Ste proti tomu, aby vaše deti „zmenili pohlavie“? Vezmú vám ich! - Christianitas

Ste proti tomu, aby vaše deti „zmenili pohlavie“? Vezmú vám ich!

lanuovabq.it
5. apríla 2019
  Politika História  

Len v Londýne, kde niekoľko mestských úradov odmietlo odpovedať, minimálne tri deti resp. adolescenti boli v roku 2018 odobratí rodičom po sporoch v súvislosti s túžbou mladých „zmeniť“ pohlavie. Je to jeden z dôsledkov transsexuálnej ideológie, vďaka ktorej sa za posledných osem rokov v Spojenom kráľovstve (kde používanie triptorelínu, prostriedku blokujúceho pubertu, je čoraz bežnejšie) zvýšil počet popletených pubertiakov, ktorí nie sú si istí svojou  pohlavnou identitou o 2 497%

Správy zo Spojeného kráľovstva potvrdzujú, ako transsexuálna ideológia poškodzuje predovšetkým maloletých a ich vzťah s rodinou.

Iba v samotnom Londýne, podľa údajov poskytnutých mestskými úradmi, ktoré odpovedali denníku The Sun, najmenej tri deti resp. traja adolescenti boli odobratí rodičom v roku 2018 po sporoch v súvislosti s túžbou mladých „zmeniť“ pohlavie. Z toho dva prípady sa vyskytli v Hillingdone v západnej časti Londýna, kam spadá aj mestská časť Ealing, ktorá odmietla uviesť presný počet detí odobratých rodičom, hovoriac o „menej ako piatich“ neplnoletých. Takže keď spočítame údaje z dvoch londýnskych mestských častí (The Sun iba uvádza, že „nie všetky obce reagovali“, ale nešpecifikuje, koľko z celkového počtu 32 + samotné City of London to urobili) počet prípadov osciluje medzi tromi a šiestimi v jedinom roku.

Dve mestské časti popreli, žeby jej sociálni pracovníci boli zasahovali iba kvôli zmätenosti v súvislosti s pohlavnou identitou neplnoletých. Podľa správy z denníka Daily Mail sa úrady Hillingdonu vyjadrili nasledovne: „V dvoch uvedených prípadoch deti neboli odobraté preto, lebo sú transgender. Žiadne dieťa nebolo odobraté len preto, že je transgender. Podobne mestská časť Ealing tvrdí, že „chráni súkromie dotknutých osôb“ a potom dodáva: „Môžeme potvrdiť, že bola poskytnutá pomoc mladým ľuďom vo veku nad 16 rokov, ktorí teraz sú už dospelí, kvôli bezpečnostným obavám, ktoré sa primárne netýkali zmeny pohlavia“.

Nech sa to snažia akokoľvek zľahčovať, vždycky ide o jednu a tú istú vec – želanú, ale zároveň nevykonateľnú “zmenu pohlavia” – ktorá vo väčšine prípadov je dôsledkom duševných porúch spôsobených vonkajším svetom, ako aj, ako vyplýva zo štúdie (censurato) americkej výskumnej pracovníčky Lisy Littmanovej, vplyvom rovesníkov a módy. Ide o deštruktívne spôsoby, výsledok LGBT propagandy, ktorej je mladá generácia vystavená už od útleho veku. Je evidentné, že v Spojenom kráľovstve táto dráma dosiahla pokročilé štádium. Používanie triptorelínu ako blokátora puberty je tam čoraz bežnejšie a počet zmätených mladých ľudí o ich sexuálnej identite je skutočne alarmujúci.

Stačí spomenúť, že za osem rokov, od roku 2009/2010 do roku 2017/2018, počet neplnoletých osôb, ktoré sa obrátili na britské zdravotníctvo so žiadosťou o liečbu súvisiacu so „zmenou pohlavia“ sa zvýšil z 97 na 2 519, čiže ide nárast o 2 497%, ktorý je dokonca ešte vyšší (+4 415%), keď vezmeme počet do úvahy dievčat, ktoré chcú byť chlapcami (zo 40 prípadov na 1 806). Iba v roku 2017/2018 bolo zaznamenaných 45 takýchto prípadov u detí vo veku od 4 do 6 rokov (hoci v tomto veku sa podľa The Telegraph nepodávajú nijaké lieky); v rovnakom období dostalo 800 neplnoletých osôb, vrátane 10-ročných detí, injekcie na zastavenie puberty, pričom niektoré dostali aj hormóny opačného pohlavia. Podľa tohto denníka šialený nárast počtu maloletých, ktorí sú zmätení ohľadom svojej pohlavnej identity, donútil ministerku pre rovnosť príležitostí Penny Mordauntovú, aby požiadala o vyšetrovanie s cieľom pochopiť príčiny tohto javu. Pri tejto príležitosti bolo oznámené, že vzrastie úloha sociálnych sietí a školstva pri vysvetľovaní (indoktrinácii) transsexualizmu.

Je isté, že rodičia za Lamanšským kanálom majú vážne dôvody na znepokojenie, ako to dokazuje aj prípad matky z Midlandu, ktorej hrozili odobrať štrnásťročnú dcéru len preto, že nechcela dovoliť, aby si dievča operáciou zničilo svoje zdravé telo. A potom sú tu mimoriadne ústretoví sudcovia, ako napríklad Michael Joseph Keehan (High Court), ktorý v roku 2016 vyhovel maloletému dievčaťu, ktoré žiadalo, aby jej adoptívni rodičia neboli informovaní o operácii „zmeny pohlavia“, pretože ju stále volali jej skutočným dievčenským menom.

V reakcii na útoky na rodičovskú autoritu vznikla skupina Transgender Trend založená Stephaniou Davies-Araiovou, ktorá vysvetľuje, že „rodičia, ktorí vidia, ako sú ich deti vťahované“ do tohto pekelného mechanizmu a bojujú proti tomu, “sú trestaní”. Je to dokonalý príklad sveta a výchovy naruby, v ktorom štátne orgány trestajú rodičov za to, že sa snažia svoje deti odradiť od zla.

Zdroj: http://www.lanuovabq.it/it/contrari-al-cambio-di-sesso-dei-figli-ve-li-sottraggono

Najnovšie články

Sv. Barbora, panna a mučenica

Katolícka škola v Nemšovej – ďalší kamienok v mozaike proticirkevnej kampane na Slovensku?

Nezvyčajní svätí patróni: Majú ich alkoholici, odsúdení na smrť, ba dokonca aj ľudia nachádzajúci sa vo výťahu. Viete, komu pomáha svätá Bibiána?

Môže v strednej Európe vzniknúť katolícky superštát?