Statočnosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
31. marca 2021
  Podcasty  

Svätý Jozef, ty, ktorý si bol vo viere vždy statočný, stály a pokojne si pretrpel skúšky, ktorými skúšal Pán tvoju vernosť a odvahu, oroduj za nás, aby sme sa nikdy a ničím nedali zviesť z cesty spravodlivosti, ale aby sme podľa tvojho príkladu pokojne prijali kríže života, rozhodnutia Pánove. Pros za nás, aby sme sa vždy zverili so svojimi starosťami jemu a z jeho rúk vedeli prijať i konečné rozhodnutie. Amen

Toto je Jozefova svätosť: viesť svoj život, svoje remeslo statočne, s profesionalitou.