Sú mimoriadne milosti nutné pre duchovný život?


15. apríla 2021
  Pokladnica viery

Cieľom duchovného života je spojenie s Bohom. To je potrebné mať stále na mysli. Potom budeme chápať, ako je pri tom absolútne nutná milosť posväcujúca a že vôbec nie sú potrebné milosti mimoriadne.

Aj veľká svätosť sa dá dosiahnuť bez mimoriadnych milostí. Dokonca, ako nám ukazujú celým svojím životom svätí a ako hlása obzvlášť svätý Ján z Kríža, svätí sa vyhýbali týmto milostiam, obávali sa ich, pretože často tu môže nastať klamanie zlého ducha, ktorý svojou veľkou prirodzenou chytrosťou dokáže napodobňovať mimoriadne skutky Božie.

Hlavne tých mimoriadnych milostí sa svätí obávali, ktoré nie sú určené len na prospech Cirkvi, ale tiež na ich vlastnú útechu a povzbudenie, ako sú isté videnia mystikov, nadprirodzené hlasy, ktoré počuli vo svojej duši, rozličné osvietenia, znalosti duší iných a duše svojej, pretože tu môže veľmi ľahko pôsobiť zlý duch namiesto dobrého.

R. M. Dacík – Mystika