Sv. Etheldreda

Plinio de Oliveira
23. júna 2019
  Svätec týždňa  

Etheldreda bola dcéra Anna, kráľa východného Anglicka a sestra svätých Ercnowalda, Ethelburgy, Sexburgy a Withburgy. Narodila sa v Exiningu, v Suffolku a už ako veľmi mladá sa vydala za Tonberta, vojvodu z Gyrwe, ale obaja sa dohodli, že budú žiť v úplnej čistote. Ako súčasť manželského urovnania dostala od svojho manžela panstvo zvané Ely. 

Tri roky po sobáši vojvoda zomrel, Etheldreda opustila dvor a odišla žiť do ústrania na ostrov Ely, kde žila v kajúcnosti a modlitbe. Z politických dôvodov sa neskôr vydala za Egfrieda, mladého syna kráľa Oswiu z Northumbrie, ktorý mal len 15 rokov. Najskôr súhlasil, že môže zostať pannou, potom, 12 rokov neskôr však vyžadoval splnenie manželských povinností. Odmietla, s tým, že sa zasvätila Bohu.

Žiadala o pomoc sv. Wilfrida, biskupa z Northumbrie, ktorý jej požiadavku podporil a odporučil jej ísť do kláštora. S Egfriedovým súhlasom sa stala sestrou v Codinghamskom konvente. Neskôr sa vrátila na Ely a postavila tam veľký, mužský a ženský kláštor. Stala sa opátkou a zostala ňou až do svojej smrti, 23. júna 695.

Komentár prof. Plinia

Tu môžeme nahliadnuť do primitívneho Anglicka, v rannom stredoveku, ktoré bolo divoké i nadprirodzené a v tomto protiklade vytváralo mimoriadnu nádheru. Môžeme zachytiť tiene ľudí zrodených pre dejiny.

Nepredstavujte si sv. Etheldredu a jej sestry ako jemné a krehké dcéry Ľudovíta XV., oblečené v hodvábe, s výzorom porcelánových bábik. Tieto ženy boli silné, vedeli rúbať stromy v lese, samé si prali oblečenie a starali sa o dobytok. Zároveň to boli princezné s vysokým mravným kreditom v kráľovstvách, ktoré práve uzreli svetlo sveta. Boli kolískou budúcich dynastií a ich národy boli počiatkom nových civilizácií.

To vysvetľuje veľkoleposť, ktorú človek cíti v tichu, čo zahaľuje život sv. Etheldredy, a ktorú potvrdila okolnosť, že v jej rodine sa objavilo toľko svätých. Bol to dvor, na ktorom boli štyria svätí, bratia a sestry, duchovne formovaní iným svätým, sv. Wilfridom. To vysvetľuje, prečo dvaja vojvodovia, ktorí boli s Etheldredou postupne ženatí, súhlasili so zachovaním jej panenstva.  Je veľmi pravdepodobné, že títo aristokrati často prijímali sviatosti a preto boli v milosti Božej. Nehľadali vzťah s inými ženami, ako hľadajú neverní manželia našich čias. Preto bola pre nich nútená abstinencia veľmi náročná.

Jej život svedčí o obdivuhodnej vytrvalosti v čistote. Snažila sa opustiť svoje kráľovské výhody a slávu, aby si zachovala čistotu. Opustila všetko a prijala rehoľný život. Potom založila kláštor pre mužov aj ženy Ely Abbey, ktorý riadila s veľkou múdrosťou. To hovorí veľa, o malých kráľovstvách tých čias. Jej príklad, jej vplyv a jej riadenie týchto rehoľných domov určite priviedlo do Neba veľa duší.

Odporúčajme sa teda do modlitieb sv. Etheldredy, ktorá bola semenom, z ktorého vyklíčil stredovek. Prosme ju, aby žehnala nám, ktorí bojujeme o založenie novej civilizácie pre väčšiu slávu Božiu, o založenie Kráľovstva panny Márie.