Sv. Ružena Limská

Plinio Corrêa de Oliveira
30. augusta 2020
  Svätec týždňa

Životopisné dáta:

Asi pol storočia po španielskom dobytí Ameriky, zmietala mestom Lima, založeným na úpätí Ánd, ako hlavné mesto peruánskeho vicekráľa, taká veľká mravná skazenosť, že sv. František Solanus mu hrozil Božím trestom. Tak ako prorok Jonáš hrozil Ninive. Božie milosrdenstvo však už pracovalo v duši istého dieťaťa, schopného vykonať potrebné zadosťučinenie a nápravu.

Ružena Limská, sa narodila 20. apríla 1586, rástla pod ochranou Božskej Dobroty. Vo veku 20 rokov prijala habit tretieho rádu sv. Dominika a vo svojom malom oratóriu v rodinnej záhrade neustále prinášala modlitby a obety. Mala iba 31 rokov, keď v predvečer sviatku sv. Bartolomeja (24. augusta 1617 ) kričala: „Ženích je tu!“ a odovzdala svoju dušu Bohu.

Horlivosť pre Božiu vec túto pannu úplne strávila. Keď pohliadla na pohanské národy Južnej Ameriky, plakala a trpela duševnými mukami. Často radila kňazom a mníchom, aby sa za všetkými týmito národmi ponáhľali. Uvažovala o adopcii nejakého chlapca, ktorého by vychovala a neskôr poslala na misie, ale smrť jej nedovolila uskutočniť toto želanie.

Raz zakotvila mimo prístav holandská flotila protestantských heretikov. V meste sa spustil poplach a začala príprava na inváziu. Ružena utekala do kostola sv. Dominika a ako bojovník sa postavila pred svätostánok, aby chránila nášho Pána svojím životom. Boh prijal tento prejav oddanosti a nepriateľská flotila zdvihla kotvy a odplávala bez poškodenia mesta.

Nielen v Lime, ale aj vo celom Peru a Latinskej Amerike boli na príhovor tejto skromnej panny, neznámej až do jej smrti, vykonané mnohé zázračné obrátenia a prijaté nespočetné milosti. Sám pápež dosvedčil, že od objavenia Peru, žiadny misionár nikdy nevyvolal medzi ľudom také všeobecné pokánie.

Mladá žena, ktorá sa modlila a trpela uprostred všeobecnej skazenosti svojho mesta, túžila žiť v tichosti a samote. Jej pôsobenie po smrti ju však urobilo patrónkou Peru a pápež Klement X. rozšíril jej patronát na celú Ameriku, Filipínske ostrovy a Indiu.

Komentár prof. Plinia:

Tieto udalosti zo života sv. Ruženy Limskej nám dávajú nazrieť na stav Latinskej Ameriky v tom čase. V Brazílii, ako aj v Španielskej Amerike, spôsobil príchod Iberčanov veľmi nebezpečnú morálnu traumu. Muži, ktorí prišli do Nového sveta, boli posadnutí túžbou po dobrodružstve. Keď sem prišli, našli bujnú tropickú flóru a počasie, ktoré podporovalo žiadostivosť a nahotu. Väčšina z nich podľahla nemorálnosti a úplnej vulgárnosti. Tým sa nová spoločnosť dostala na veľmi nízku úroveň.

Svätá Ružena Limská pochopila, že ak nenastúpi silná protiakcia, podporená Božou milosťou, plány Božskej Prozreteľnosti s usídlením Iberčanov v Latinskej Amerike vyjdú nazmar. Tá plánovala urobiť z týchto indiánskych národov katolíkov a vytvoriť obrovský katolícky blok siahajúci od Mexika po juh Argentíny a Čile.

V tejto hroznej morálnej situácii Boh povolal, nie veľkého kazateľa, ale osobu s univerzálnym povolaním zmeniť ich životy. Táto osoba bola mladá žena, sv. Ružena Limská. Prostredníctvom svojho pokánia, utrpenia a modlitieb dosiahla skrze spoločenstvo svätých to, čo bolo potrebné na záchranu nielen jej krajiny, ale aj ostatných. Jej svätosť ovplyvnila celú Latinskú Ameriku a vykonala nespočetné množstvo zázrakov a konverzií. Počas svojho života a aj po svojej smrti šírila ducha pokánia a pokory, čo je pre ľudí veľmi ťažké prijať.

Týmto spôsobom výrazne obmedzila všeobecnú mravnú skazenosť a  zaočkovala tieto národy proti duchu Revolúcie.

Vidíme, čo dokáže jediná duša, ak sa úplne poddá nášmu Pánovi a Panne Márii, vzdá sa všetkých výhod a pohodlia, ktoré môže svet dať a ponorí sa do pokánia a Božieho milosrdenstva. Ak by sa čo len jeden z nás rozhodol byť svätým, mohol by tak vykonať pre svet nevysloviteľné dobro.

To by nás malo povzbudiť, aby sme prosili Pannu Máriu a sv. Ruženu Limskú o túto milosť. Požiadajme svätú Ruženu Limskú, ktorá urobila toľko dobrého pre náš kontinent, aby sa z Latinskej Ameriky stal skutočne katolícky kontinent, aby mohla splniť svoje poslanie, rodiť národy verné Panne Márii.