Spása vlastnej duše prvoradá


10. septembra 2020
  Pokladnica viery

Boh chce aby sme milovali blížneho ako seba, nie však viac než seba, to znamená, nikdy na škodu vlastnej duše. Prakticky to znamená toto: viac starostlivosti musíme venovať vlastnej duši než duši blížneho, pretože naša horlivosť musí byť vedená láskou a prima sibi caritas je teologická zásada. …

Nie je múdry, kto nepatrí sám sebe. Týmto pravidlom sa riadil sv. opát z Clairvaux, ktorý bol pravým divom apoštolskej horlivosti. Jeho sekretár ho vystihol slovami: „Najskôr celkom sebe a tým aj celkom druhým.“

J. B. Chautard O.C.R. – Duša všetkého apoštolátu