Spravodlivosť sv. Jozefa / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
24. marca 2021
  Podcasty  

Sv. Jozef je ten, ktorý prijal tajomstvo Vtelenia, ktorému anjel poslaný od Boha, oznámil tajomstvo spásy človeka. Jozefa a Máriu spájala čistá, duchovná snúbenecká láska, žili vo vzájomnej službe a oddanosti synovi – Ježišovi. V Nazaretskom dome sa zavŕšilo najväčšie tajomstvo dejín spásy.

Z Jozefových čností mimoriadne vyniká viera. Tam vidíme, že veriť znamená pripustiť všetko, čo prichádza od Boha a niekedy aj všetko zanechať. Nikdy však nepripustiť, že by Boh opustil toho, kto sa naňho spoľahne. Táto Jozefova viera s láskou voči Bohu i ľuďom bola uskutočňovaná k jeho snúbenici a bola základom všetkých ďalších čností. Celá Svätá rodina vynikala mimoriadnou pokorou.

Medzi ďalšie Jozefove čnosti patrí spravodlivosť, poslušnosť, ochota a pokora.
Sv. Jozef zomrel v Nazarete, ešte pred verejným účinkovaním Pána Ježiša.