Strážca dvoch najvzácnejších božských pokladov / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
10. februára 2021
  Podcasty  

Sv. Jozef je človek, ktorému Boh – ako sa o tom zmienil svätý pápež Ján Pavol Veľký vo svojej apoštolskej exhortácii „Redemptoris custos“ – „zveril stráž nad svojimi najcennejšími pokladmi“.

Boh ho ustanovil „za hlavu Svätej rodiny ako verného a múdreho služobníka, aby sa otcovsky staral o jeho jednorodeného Syna“. Lev XIII. zdôraznil vznešenú povahu tohto poslania: „Vyníma sa medzi všetkými svojou úctyhodnou dôstojnosťou, lebo z Božieho určenia bol ochrancom a podľa mienky ľudí otcom Božieho Syna.

Boh dal Jozefovi popri otcovskej autorite nad Ježišom i účasť na láske zodpovedajúcej otcovstvu; láske, ktorá má svoj pôvod v Otcovi, „od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi“. (Ef 3, 15)

Panna Mária je Pánovou pokornou služobnicou, od večnosti pripravenou na úlohu stať sa Božou Matkou. Jozef je tým, koho si Boh vyvolil, aby bol „strážcom Pánovho narodenia“, tým, kto mal zodpovednosť postarať sa o riadny príchod Božieho Syna na svet v súlade s Božími ustanoveniami a ľudskými zákonmi. Celý tzv. domáci alebo skrytý Ježišov život bol zverený pod Jozefovu ochranu.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!