Sv. Viktor z Marseille

Plinio de Oliveira
21. júla 2019
  Svätec týždňa

Životopisné dáta:

Viktor, katolícky dôstojník rímskej armády, známy svojim aristokratickým pôvodom, vojenskou zdatnosťou a inteligenciou, slúžil v posádke v Marseille okolo roku 290. Založil a vybudoval so svojimi druhmi v zbrani i občanmi mesta silný apoštolát a povzbudzoval ich všetkých, aby odvážne čelili prenasledovaniu tých čias.

Jeho činnosť ale odhalili nepriatelia viery a Viktora obžalovali pred cisárom. Predviedli ho pred mestských prefektov, ktorí, pretože to bol významný muž, poslali ho priamo pred cisára.  Cisár na neho uvalil kruté mučenie a snažili sa ho zlomiť, aby zaprel katolícku vieru. Keď sa všetko to týranie ukázalo zbytočným a Viktor zostal verný, uvrhli ho do väzenia, kde obrátil troch vojakov, ktorí ho mali strážiť. Keď sa to dozvedel cisár, nariadil aby Viktora odviedli do pohanského chrámu, kde mal obetovať Jupiterovi kadidlo. Viktor sa tam nechal doviesť a keď pristúpil k oltáru vytrhol sa zhodil modlu na zem.

Rozčúlený cisár nariadil, aby Viktorovi odťali nohy a potom ho rozdrvili mlynským kameňom. Mlyn sa však pokazil, tak nariadil Viktora sťať. V jaskyni, kde Viktorove pozostatky opatrovali sa neskôr udialo veľa zázrakov. Jeho relikvie sa po stáročia uchovávali v opátstve Sv. Viktora v Marseilles. Za Francúzskej revolúcie sa ich pokúsili zničiť, ale zachovali sa a dnes sú uložené v kostole St. Nicolas du Chardonnet v Paríži.

Komentár prof. Plinia:

Bolo by zaujímavé, keby niekto mal priestor, aby preskúmal katolícky vplyv na rímsku armádu. Odvaha rímskej armády bola legendárna a v ľudovej predstavivosti bol rímsky legionár vždy spájaný s pojmom statočnosti. Dejiny tejto predstave poskytli masívnu podporu. Samozrejme vieme, že vo všeobecnosti katolícka viera prenikla rímsku armádu do veľkej hĺbky, veď veľa legionárov zomrelo mučeníckou smrťou.  Vieme teda, že od počiatku katolíckej Cirkvi bol vojenský duch a život spätý s katolíckym duchom a svätosťou.

Ďalej vidíme, že od legionára sa odvaha vyžadovala ako istý druh prípravy, aby mohol prijať katolícku Vieru, zdroj všetkého dobra, ktorý je hodný chvály po celom svete.

Cirkev prijala rímske právo, očistila ho, pozdvihla a spravila z neho základ kanonického práva. Tak isto Cirkev prenikla rímskym patriciátom, ktorého rodiny vďaka patriarchálnemu duchu boli pripravené prijať katolícku Cirkev. Tak sa môžeme oprávnene pýtať, či Cirkev neprenikla aj légiami? Umučenie sv. Viktora hovorí pre túto možnosť. Scéna umučenia ani nemôže byť krajšia. Predviedli ho pred modlu a nariadili mu obetovať kadidlo. On však modlu statočne zvrhol na zem. Bol to čin mimoriadnej nebojácnosti a zvrchovanej odvahy. Je to symbol katolíckej statočnosti a výbojnosti.

Mali by sme tento postoj napodobňovať? V istom zmysle áno. Nie sme teraz v situácií keď musíme napodobňovať fyzickú výbojnosť, ale môžeme napodobňovať morálny postoj sv. Viktora. Často čelíme modlám, ktoré v modernom svete takmer každý uctieva. Tiež nás volajú, aby sme ich uctievali a tak zapadli do sveta. Často máme príležitosť tie modly zničiť, silným úderom.  Mali by sme sa o to pokúsiť, namiesto toho aby sme sa klaňali a triasli pred nimi. Mali by sme ich odvážne zvrhnúť. Veľmi často sme to urobili s pomocou Panny Márie. Musíme v tom pokračovať. Pokračujme v tom ešte z iného dôvodu – pre príklad sv. Viktora.

Opakom tejto odvahy sú ľudské ohľady, hanba postaviť sa za katolícke princípy, nedostatok odvahy oponovať revolucionárskym názorom a módam, ktoré všeobecne prijímajú všetci okolo ako pravdivé a ktoré jediné nám zaručujú občianstvo v modernej spoločnosti.

Mali by sme zachovať túto normu konania: vždy keď stojíme v prítomnosti arogantnej bezbožnosti nového pohanstva v akejkoľvek jeho podobe, naša katolícka hrdosť musí zaútočiť na túto aroganciu. Musíme to urobiť tak, aby naša hrdosť zvíťazila nad revolučnou nadutosťou. Nesmieme sa báť, napríklad, oponovať Francúzskej revolúcii a jej symbolom a mýtom. Musíme proti nej odvážne vystúpiť, tak ako sv. Viktor odvážne vystúpil proti falošnému bohu a zrútil jeho modlu.

Prosme ho, aby pre nás vyprostil túto prevzácnu milosť.