Švajčiarsko: rekordné počty ľudí opustili Cirkev


21. novembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

V roku 2019 vystúpilo z katolíckej Cirkvi vo Švajčiarsku rekordných 31 772 ľudí. Štatistiky sa týkajú kantonov, v ktorých je príslušnosť k Cirkvi viazaná na platenie cirkevnej dane a odhlásenie sa od platenia tejto dane je znakom odchodu z Cirkvi. V kantonoch, kde sa cirkevná daň neplatí (Ženeva, Valais, Neuchatel a Vaud) počty nie sú presne overiteľné.

Zistené vystúpenia z Cirkvi sa týkajú predovšetkým nemecky hovoriacich kantonov. Má to niekoľko dôvodov. Nemecké kantony prevzali systém platenia cirkevnej dane, podobný aký je v Nemecku a Rakúsku a preto je počet odchádzajúcich ľahko zistiteľný. Francúzsky hovoriace kantony sú jednak menej katolícke, vzhľadom na početnú kalvínsku populáciu, a na strane druhej nezaviedli platenie cirkevnej dane, takže sa počty zistiť prakticky nedajú. Je však nanajvýš pravdepodobné, že aj v týchto kantonoch, napríklad v Ženeve, je vzhľadom na ich kozmopolitnejší charakter a ešte väčší vplyv liberalizmu medzi obyvateľstvom, vystupovanie z Cirkvi rovnako časté, ak nie ešte častejšie.

Ukazuje sa teda, že snaha získať mladých ľudí pomocou liberalizmu, zapájania laikov do liturgie, či premeny miestnej cirkvi na roztancované spoločenstvo, sa absolútne míňa so svojím cieľom. Účinok je každopádne evidentný. Cirkev vo Švajčiarsku patrila k tým najliberálnejším.

Väčšina odchádzajúcich je medzi 25. až 35. rokom života, čo je presne vek, v ktorom dochádza k splatnosti prvej dane, symbolizujúcej príslušnosť k Cirkvi.

Počtom 31 772 odchádzajúcich sa zvýšil trend, ktorý nebol nízky ani v predchádzajúcich rokoch, až o štvrtinu. Najviac odpadlíkov je z Zürichu (7044), za ním nasleduje Aargau (4672), St. Gallen (3393) a Luzern (3280).

Pokiaľ tento trend pretrvá, tak sa môže celkom pokojne stať, že slávna švajčiarska garda, ktorá už od 16. storočia plní úlohu pápežského vojska, sa bude musieť preorientovať a dopĺňať svoje rady zo štátov, kde je katolícka populácia mladých mužov zastúpená hojnejšie. No a každopádne sa bude musieť premenovať.

BM

Zdroj: Kath net

Prosíme Vás o PODPORU! Pomôžte nám prebudiť SVEDOMIE Slovenska, brániť Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Christianitas.sk pomôžete aj jedným eurom. ĎAKUJEME!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299