Sväté neviniatka

Plinio de Oliveira
27. decembra 2020
  Svätec týždňa

Zhrnutie od Doma Guérangera: U blahoslaveného Štefana vidíme, že jeho túžba byť mučeníkom sa naplnila skutkom, teda tým, že bol umučený; u svätého Jána vidíme túžbu, ale nie samotný akt umučenia; u blahoslavených neviniatok – detí, ktoré zavraždil Herodes s úmyslom zabiť Mesiáša – vidíme akt mučeníctva, ale nie túžbu. Svätý Štefan skutočne chcel byť mučeníkom a stal sa ním. Svätý Ján túžil po tom istom, ale nestal sa mučeníkom. Blahoslavení nevinní netúžili byť mučeníkmi, ale boli nimi.

Existuje dôvod domnievať sa, že tieto deti boli skutočnými mučeníkmi? Kde sú ich zásluhy, ktoré sú potrebné pre získanie koruny mučeníctva? Na túto pochybnosť odpovedám: Bola Kristova dobrota porazená Herodesovou krutosťou? Ten bezbožný kráľ mohol nariadiť zabitie nevinných ľudí, ale môže Kristus nekorunovať tých, ktorí zomreli kvôli nemu? Štefan bol umučený pred očami mužov, ktorí videli jeho lásku a nadšenie pre Krista, ktoré ho priviedli až k tomu, aby sa za svojich prenasledovateľov modlil. Ukázal tak, že ho viac zraňuje zločin, ktorý spáchali, ako pohľad na svoje vlastné rany. Ján bol mučeníkom pred očami anjelov, pretože tieto duchovné stvorenia videli dispozíciu jeho duše.

A tieto deti Božie boli zaiste Tvojimi mučeníkmi, ale ani ľudia, ani anjeli nevideli ich zásluhy, ktoré sú odkryté len pred Tvojimi očami. Namiesto ich zásluh stála priazeň Tvojej milosti. My, ktorí sme boli pokrstení vodou, by sme mali byť o to ochotnejší si ctiť tých najmenších, ktorí boli pokrstení vo svojej vlastnej krvi, a tak spojení so všetkými tajomstvami Božského detstva.

Komentár profesora Plinia:

Dom Guéranger má dve krásne myšlienky, ktoré vysvetľujú uctievanie Svätých neviniatok ako svätých bez osobných zásluh. Prvá je, že ide o akt čistej Božej dobroty. Keďže si neželali byť mučeníkmi, ako napríklad svätý Štefan a svätý Ján – ktorých sviatky Cirkev slávi 26. a 27. decembra, tesne po Vianociach – ako si mohli zaslúžiť takúto česť? Odpovedá: Aktom prekypujúcej Božej dobroty.

Druhá myšlienka je, žeby sme ich mali považovať za mučeníkov krstom krvi. V očakávaní nekonečných zásluh Jeho vykúpenia náš Pán priznal týmto deťom rovnaké postavenie, ako dosiahli neskôr tí, ktorí zomreli pokrstení po tom, čo náš Pán ustanovil túto sviatosť. Toto by bola výnimka z pravidla a sväté neviniatka sú krstom krvi považované za mučeníkov.

Nepoznám úplne všetky podrobnosti teologickej diskusie na túto tému, ale vysoko rešpektujem názor Doma Guérangera. Verím, že pomáha vysvetliť, prečo svätá matka Cirkev verí, že sväté neviniatka sa tešia z blaženej vízie.

Sviatok Svätých neviniatok zahŕňa aj všetky tie deti, ktoré zomreli krátko po pokrstení a sú v nebi. Tak máme v Nebi légiu nevinných, ktorí sa neustále za nás modlia. Chápeme, že populácia Neba rastie každým dňom, veľkým počtom detí, ktoré zomrú v tomto stave. Tieto deti si berú tróny anjelov, ktorí nasledovali satana v jeho vzbure.

Ale naša epocha je taká revolučná a zlá, že mnoho detí nemôže byť pokrstených skôr, ako zomrú. Po prvé, kvôli všeobecnému spohanšteniu, vďaka ktorému sa veľa rodičov nestará o duchovný prospech svojich detí a necháva ich zomrieť bez krstu. A po druhé, máme tu obludnú prax potratov, ktorá berie život deťom ešte v lone ich matiek alebo bezprostredne po odstránení dieťaťa z maternice. Matku ani chirurga nezaujíma krst dieťaťa, v tých pár chvíľach, ktoré ešte žije. Je to ďalší dôvod, prečo musíme bojovať proti revolúcii a proti potratom.

Keby niekto mal vo svojej rodine svätorečenú osobu, bol by veľkým ctiteľom tohto svätca. Je to pochopiteľné. Takmer v každej rodine majú nejaké deti, synov alebo dcéry, bratov alebo sestry, bratrancov alebo iných príbuzných, ktorí zomreli krátko po krste. Sú v Nebi a hľadia na Boha tvárou v tvár a dokonale chápu naše potreby. Takže keď máme ťažkosti, spomeňme si na tieto deti a požiadajme ich o príhovor. Sú prirodzenými patrónmi rodín, ku ktorým patrili. Je veľmi výhodné a užitočné sa k nim modliť a prosiť ich, aby nás chránili.

Toto je môj pohľad na sviatok Svätých neviniatok.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!