Správcovia Svätyne Panny Márie vo Fatime chcú od januára 2021 povolenie prítomnosti pútnikov


19. novembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Administratíva spravujúca pútnické miesto v portugalskej Fatime oznámila, že od januára 2021 podnikne kroky na obnovenie fyzickej prítomnosti pútnikov z celého sveta. Podľa tlačového referenta svätyne Carmoa Rodeia došlo počas tohto roku k drastickému zníženiu počtu pútnikov.

Príčinou boli najmä opatrenia súvisiace s koronavírusom, ktoré platili od marca do začiatku júna. K zníženiu prispeli aj karanténne opatrenia v tradične kresťanských krajinách s vysokým počtom katolíkov, ktorí bývajú zvyčajnými pútnikmi do Fatimy.

Rodeia naznačil, že svätyňa bude na budúci rok otvorená a to aj v súvislosti so Svetovými dňami mládeže, ktoré sa majú na budúci rok konať v portugalskom Lisabone. Predpokladá sa zrejme, že masová účasť na Dňoch mládeže sa odrazí aj na návštevnosti vo Fatime. To všetko samozrejme za predpokladu, že európski politici nebudú na budúci rok presadzovať rovnaký „boj proti koronavírusu“ ako počas tohto roka.

Zatiaľ zostávajú jedinou formou kontaktu veriacich so svätyňou vo Fatime sociálne médiá. Svätyňa má na Facebooku 1,2 milióna fanúšikov a 176 000 ľudí sleduje na Youtube profil správcov Fatimy, ako uviedol Carmo Rodeia.

Zároveň uviedol, že vzhľadom na pokles pútnikov došlo aj k poklesu výnosov z milodarov, ktoré pútnici pri návšteve vo Fatime zanechávali pre potreby a údržbu fatimského komplexu. Príspevky sa znížili o viac ako 40% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019.

Ešte väčší pokles príjmov spôsobil prepad predaja publikácií, devocionálií a suvenírov. Ide až o 50% pokles. Je zrejmé, že pokiaľ by sa na budúci rok opakovala tohtoročná situácia, tak by sa fatimská svätyňa Panny Márie ocitla vo vážnych problémoch.

BM

Zdroj: KAI

Prosíme Vás o PODPORU! Pomôžte nám prebudiť SVEDOMIE Slovenska, brániť Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Christianitas.sk pomôžete aj jedným eurom. ĎAKUJEME!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299