Spisovateľ Tolkien prijímal Eucharistiu každý deň - Christianitas

Spisovateľ Tolkien prijímal Eucharistiu každý deň

Branislav Krasnovský
28. septembra 2021
  Cirkev Spoločnosť

Známy anglický spisovateľ John Ronald Reuel Tolkien, autor nesmrteľného Hobbita, Pána prsteňov a Silmarillionu bol silne veriacim katolíkom, ktorý každodenne navštevoval svätú omšu a prijímal Najsvätejšiu Eucharistiu.

Jeho život nebol jednoduchý, narodil sa v Južnej Afrike v meste Bloemfontein, kde žilo množstvo Búrov. Tolkienovi predkovia pochádzali z nemeckého Saska, jeho matka bola Angličanka, v Afrike nebola šťastná, tak sa celá rodina vrátila späť do Anglicka, malý John Ronald Reuel Tolkien mal vtedy 3 roky.

Zdroj: wikimedia commons

V roku 1900 jeho matka spolu so sestrou konvertovali na katolicizmus, krátko na to matka umrela na cukrovku. Podarilo sa jej však vštepiť katolícke zásady mladému Johnovi Ronaldovi Reuelovi, ktorý sa nakoniec vo svojom živote stal dobrým katolíkom.

Na začiatku I. svetovej vojny narukoval k Lancashirským strelcom, získal hodnosť nadporučíka. Bojoval v roku 1916 v krvavej bitke na Somme, množstvo jeho priateľov, ktorí narukovali z rovnako idealistických dôvodov ako on, padlo v tejto bitke proti Nemcom, čo Tolkienom hlboko otriaslo. Na jeseň v zákopoch vážne ochorel a niekoľko mesiacov strávil vo vojenskej nemocnici (tzv. zákopová horúčka).

Mladý Tolkien bojoval na bojiskách I. svetovej vojny až do skončenia vojny v roku 1918. Každodenne sa stretával so surovou realitou smrti, bolesti a zániku. Videl hrôzy, o ktorých väčšina dnešných ľudí nemá ani tušenia. Prežil tiež pandémiu španielskej chrípky, ktorá si vyžiadala niekoľko rokov po skončení I. svetovej vojny státisíce ľudských životov po celom svete.

Zdroj: wikimedia commons

Ako odpoveď na šírenie zla a násilností, ktorých bol svedkom, zintenzívnil svoju modlitbu a už spomenutú účasť na Svätej omši. Po demobilizácii, v čase šírenia pandémie a aj v nasledujúcich rokoch, keď pandémia španielskej chrípky ustúpila, vždy viedol svojich synov ku prežívaniu katolíckej viery a nástojil na tom, aby chlapci spolu s ním začínali svoj deň Svätou omšou.

Spoločne s manželkou Edith mal Tolkien 4 deti. Prvorodeného Johna Francisa, ktorý sa stal neskôr katolíckym kňazom, Michaela Hilary, Christophera Reuela a Priscillu Annu.

Spolu so svojimi synmi Michaelom a Christopherom chodieval každé ráno na bicykli do miestneho kostola na svätú omšu (najstarší syn chodil skôr, lebo miništroval a neskôr študoval mimo domova), bez ohľadu na počasie. Následne sa na bicykloch všetci vracali domov, aby si pochutnali na raňajkách, ktoré im pripravila Tolkienova manželka a matka oboch synov, Edith. Svätá omša a Najsvätejšia Eucharistia vtláčali rodine svoju nezmazateľnú katolícku pečať.

V neskoršom období aj vo svojich listoch synovi Michaelovi, ktorý bojoval na bojiskách II. svetovej vojny, neustále pripomínal význam Najsvätejšej Eucharistie, kládol mu na srdce, aby každodenne chodil na Svätú omšu a prijímal a rovnako ho nabádal, aby bol vytrvalý vo viere a duchovne neochaboval.

Vo svojom živote som zažil veľa zlého, Najsvätejšia Eucharistia mi však bola vždy oporou a pomocou. Snažil som sa, aby som aj Tebe a aj tvojím bratom vštepil úctu k Najsvätejšej Eucharistii a aby ste, pokiaľ to je možné, každodenne na Svätej omši aj prijímali. Najsvätejšia Eucharistia je to najcennejšie, čo môžeme získať. Hoci je vždy dokonalá, nepôsobí vždy však v každom človeku vždy rovnako, závisí totiž od duchovného a morálneho stavu človeka. Naša úcta k Eucharistii musí byť nepretržitá a zapamätaj si, že častá frekvencia Svätého Prijímania má najvyšší účinok. Sedemkrát do týždňa prijať Krista ma väčší význam, ako prijať ho sedemkrát v mesiaci…“

Spisovateľ sa nikdy netajil svojou katolíckou vierou, bol verným ctiteľom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a oddaným ctiteľom Panny Márie.

Katolícke postoje sa snažil pretaviť aj do svojich celosvetovo známych diel – Hobbit, Pán prsteňov a Silmarillion, ktorý sa začína alegorickým prerozprávaním stvorenia a vyhnania z raja podľa knihy Genezis 1–3. Tolkienov katolícky svetonázor cítiť v motívoch i imaginatívnych štruktúrach celého jeho literárneho diela.

Zdroj: wikimedia commons

Tolkienova katolícka viera je nosným prvkom nielen jeho vnútorného života a eschatologickej nádeje, ktorú nosil počas celého svojho života vo vlastnom srdci, ale tvorí aj pevný základ, ktorý odovzdal svojmu synovi Johnovi Tolkienovi, ten sa nakoniec, ako už bolo spomenuté aj vyššie, stal (pod vedením svojho otca) aj verným a bohabojným katolíckym kňazom.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!