Svätý Peter Damiani

Plinio de Oliveira
21. februára 2021
  Svätec týždňa

Životopisné údaje:

Svätý Peter Damiani, biskup, vyznavač, učiteľ Cirkvi (1007-1072). Bojoval proti heréze simónie a šíril disciplínu a pokánie. Kardinál-biskup v Ostii v Taliansku.

Komentár profesora Plinia:

Svätý Peter Damiani šíril zvyk zachovávať poslušnosť a disciplínu. Šírenie tejto praxe bolo podľa môjho názoru jednou z najväčších služieb, ktoré mohol pre Cirkev urobiť.

Pretože tak robil, šíril ducha pokánia, ktorý je v mnohých ohľadoch dôležitejší ako morálne poníženie a fyzická bolesť spojená s trestom. Duchom pokánia je pochopenie a dodržiavanie zásad, na ktorých je pokánie založené.

Ide o tieto zásady: Pretože človek je počatý v prvotnom hriechu, musí bojovať proti svojim neviazaným vášňam a pudom. Je hriešnik a hriech je priestupkom proti spravodlivosti Božského Majestátu, ktorá požaduje nápravu. Táto náprava musí byť utrpením, ktoré je úmerné spáchanému trestnému činu. Tento trestný čin je často nedovoleným potešením človeka. Rovnako ako zlodej, ktorý ukradne peniaze a je povinný vykonať náhradu, musí aj človek, ktorý ukradne nejaké nezákonné potešenie, na ktoré nemal právo pred Božskou prozreteľnosťou, vykonať reštitúciu, aby obnovil rovnováhu na váhach Božskej spravodlivosti. Osoba, ktorá má ducha pokánia, chápe závažnosť svojich hriechov.

Ďalej, aj keď nebol spáchaný žiadny hriech, je pokánie užitočné na prelomenie zlých sklonov tela a sklon ľudskej pýchy k vzbure.

Moderný človek nerešpektuje pokánie a už vôbec nie ducha pokánia. Ak idete na film, prečítate si román alebo vstúpite do moderného prostredia, uvidíte, že tento pojem pokánia je na míle vzdialený. Naopak, všade sú prítomné pozvánky na prehĺbenie ľudskej pýchy a zmyselnosti.

Jednou z charakteristík kontrarevolučného muža alebo ženy je duch pokánia. Šírenie kajúcnosti, nosenie hrubých košieľ a podobných vecí je cenné, pretože nám pomáhajú formovať stav mysle, ktorá bude podozrievať nás samotných a bude bojovať proti našim zlým sklonom.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!