Spovedať sa už môžu všetci, neočkovaní však nesmú anonymne


31. marca 2021
  Krátke správy - Cirkev

Včera sme vás informovali o tom, že vo farnosti Najdrahocennejšej Krvi Pána v americkom Monmouth Beach v štáte New Jersey nemôžu prijať sviatosť pokánia nezaočkovaní penitenti.

Tak to už neplatí. Pôvodné rozhodnutie miestneho farára Michaela Sullivana, odporujúce nielen dobrým mravom, ale aj kánonickému právu, zdvihlo veľa ľudí z gauča spred televízie, v ktorej so spadnutou sánkou sledujú čím ďalej, tým absurdnejšie predstavenie nového režimu.

Telefonáty, smerované nielen na faru, ale aj do pracovne miestne príslušného biskupa Davida O’Connela mali za následok revokáciu pôvodne ohlásenej praxe a zavedenie nového pravidla, ktoré síce už kánonickému právu priamo neodporuje, ale absenciou zdravého rozumu trpieť neprestáva:

Teraz, keď už je otec Mike zaočkovaný, bude sviatosť zmierenia udeľovať nasledujúcim spôsobom:

Tých, ktorí zaočkovaní nie sú, bude spovedať tvárou v tvár v presbytériu.

Tých, ktorí zaočkovaní sú, bude spovedať anonymne v spovednici.“

Prečo ten dôraz na to, kto bude spovedaný anonymne a kto tvárou v tvár? To aby velebný pán Mike vedel, koho potom má zažalovať, až zaľahne s Covidom do farskej postele?

Ostatné pravidlá v tejto farnosti „novej normality“, vrátane vrelého sprevádzania „LGBT veriacich“ zostávajú nezmenené. Možno už kvôli nim ani nikto nevolá…

MS

Zdroj: ChurchOfThePreciousBlood.org

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!