Sudcovia bez „sociálnych istôt“ ?


27. júna 2020
  Krátke správy - Spoločnosť

Svojrázny výklad pojmu „sociálna istota“ predviedli včera slovenskí sudcovia zo Združenia sudcov Slovenska (ZSS), Združenie za otvorenú justíciu (ZOJ) aj takmer ďalších 200 sudcov. Protestujú proti vládnemu zrušeniu odmien a príplatkov k náhrade príjmu a nemocenského pre sudcov.

Označili to za „zásah vládnej moci do sociálnych istôt sudcov“ a tvrdia, že sa jedná o populistický krok.

Otázkou zostáva či sú práve sudcovia a prokurátori práve tou skupinou obyvateľstva, ktorej „sociálne istoty“ sú skutočne ohrozené. Predstava slovenského sudcu a prokurátora ako sociálneho prípadu vyvolá určite úsmev na nejednej tvári. V čase, keď mnohí zamestnanci dostávali 60% z platu počas koronakrízy, je predkladanie sudcovských „nárekov“ nad ich „sociálnymi istotami“ trochu nemiestne.

Na druhej strane je oprávnená poznámka sudcov, že: „Navrhované opatrenia sa nijako netýkajú ostatných ústavných činiteľov Slovenskej republiky, prípadne iných profesií, ktoré disponujú rovnakými sociálnymi „benefitmi“ či dokonca inými zvýhodneniami, ktoré sudcom nikdy priznané neboli, ako napríklad príslušníci ozbrojených zložiek, poslanci či členovia vlády.“

Vláda má samozrejme teraz možnosť ukázať, že je odhodlaná siahnuť na benefity všetkým, ktorí požívajú určité finančné privilégiá zo strany štátu, oproti radovým občanom.

Keďže k tomu s najväčšou pravdepodobnosťou nedôjde, a otázne je či po protestoch sudcov dôjde vôbec k ohrozeniu ich „sociálnych istôt“, zostáva nám len dúfať, že podobnú dojímavú starosť akú prejavili sudcovia o svoje sociálne istoty, prejavia aj o istoty menej hmotne zabezpečených obyvateľov.

BM