biskupstvo Nitra pozemky pod automobilku Jaguár nepredalo a bolo, podobne ako stovky iných vlastníkov, vyvlastnené za identickú cenu ako všetci ostatní účastníci týchto konaní;


– vzhľadom na pochybenia v procese vyvlastnenia týchto pozemkov Biskupstvo Nitra podalo žalobu napádajúcu postup štátu, ktorý konal prostredníctvom spoločnosti MH Invest, a ktorú po vyše roku, aj na základe rokovaní s predstaviteľmi ministerstva, stiahlo, vzhľadom na možné ohrozenie realizácie celého projektu;


– Biskupstvo Nitra nikdy nerokovalo v uvedenej veci so žiadnou fyzickou osobou okrem oficiálne poverených pracovníkov ministerstva a vlády;


– pri rokovaniach o tejto veci, ale ani pri iných rokovaniach neboli nikdy použité žiadne kompromitujúce materiály, fotografie, videá, dokumenty, na základe ktorých by sa stanoviská biskupstva menili;


– diecézny biskup sa nikdy nezúčastnil osláv víťazstva akejkoľvek strany v akýchkoľvek voľbách a svoje politické presvedčenie neprezentuje pri verejných prejavoch rešpektujúc fakt, že politická orientácia veriacich našej diecézy je rozmanitá a ponechaná na slobodné uváženie každého veriaceho.

Vzhľadom na vyššie uvedené musíme skonštatovať, že autorom projektu SVIŇA sa podarilo zrealizovať presne to isté, na čo chceli svojim projektom kriticky upozorniť: že ľudia, ktorí majú prostriedky, moc a vplyv (nemusí byť len moc politická alebo finančná, ale stačí mediálna), dokážu pre získanie svojho postavenia, úspechu a zisku, pošliapať česť iných ľudí a inštitúcií, a tak ich obrať nielen o dobré meno, ale v kritických prípadoch aj o život.

Autorom projektu SVIŇA sa rovnako majstrovsky podarilo oddeliť legálnosť projektu od morálnosti alibistickým prehlásením o fikcii príbehu a „podobnosti čisto náhodnej“, spoliehajúc sa na inteligenciu diváka, že uvedené osoby budú v projekte rozpoznané bez ohľadu na to, že niektoré fikcie odrážajú realitu a niektoré sú naozaj iba fikciami. To, že divák tento „malý“ rozdiel nedokáže vždy postrehnúť, hádže do jedného koša všetkých, pričom tí, ktorých dobré meno bolo pošliapané na základe legitimity slobodného prejavu iných, sa môžu len bezmocne prizerať. Akákoľvek obhajoba vyznieva trápne, keďže všetko je legálne, nestíhateľné, aj keď zároveň nemorálne. Aj v tomto sa, žiaľ, autori projektu SVIŇA priblížili k tým, na ktorých praktiky chceli upozorniť. Pretože je mnoho vecí v našej spoločnosti, ktoré sú v „súlade so zákonom“, ale sú zároveň nemorálne.

Dá sa predpokladať, keďže sa autori projektu SVIŇA v mnohých ohľadoch svojím správaním priblížili k správaniu tých, na ktorých chcel projekt upozorniť, že podobne nenájdu v sebe dostatok sebareflexie, aby sa za vykreslenie Biskupstva Nitra vo svojom projekte ospravedlnili. Nepochybne sú o správnosti svojho konania tak dokonale presvedčení, ako mnohé postavy z ich projektu, nahovárajúc si, že to robia pre dobro národa a celej spoločnosti.

K tomu, čo sa týka fikcií na iné osoby a inštitúcie, sa musia vyjadriť tí, ktorí sú v projekte SVIŇA rozpoznateľní, my sme sa vyjadrili k fikcii postáv a inštitúcie Nitrianskeho biskupstva.

PS: Boli by sme veľmi radi, keby sa z projektu fikcie SVIŇA aspoň jedna vec stala realitou, a to výťah, o ktorého schválenie a vybudovanie v priestoroch biskupského úradu sa 15 rokov márne usilujeme.

Nitrianske biskupstvo