Svätci, ktorí sú nám oporou pri prírodných katastrofách - Christianitas

Svätci, ktorí sú nám oporou pri prírodných katastrofách

Branislav Krasnovský
21. októbra 2021
  Cirkev

Prírodné katastrofy vždy boli a aj budú súčasťou ľudského života. V podobe hurikánov, požiarov, potôp a záplav, zemetrasení, výbuchov sopiek dokážu zapríčiniť množstvo bolestí a smútku, je však potrebné, aby sa ľudia dokázali s Božou pomocou čo najskôr vzchopiť a neprepadali bezhraničnému zúfalstvu.

Ak sme na vlastnej koži prežili prírodnú katastrofu, môžeme sa modliť aj k svätcom, ktorí sú patrónmi proti prírodným katastrofám, a ktorí sami prírodné katastrofy prežili na vlastnej koži, boli však veriacim veľkou duchovnou oporou v ťažkých chvíľach. Títo svätci nám môžu byť takisto inšpiráciou v procese obnovy života uprostred všeobecného spustošenia.

Povodeň ako jedna z prírodných katastrof
zdroj: wikimedia commons

Svätý Gregor Divotvorca (213 – 270) žil v oblasti Pontu, na území dnešného Turecka. Jeho spisy sú dôležité pre učenie Cirkvi pred I. nikajským koncilom a katolíci i protestanti ho uctievajú ako svätého dňa 17. novembra. Takže každý, kto vníma Nežnú revolúciu ako „prírodnú katastrofu“ sa môže priamo k tomuto svätému dňa 17. novembra modliť. Svätý Gregor Divotvorca sa preslávil svojou učenosťou, svätosťou a mnohými zázrakmi, pre ktoré ho aj nazvali divotvorcom a podľa sv. Bazila sa vyrovnal svojou svätosťou Mojžišovi, Prorokom i Apoštolom. Bol neúnavným misionárom, mediátorom, ktorý urovnával spory a po prírodných katastrofách bol medzi prvými, ktorí škody odstraňovali. Takisto bol veľmi učeným teológom a vyhľadávaným exorcistom.

Svätý Gregor Divotvorca (213 – 270)
zdroj: wikimedia commons

Svätý Frigidián z Luccy († 588) bol kňazom z íroškótskej misie, ktorého povolali za biskupa v talianskom meste Lucca. V meste zreformoval sv. Frigidián z Luccy duchovenstvo. Keď katedrálu v Lucce vypálili germánski Longobardi, začal s jej prestavbou. Bol príkladom pre ostatných obyvateľov, ktorí sa postupne k obnove chrámu pridali a takisto v krátkom čase a za pomoci ľudí upravil vodný tok miestnej rieky natoľko, že rieka prestala povodňami ohrozovať mesto.

Svätý Štefan Theodore Cuénot (1802 – 1861) bol francúzsky misionársky biskup vo Vietname, ktorý bol taký úspešný, že jeho diecéza, kde pôsobil, musela byť čoskoro rozdelená na štyri časti, pretože získal pre katolícku vieru tisícky veriacich. Vietnamskí šľachtici ho však zajali a uväznili v podzemnej kobke. Tu vďaka povodni stúpla voda natoľko, že sv. Štefan Theodore Cuénot ostal v kobke po pás vo vode niekoľko mesiacov. Kvôli tomu vážne ochorel, trápil sa takmer mesiac, nakoniec však chorobe, zapríčinenej vlhkosťou, baktériami a plesňami podľahol a zomrel.

Svätá Paula Frassineti (1809 – 1882) bola zakladateľkou Kongregácie sestier svätej Doroty. Narodila sa v talianskom meste Janov v obchodníckej rodine. Jej štyria bratia sa stali katolíckymi kňazmi. Keď mala 9 rokov zomrela jej matka, o rodinu sa začala starať jej teta. Keď mala svätá Paula Frassineti 12 rokov zomrela aj teta a zodpovednosť za chod domácnosti prebrala sv. Paula Frassinetti. Vo veku 19 rokov sa začala starať o svojho brata Giuseppeho, ktorý bol kňazom v malej prímorskej dedinke v Ligúrii. V roku 1834, spolu so šiestimi ďalšími ženami, vytvorila malé spoločenstvo s názvom „Dcéry svätej viery“ (neskôr Sestry sv. Doroty). Participovala aj na vzdelávaní detí v dedine, obetavo sa starala v Janove o ľudí počas pandémie cholery. V roku 1835 pôsobila v Bergame, kde sa starala o vzdelávanie a christianizáciu najchudobnejšej mládeže.

Dcéry sv. Doroty od roku 1841 pôsobili aj v Ríme a zakladali ďalšie domy, internáty a sirotince nielen v Taliansku, ale aj na Malte, v Portugalsku a v Brazílii. Pre sestry bola veľkou duchovnou oporou, jej životopisci spomínajú ako počas záplav odišla do jedného z kláštorov v strednom Taliansku, ktoré ohrozovali záplavy. Sestry videli, ako koč, v ktorom prichádzala, ohrozila záplava, svätá Paula Frassinetti však bez strachu prikázala kočišovi, aby vošiel do rozbúrenej rieky a prebrodil sa na druhú stranu ku kláštoru, kde sa nachádzali vystrašené sestry. Jej odvaha bola natoľko inšpirujúca, že strach z duší sestier sa postupne vytratil.

Svätá Paula Frassinettiová
zdroj: wikimedia commons

Svätá Rosa Fan Chuej (1855 – 1900) bola čínska učiteľka, ktorá vyrastala v katolíckej rodine. Zomrela, keď v Číne v roku 1900 vypuklo Boxerské povstanie, ktoré bolo namierené proti belochom a proti kresťanom. Boxeri – muži ovládajúci čínske bojové umenia, zaútočili aj na veľvyslanectvá v Pekingu a zabili mnohých Európanov, vrátane misionárov a čínskych kresťanov. Proti Boxerom nakoniec zasiahla spojená armáda veľmocí (Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Rusko, Japonsko, USA). Boxeri a vládnuca mandžuská dynastia Čching boli porazení, svätá Rosa Fan Chuej sa však konca Boxerského povstania nedožila. Boxeri ju brutálne mučili, počas mučenia sa celý čas modlila. Nakoniec ju utopili v rozvodnenej rieke.

Posledným v zozname svätcov, ktorí súvisia so živelnými pohromami je sv. Gregor Preca (1880 – 1962), maltézsky kňaz, ktorý zázrakom prežil utopenie počas veľkej búrky, kedy vlny zaliali dedinu, v ktorej žil – povodeň zničila takmer všetko, čo jej stálo v ceste. Zachránil ho jeden z rybárov. Dlhší čas po udalosti mal sv. Gregor Preca značné zdravotné problémy, jeho stav sa nakoniec zlepšil a stal sa kňazom.

Venoval sa predovšetkým laikom a budoval cirkevné laické spoločenstvá, ktoré duchovne viedol, laici si navzájom pomáhali v bežnom živote. Mal množstvo nepriateľov na vysokých miestach, ktorým sa nepáčil duchovný a intelektuálny rast týchto laických spoločenstiev, preto presadili u biskupa, aby vydal zákaz pôsobenia týchto laických zoskupení. Sv. Gregor Preca prijal biskupove rozhodnutie o zrušení laických zoskupení, ktoré vytvoril so synovskou poslušnosťou. Približne po roku však biskup zistil, že ho naschvál falošne informovali o charaktere týchto zoskupení a že sa mýlil. Opätovne povolil otvorenie maltských laických spoločenstiev a sv. Gregora Precu označil ako veľký dar Malty pre katolícku Cirkev.

Hoci uvedení svätci tvoria len malé množstvo zo zoznamu niekoľkých desiatok svätcov, môžu nám byť veľkou duchovnou oporou v čase prírodnej katastrofy, pri jej prekonávaní a tiež pri následnom zotavovaní sa z jej následkov.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!