Spolok svätých Cyrila a Metoda si pripomína 80. výročie svojho vzniku


5. mája 2021
  Krátke správy - Cirkev

Gréckokatolícki veriaci a priekopníci cyrilo-metodského hnutia si 4. mája 2021 pripomenuli vznik Jednoty sv. Cyrila a Metoda (JSCM) v Michalovciach. Jednota sv. Cyrila a Metoda rozvíjala od svojho vzniku náboženskú, kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi gréckokatolíkmi na Slovensku a v zahraničí.

Ustanovujúce valné zhromaždenie JSCM sa konalo 4. mája 1941 v kláštore redemptoristov v Michalovciach. Za prvého predsedu JSCM bol zvolený Jozef Zorvan-Karpaty (*1882 – †1962), generálny vikár pre slovenských gréckokatolíkov a farár z Klembarku (dnes Klenov), za podpredsedu učiteľ Jozef Erby, za správcu ThDr. Ján Murín, za tajomníka Mikuláš Čollák a za ďalších členov užšieho výboru to boli právnik JUDr. Jozef Pichonský a Štefan Balogh.

Jednota organizovala cyrilo-metodské slávnosti v Michalovciach a Trebišove, vo vlastnej tlačiarni vydávala mesačník Cyril a Metod, kalendáre a modlitebné knižky. V máji roku 1942 začal vychádzať nábožensko-kultúrny časopis Jednota sv. Cyrila a Metoda. V ňom dostali priestor prihovoriť sa k svojim rodákom kňazi, predstavitelia inteligencie, študenti i jednoduchí ľudia. S administratívnou likvidáciou Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950 bol zlikvidovaný aj cyrilo-metodský spolok.

K obnoveniu Jednoty Cyrila a Metoda došlo až po páde totality, keď sa 2. marca 1991 v Michalovciach konalo obnovujúce valné zhromaždenie. Dnešný Spolok sv. Cyrila a Metoda pokračuje v rozvíjaní pôvodnej idey otcov zakladateľov a tak prispieva k nábožensko-kultúrnemu povzneseniu veriacich.

BK

Zdroj: grkatke.sk

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!