Spolužitie pred manželstvom? Je na škodu - Christianitas

Spolužitie pred manželstvom? Je na škodu

lanuovabq.it
17. februára 2020
  Spoločnosť

Odborný časopis The Journal of Sex Research zverejnil výskum vykonaný na University of Florida na základe vzorky viac ako stovky manželských párov. Výskum, ktorý trval štyri roky, ukazuje, že predmanželské spolužitie nie je pozitívnym prvkom pre život manželov, zatiaľ čo páry, ktoré pred sobášom nekohabitovali, žijú harmonickejšie.

Zdroj: commons.wikimedia.org

Manželstvá upadajú, kohabitácie pribúdajú, kresťanská morálka je čoraz viac zosmiešňovaná a nepochopená. To všetko je pravda. Avšak učenie Cirkvi o zasnúbení a manželskom zväzku nestarne, je stále rovnako platné. Naopak, predmanželské spolužitie, ktoré sa teraz považuje za bežný jav dokonca aj v katolíckych rodinách, sa naďalej ukazuje ako škodlivé pre manželstvo. Dokonca aj v oblasti, v ktorej by malo predstavovať akúsi preventívnu záruku: v sexuálnom živote.

Potvrdzuje to nový výskum, ktorého výsledky boli  zverejnené v časopise Journal of Sex Research, ktorý vykonali Emma E. Altgeltová a Andrea L. Meltzerová, výskumné pracovníčky z katedry psychológie Floridskej univerzity. Autorky – vybrali vzorku viac ako 100 párov mužov a žien – ich požiadali o rôzne podrobnosti zo svojej histórie, ich intímnom živote, stupni sexuálnej spokojnosti atď. Stretnutia s pármi sa konali každý semester a trvali štyri roky, takže pozorovania mali dlhodobý charakter.

Na konci svojej práce Altgeltová a Meltzerová narazili na najmenej dve zaujímavé skutočnosti. Prvá sa týka vzťahu medzi dvorením a sexuálnym uspokojením: intímny život párov, ktoré dlhšie chodili spolu, ktoré boli dlhšie zasnúbené, bol menej uspokojujúci. Druhá – významnejšia – sa týka predmanželského spolužitia, ktoré sa napriek predpokladom ukázalo ako prvok, ktorý nie je pre život manželov jednoznačne pozitívny.

V skutočnosti sa zistilo, že páry, ktoré pred sobášom nežili spolu, vyjadrovali väčšiu spokojnosť zo svojím intímnym životom. Námietka proti tomu záveru by mohla spočívať v tom, že páry, ktoré sa vzali bez toho, aby predtým kohabitovali, boli, samozrejme, šťastnejšie preto, lebo v porovnaní s ostatnými ešte neupadli do určitej zotrvačnej rutiny, ktorá sa skôr či neskôr objaví v každom vzťahu. Altgeltová a Meltzerová však zistili napríklad aj to, že rozdiel v sexuálnej frekvencii u manželov, ktorí pred svadbou nežili spolu a tých, ktorí kohabitovali, nielenže aj po čase zostal zreteľný, ale dokonca sa zvyšoval, čo svedčí o ich väčšej harmónii.

Z toho vyplýva, že klady manželstiev, ktoré pred sobášom nekohabitovali, boli jednoznačne preukázané. Nejde vôbec o triviálny údaj, aj keď to nie je nejaké unikum. Bez ohľadu na to, aké je ťažké o tom hovoriť mimo okruhu odborníkov, v skutočnosti existuje množstvo výskumov, z ktorých vyplývajú klady nielen toho, že mladí spolu pred manželstvom nežijú, ale aj samotnej predmanželskej čistoty.

Zdroj: pikrepa.com

Napríklad podľa štúdie z roku 2010 vypracovanejvedcami zo Školy rodinného života Univerzity Brighama Younga, (Brigham Young University’s School of Family Life), ktorá skúmala vzorku vyše tisícky manželských párov, predmanželská čistota robí pár pevnejším, čo zasa zvyšuje kvalitu života manželov. Podobne sa vo výskume uverejnenom v Journal of Marriage and Family na základe monitorovania párov (bolo ich 600) ukázalo, že predčasnosť sexuálnych vzťahov má negatívny dopad na kvalitu života v manželstve.

Mohli by sme pokračovať v citovaní mnohých ďalších podobných štúdií, ak by priestor nebol tyranom a nevyžadoval len stručnú reflexiu o tom, čo učí Cirkev o rodine a manželstve. Učenie, ktoré dokonca podľa názoru niektorých katolíkov a, bohužiaľ, aj niektorých pastierov treba „aktualizovať“, pretože je vraj priveľmi rigidné a nemoderné.

Je však zvláštne, že tam, kde sa zdá, že určitá teológia je nerozhodná a váhavá, tam psychológia a sociológia dokazujú to, čo by malo byť jasné a, bohužiaľ, ešte nie je. Máme na mysli konkrétne to, že Cirkev nechce človeka kastrovať, ani ho oberať o radosť. Vôbec nie! Len chce, aby bol šťastný. Ide o to, že na to, aby sme dosiahli vrchol šťastia aj v manželskom živote, nemôžeme postupovať naslepo, ani improvizovať. Naopak, je potrebné tvrdo a veľa pracovať. Nakoniec však krása dosiahnutia vrcholu bude bohatou odmenou za všetko vynaložené úsilie.