Svet sa stavia pohŕdavo ku kontemplácii


10. júna 2021
  Pokladnica viery

Amerikanizmus sa však domnieva, že Boha veľmi oslavuje, pokiaľ sa pričiňuje predovšetkým o vonkajší úspech. Z tohto duševného stavu je zrejmé, prečo sa v našej dobe ešte ako tak cení vyučovanie, ošetrovanie chorých a misie, prečo sa však čím ďalej tým menej chápe zbožnosť v jej vnútorných formách, v pokání a v modlitbe.

Svet už nechce uznať cnosti skrytej obety, a preto ľuďom, ktorí sa jej venujú v kláštornej samote, nadávajú do leňochov a rojkov, aj keď nie sú pre spásu duší menej horliví než neúnavní misionári.

J. B. Chautard O.C.R. – Duša všetkého apoštolátu