Sviatok Zvestovania Pána – 6 najdôležitejších faktov - Christianitas

Sviatok Zvestovania Pána – 6 najdôležitejších faktov

pch24.pl
1. apríla 2020
  Cirkev

Sviatok Zvestovania Pána pripadá na 25. marca. V súvislosti s koronavírusom sa tento rok na slávenie tohto sviatku trochu pozabudlo. Preto pripomíname 6 dôležitých skutočností, spojených s týmto sviatkom, ktoré nám umožnia hlbšie precítiť atmosféru tohto nádherného sviatku.

1. Sviatok Zvestovania Pána sa začal sláviť už v 4. storočí vo Východorímskej ríši a Byzancii, o čom svedčí aj homília Abraháma z Efezu, slávená v Konštantínopole. Západní katolíci začali sláviť sviatok počas pontifikátu svätého Gregora Veľkého na prelome 6. a 7. storočia. Najstaršie zmienky o slávení sviatku Zvestovania Pána pochádzajú z Ríma a Španielska.

2. Do Druhého vatikánskeho koncilu sa slávil ako mariánsky sviatok, po koncile je zaradený medzi sviatky Pána, ale zároveň je aj sviatkom jeho Matky, Panny Márie. Duch Svätý zostúpil na Pannu Máriu a ona povedala svoje „fiat“, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

3. Existujú rôzne vysvetlenia, prečo sa sviatok slávi 25. marca. Od 25. marca do 25. decembra uplynie 9 mesiacov – čas tehotenstva Panny Márie, sviatok Narodenia Pána sa slávi 25. decembra. Druhým vysvetlením je súvislosť s prelomom marca a apríla, pretože Židia v tomto čase slávia Veľkú Noc.

4. So sviatkom Zvestovania Pána sú spojené dve modlitby. Prvou z nich je Anjelské pozdravenie (Zdravas’ Mária). Modlitbu popularizovali pápež svätý Pius V., svätý Leonard z Porto Maurizio, svätý Alfons Liguori či svätý Ján Bosco. Modlitba Anjelské pozdravenie je aj súčasťou Ruženca.

5. Druhou modlitbou spojenou so sviatkom Zvestovania Pána je modlitba Anjel Pána, ktorá sa modlila ráno, na obed a večer, keď zazneli kostolné zvony. Anjel Pána bola obľúbená modlitba v stredoveku, pomáhala ľuďom merať čas, keď ešte neboli v spoločnosti bežne dostupné hodiny.

6. Sviatok Zvestovania Pána si obľúbili aj umelci, patrí k najbežnejším motívom sakrálneho umenia. Prvé maľby s motívom sviatku Zvestovania Pána sa objavujú už v 2. storočí v katakombách sv. Priscilly. Od 4. storočia sa v kresťanskom umení objavuje ako obľúbený motív Anjel Gabriel, ktorý prišiel pozdraviť Pannu Máriu. K najznámejším autorom, ktorí sa sviatku Zvestovania Pána venovali, patrili Giotto, Martin zo Sieny, Fra Angelico, Masaccio a i. Motívy sviatku Zvestovania Pána sa nachádzajú aj vo výzdobe katedrály v Chartres, Evanjeliári z Gegenbacu, Hardhausenu a pod.

Najnovšie články

Sv. Melor, mučeník

„Nezaujímavá“ svätica z Lisieux: Malá Terezka a čo ste o nej nevedeli

Týždeň na Slovensku

„Anklopfzeremonie“ alebo pohľad do habsburských pohrebných rituálov