Svätý Kasián, biskup a mučeník


8. augusta 2021
  Svätec týždňa

Životopisné údaje

O jeho pôvode a mladosti nevie sa nič určité; o to viac známy je jeho svätý život a hlboká učenosť. V 3. storočí prišiel do Sabiony, niekdajšieho mesta v južnom Tirolsku. Rozširoval tam, ako i v okolí terajšieho mesta Brixen, sv. Evanjelium, a tam aj kostol ku cti Panny Márie založil. Voglejský arcibiskup posvätil ho za biskupa a horlivý sluha Boží šíril medzi pohanmi kráľovstvo Božie.

Pohania sa však vzbúrili a vyhnali ho zo zeme. Išiel do Bavorska, aby aj tam ohlasoval slovo spásy; ale aj odtiaľ ho vyhnali Kristovi nepriatelia. Zaumienil si, že pôjde putovať do Ríma k hrobom sv. apoštolov Petra a Pavla. Na svojej ceste prišiel do mesta Imola. Keď zbadal, že je tam mnoho pohanov, usúdil, že nejaký čas ostane tam a bude ohlasovať kráľovstvo Božie. Aby mal z čoho žiť, otvoril školu a vyučoval mládež všetkým vedám, najmä vysvetľoval starých rímskych a gréckych spisovateľov a pripájal do tohto vyučovania aj učenie kresťanské.

Dlho takto blahonosne účinkoval a pripravoval srdcia svojich poslucháčov ku prijatiu kresťanskej viery. Pohania to zbadali a oznámili miestodržiteľovi toho kraja. Sv. Kasián bol chytený a uväznený. Keď rímsky miestodržiteľ prišiel do Imoly, povolal sv. Kasiána pred seba a pýtal sa ho: «Kto si a čím sa zaoberáš?» Svätý odpovedal: «Ja som učiteľ a ohlasujem nevedomým Ježiša Krista, ktorý spasil od večnej smrti celý svet.»

Darmo sa usiloval miestodržiteľ, aby sv. Kasián modlám obetoval. Dal zavolať jeho žiakov a poštval ich sľubmi aj hrozbami na učiteľa, aby ho trýznili. Mnohí z nich vyznali učenie Kristovo za jedine pravé; týchto dal miestodržiteľ trýzniť. Ostatní dali sa nahovoriť k tejto ukrutnosti.

Miestodržiteľ dal priviazať sv. Kasiána, pozbaveného rúcha, o mramorovú sochu a poštval na neho pohanských žiakov. Títo vrhli sa na svätého, tĺkli ho skalami po tvári a hlave, driapali ho nechtami, pichali železnými rydlami, ktorými v škole na tabuľkách, voskom obliatych, písavali, a rozdriapali mu kožu a celé kusy jej odtrhovali.

Pohania kričali: «Tak sa vodí buričom, ktorí našimi bohmi opovrhujú a mládež k novému učeniu zvádzajú.»

Kresťania oplakávali mučeného, ktorý telesné a duševné bolesti znášal. Neprestajne zveleboval Boha, že mu poprial za sväté učenie Kristovo zomrieť. Na celom tele ranený krvácal z premnohých rán, kým celkom neoslabol a svoju veľkú dušu svojmu Stvoriteľovi neodovzdal. V noci prišla vznešená kresťanská pani, pozbierala jeho krv do nádob, zabalzamovala jeho telo a tajne ho pochovala.

To sa stalo dňa 13. augusta roku 304, keď cisár Dioklecián prenasledoval kresťanov. Neskôr bolo telo sv. Kasiána z hrobu vyzdvihnuté a v chráme pochované. Sv. Kasián ctený býva vysoko v Bavorsku, menovite v meste Mníchov a v Regensburgu. Vyobrazuje sa buď v rúchu biskupskom, alebo priviazaný o stĺp, ako ho mladíci mučia.

Modlitba

Ó Bože, popraj nám na príhovor Tvojich svätých mučeníkov Hypolita a Kasiána, aby skrze ich slávnu pamiatku ku zbožnosti sme boli povzbudení a spásy došli. Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho. Amen


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!