Sv. Klotilda

Plinio de Oliveira
2. júna 2019
  Svätec týždňa  

Životopisné dáta: 

Sv. Klotilda bola francúzska kráľovná, dcéra kráľa Chilpericha a žena kráľa Chlodovecha. Vďaka jej modlitbám prijalo Francúzsko dar katolíckej Viery. Bola oslávená mimoriadnym duchovným materstvom, pretože na Štedrý deň, v krstiteľnici chrámu mesta Remeš, priviedla na svet prvorodený národ Cirkvi.

Násilná smrť jej otca Chilpericha, zosadeného bratovražedným uzurpátorom, pohľad na zmasakrovaných bratov, matku utopenú v Rhóne, jej dlhé zajatie na ariánskom dvore vraha, ktorý priniesol herézu na burgundský trón, v nej vybudoval heroickú cnosť a vďaka nej sa Gondeabudova neter stala matkou celého národa skrze Krista.

Komentár prof. Plinia:

Životopisné údaje nie sú veľmi jasné, preto si ich trochu upresníme.

Sv. Klotilda bola dcérou burgundského kráľa Chilpericha. Jej otec bol katolík a jeho brat, jej strýko Gondebaud, bol arián. Ariánstvo bola strašná heréza, ktorá po niekoľko storočí sužovala Cirkev. Jej ariánsky strýko zavraždil jej brata a väčšinu jej rodiny. Matku utopili v Rhóne, bratov zmasakrovali. Nikdy som sa nedočítal, prečo Klotildu zavraždiť nedali. Klotildu zobral na svoj hrad a držal ju tam, ako druhotriednu princeznú, spolovice slobodnú, spolovice väzňa.

Chlodovech bol kráľ Frankov, ktorí s Burgundskom susedili. Uvedomil si, že zavraždený Klotildin otec má ešte stále dosť katolíckych stúpencov a plánoval burgundské kráľovstvo rozdeliť svárom, aby ho ľahšie dobyl. Preto požiadal Klotildu o ruku. Nie je jasné, prečo kráľ, ktorý mohol očakávať politické problémy súhlasil. Ale súhlasil.

Pred sobášom si sv. Klotilda vymohla od Chlodovecha sľub, že bude rešpektovať jej katolícku vieru. A tak sa jej podaril utiecť zo strýkovho zajatia a ariánskeho dvora. Stala sa kráľovnou barbarov, pohanského ľudu. Pokračovala v praktizovaní viery a Chlodovech bol jej príkladom ovplyvnený.

Keď bol Chlodovech v bezvýchodnej vojenskej situácií a prehrával bitku a Alemanmi pri Tolbiacu, v roku 496, zložil sľub Klotildinmu Bohu. Sľúbil, že ak mu Boh pomôže v bitke zvíťaziť, príjme katolícku Vieru. Boh mu pomohol a zvíťazil a Chlodovech konvertoval.

Sv. Klotilda bola vtedy pod silným vplyvom sv. Remígia, remešského biskupa. Pripravil Chlodovecha na krst. Na Štedrý deň roku 496 prijal barbar v remešskej katedrále od sv. Remígia krst. Pekná legenda hovorí, že vo chvíli jeho krstu sa z neba zniesla holubica a v zobáku niesla ampulku so svätým olejom, ktorým sv. Remígius Chlodovecha pomazal za kráľa Francúzska.

Ten istý olej bol odvtedy používaný pri každej korunovácií francúzskeho kráľa. Tradícia sa zachovávala až po Ľudovíta XVI. Počas Francúzskej revolúcie sa ampulka stratila.

V ten istý vianočný deň sa nechali pokrstiť spolu s Chlodovechom aj najdôležitejší náčelníci Frankov. Bol to prvý národ, ktorý konvertoval na katolícku Vieru.

Hovorí sa, že v tento deň zostúpil z neba anjel a priniesol Klotilde novú zástavu. Dovtedy mali Frankovia na zástave tri žaby. Odvtedy majú tri fleurs-de-lis, ľalie. Vianoce roku 496 sa považujú za dejinný prelom a označujú začiatok stredoveku. Sv. Klotilda dostala nádherne povolanie.

Nádherné povolania, ako bolo to jej, často pochádzajú zo strašných búrok a pohrôm. Rodia sa z veľkého utrpenia, tragédií, podvodov, sporov a nepochopiteľných situácií. Ako kaktus, ktorý je škaredý a obrastený tŕňmi, ale má nádherné kvety. Na konci dlhej cesty utrpenia rozkvitá povolanie a odhaľuje svoju krásu. V takých dušiach sa jasne ukazuje, že úspech povolania nezávisí na ľudských zásluhách. Je to výsledok Božej intervencie a On zasahuje na príhovor Panny Márie. Sv. Klotilda, ktorej príklad a modlitby obrátili Chlodovecha a Frankov a stali sa počiatkom kresťanskej civilizácie, je veľkou patrónkou tých, čo túžia po kráľovstve Panny Márie. Vyprosujme si od nej ducha, aby sme odvážne a účinne budovali novú, slávnu epochu pre Cirkev a Pannu Máriu.