Plinio de Oliveira o sv. Jozefovi - Christianitas

Plinio de Oliveira o sv. Jozefovi

Plinio de Oliveira
19. marca 2020
  Svätec týždňa  

O svätom Jozefovi nemáme veľa biografických údajov. Vieme, že pochádzal z Dávidovej kráľovskej dynastie. Bol panicom, oženil sa s Pannou Máriou, s ktorou aj po uzavretí manželstva žil v panenstve. Bol pri narodení Pána Ježiša. Putoval s Božským dieťaťom a s Pannou Máriou do Egypta a naspäť. Po návrate sa však už nikde nespomína. Sväté písmo o ňom mlčí.

V čom spočíva krása mlčania Písma o sv. Jozefovi? Aký aspekt ducha Cirkvi žiari v tomto tichu?

Svätý Jozef bol najväčším svätým alebo jedným z najväčších svätých Cirkvi. Niektorí tvrdia, že najväčším svätým je buď sv. Ján Krstiteľ alebo sv. Ján Evanjelista. Tak či onak, existujú veľmi dobré dôvody predpokladať, že tým najväčším svätcom bol sv. Jozef. Človek by očakával, že o takomto veľkom svätcovi bude dostatok poučného životopisného materiálu. Opak je však pravdou: Písmo aj Tradícia o ňom hovoria veľmi málo. Ako to vysvetliť?

Najprv si môžeme všimnúť, že Písmo sa aj o Panne Márii, ktorej svätosť je ešte väčšia než svätého Jozefa, zmieňuje iba párkrát. Pritom ona je majstrovským dielom stvorenia, neporovnateľným so všetkými ostatnými. Prečo sa teda Písmo o týchto dvoch veľkých osobnostiach zmieňuje tak stručne?

Ako dôvod sa tradične uvádza, že obaja boli veľmi pokorní a rozhodli sa nebyť v centre pozornosti, aby umožnili Pánovi žiariť a prijať všetku česť a slávu. Je to pravda, ale je v tom ešte čosi iné, čosi, čo odráža ducha katolíckej Cirkvi. Akékoľvek veľkolepé činy v ich živote zatienila skutočnosť, že Panna Mária bola Matkou Stvoriteľa a sv. Jozef bol pestúnom nášho Pána Ježiša Krista a manželom Panny Márie. Vedľa toho všetko ostatné bledne a stráca na dôležitosti.

Zoberme si napríklad dve mimoriadne skutočnosti: rozpaky sv. Jozefa pre tehotenstvo Panny Márie a jej konanie na svadbe v Káne, kde prosila a získala zázrak od nášho Pána. Svätý Jozef zaujal veľmi vznešené postavenie. Panna Mária urobila čosi pozoruhodné. Ale tieto fakty blednú zoči-voči majestátu, ktorý ona mala ako matka a on ako otec Božieho syna.

Môžeme analyzovať aj skutočnosť, že sv. Jozef bol vybraný, aby sa stal manželom Panny Márie. Pokiaľ ide o ňu, Boh bol veľmi opatrný. Rešpektoval ju a vážil si ju natoľko, že počas Umučenia, keď dovolil, aby nášho Pán morálne urážali a fyzicky mučili, nedovolil nikomu ani len malíčkom sa jej dotknúť. Keď si teda Boh tak vysoko vážil Pannu Máriu, je logické, že aj pri výbere jej manžela bol veľmi dôkladný. Vybral manžela primeraného k nej, aby tvorili dokonalú rodinu.

Čo však znamená byť primeraný úrovni Panne Márii? Už len titul – manžel Panny Márie – ďaleko presahuje všetko, čo sv. Jozef v živote urobil alebo mohol urobiť. A tu vyvstáva ďalšia otázka: Čo môže byť obdivuhodnejšie, ako byť vybraný za pestúna Boha? Tomu sa nič nevyrovná.

Je tu ešte dokonca čosi oveľa krajšie. Božská Prozreteľnosť dovolila rozvinúť kult sv. Jozefa i Panny Márie. Tieto kulty nevznikli na základe množstva informácií o nich. Vychádzali z teologických úvah o tom, že sv. Jozef a Panna Mária boli otcom a matkou Boha. Preto sú najväčší spomedzi svätých. Týmto Boh nechal na človeka, aby si domyslel morálne profily týchto dvoch svätých na základe zdrojov Zjavenia.

Pretože katolíci Písmo voľne neinterpretujú, riadia sa Učiteľským úradom a solídnymi teológmi. Keď Boh nevyjavil podrobný popis života sv. Jozefa a Panny Márie, povzbudil a inšpiroval Cirkev, aby rozjímala o mnohých ich aspektoch a učila sa od hierarchie. To znamená, že chce, aby svätci a teológovia vypracovali doktrínu z toho mála údajov, ktoré nám dal. Chce, aby človek destiloval z Písma a z Tradície zdravú náuku, ktorú tam skryl, tak, ako včely čerpajú nektár z kvetu. Keď niekto vidí kvetinu, nepredstavuje si, že by v jej vnútri mohlo byť čosi sladké. To isté platí o mnohých pravdách Zjavenia, najmä vo vzťahu k sv. Jozefovi a Panne Márii.

Z mlčania Písma o sv. Jozefovi a Panne Márii možno teda vyvodiť Boží súhlas s hierarchickým charakterom katolíckej Cirkvi.

Je to pozoruhodný spôsob, ako lepšie porozumieť jednej z krásnych stránok katolíckeho ducha.

PDF (formát pre tlač)

Najnovšie články

Nenechajte nás v tom samých: Prosíme o milodar v boji za obhajobu nemenného učenia katolíckej Cirkvi

Arcibiskup Fulton Sheen: O zlých ľuďoch v nebi a dobrých v pekle

Bazilika svätého Augustína v Campo Formio v Ríme

Farár Kuffa o učebniciach sexuálnej výchovy: „Dokedy budeme zbabelo mlčať?“