Svedomie a jeho vlastnosti.


27. júna 2020
  Pokladnica viery

Človek svojim rozumom môže nielen poznať zákon Boží a všeobecné pravidlá mravnosti, ale môže ich vzťahovať na jednotlivé svoje činy a skutky. Človek porovnáva svoj čin so zákonom Božím a tak pozná, či jeho čin je mravne dobrý alebo zlý. Tento náš vlastný súd o mravnosti našich skutkov menujeme svedomím. Napr. všeobecná mravná zásada je: kradnúť nie je dovolené—to, čo teraz činím, je krádež? —(prípad zvláštny) teda, čo mienim učiniť, nie je dovolené, je hriech (úsudok rozumu).Svedomie (conscientia) teda je praktický úsudok nášho rozumu, ktorý na základe všeobecných mravných pravidiel rozhoduje, čo máme v jednotlivých daných prípadoch činiť ako dobré, a čoho sa máme chrániť ako zlého.

Mravouka – 1948 Trnava