Svätá omša – jediná pravá obeta - Christianitas

Svätá omša – jediná pravá obeta


29. augusta 2022
  Pokladnica viery

Po dokonaní sv. obety na kríži mali židovské obety podľa predpovedí prorokov prestať a obeta Kristova na kríži mala sa vždy a všade obnovovať a sprítomňovať nekrvavým spôsobom. Týmto nekrvavým obnovením obety vykonanej na kríži je svätá omša, ktorú obeta Melchizedechova predobrazovala, proroci predpovedali a Kristus Pán ustanovil.

Z proroctiev o obete omše svätej je najdôležitejšie proroctvo Malachiášovo (1,11): „Nemám zaľúbenia vo vás (židoch), hovorí Pán zástupov a daru neprijmem z ruky vašej. Lebo od východu slnka až po západ veľké je meno moje medzi národmi a na každom mieste obetuje sa menu môjmu obeta čistá.“

P. Heinrich Müller S. V. D. – Obeta omše svätej, čiže prameň všetkých milostí


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

6 najdôležitejších faktov o sviatku Zvestovania Pána

Slobodná vôľa a jej dôsledky

Najnovšie prieskumy o „blbých“ náladách Slovákov: Odmietanie NATO, skepsa k EÚ a pesimizmus. Takže, čo je vlastne nové?

Modlitbové stretnutie Nadácie Slovakia Christiana pred Ministerstvom školstva a čudná žurnalistika portálu Postoj