„Sme živými svedkami napĺňania tretieho fatimského tajomstva.“ Rozhovor so šéfredaktorom mesačníka Catholic Family News - Christianitas

„Sme živými svedkami napĺňania tretieho fatimského tajomstva.“ Rozhovor so šéfredaktorom mesačníka Catholic Family News


1. februára 2021
  História  

Zhovárali sme sa so šéfredaktorom mesačníka Catholic Family News Dr. Brianom McCallom o prezidentských voľbách v USA a očakávanom stupňovaní represií proti odporcom globalizmu. Otázky kládol M. Semín.

Dr. Brian McCall

Nebolo to vlani po prvýkrát, čo sme v súvislosti s prezidentskými voľbami v USA počuli, že sú historické a prelomové. Tentoraz však išlo naozaj o viac alebo sa mýlim?

Jednoznačne. Prezident Trump totiž verejnosti odhalil existenciu tzv. tieňového štátu (deep state), ktorý chce krajinu riadiť bez ohľadu na to, kto je zvolený. Čo svedčí o tom, že nie je, na rozdiel od svojich predchodcov, súčasťou onoho „deep state“.

Asi aj preto už vopred varoval, že služobníci tohto „deep state“ urobia všetko pre to, aby zvíťazil Biden – aj za tú cenu, že budú voľby zmanipulované. Čo sa aj stalo. Prečo teda boli Trump a jeho tím na tento scenár tak zle pripravení? To sa naozaj nemohli pred tými očakávanými podvodmi nejako poistiť?

Nie som si istý záverom, že Trump bol aj so svojím tímom zle pripravený na voľby. Je totiž potrebné porozumieť tomu, ako sú organizované voľby v Spojených štátoch. Prebiehajú na lokálnej úrovni, kedy sa priebeh volieb riadi rozdielnymi pravidlami päťdesiatich štátov únie a tisícov okresov. Neexistuje jeden štandardizovaný postup, ktorým by sa riadili Spojené štáty ako celok.

A to je jediný dôvod, prečo Trump nedokázal lepšie čeliť volebným podvodom?

Samozrejme, že nie. „Deep state“ je so všetkými svojimi spolupracovníkmi nesmierne rozsiahly. Ide teda o podstatne silnejšiu štruktúru, než sú Trumpovi priaznivci. Biblicky videné, bol to boj Dávida s Goliášom. Naviac má „deep state“ skúsenosti z neočakávane prehratých volieb v roku 2016, takže vie, kam má svoje zločinné zámery smerovať. Za týchto okolností mohol Trumpov volebný tím len ťažko urobiť viac, než len vopred pred chystanými volebnými podvodmi varovať.

Americkí katolíci vkladali nádeje do posledného Trumpom navrhnutého a Senátom schváleného člena Najvyššieho súdu Amy Coney Barrettovej. A to nielen preto, že by mohla byť jazýčkom na váhach pri rozhodovaní o otázkach, súvisiacich s ochranou nenarodeného života či v iných bioetických sporoch, ale aj z dôvodu jej deklarovanej vernosti pôvodnému zmyslu americkej ústavy. Na prekvapenie mnohých sa však Najvyšší súd odmietol zaoberať zákonnosťou priebehu prezidentských volieb, čo do značnej miery rozhodlo o tom, kto bude na ďalšie štyri roky americkým prezidentom. Tušíte, prečo sa tak stalo?

Máme veľmi málo informácií on tom, prečo sa sudcovia Najvyššieho súdu takto rozhodli, kto ako argumentoval či kto ako hlasoval. Pozitívne vieme len to, že dvaja sudcovia verejne oznámili, že boli ochotní sa sťažnosťami na regulárnosť volieb meritórne zaoberať. Z toho však nevyplýva, že boli aj jediní.

Takže nevieme, ako sa k veci stavala Barrettová?

Nevieme. Ale aj keby hlasovala proti, tak sa nedozvieme, ak by to sama nepovedala, čo ju k tomuto postoju viedlo. Kolujú však historky o tom, že na Trumpom vymenovaných sudcov bol vyvíjaný neskutočný nátlak, v dôsledku čoho boli prakticky umlčaní.

Americký súdny systém vás teda sklamal?

Jednoznačne. Systém ako celok zlyhal. Súdny systém je tu na to, aby mohli byť plne vypočuté obe strany sporu. Namiesto toho – od toho najvyššieho až po tie miestne – súdy na nájdenie spravodlivosti svorne rezignovali.

Tušíte, koho vlastne katolíci väčšinovo volili?

Podľa väčšiny agentúr, ktoré však kvôli ich poplatnosti nastupujúcemu režimu musíme brať s rezervou, to bolo tak pol na pol. Niektoré výskumy prisudzujú Bidenovi tesne pod 50 percent, iné niečo málo nad 50. Tu ale predsa nejde o to, ktoré z týchto dvoch čísel viac zodpovedá realite. Skutočnosť, že prakticky polovica amerických katolíkov je ochotná mať za prezidenta kandidáta, ktorý ide v podpore potratového priemyslu zatiaľ zo všetkých prezidentov najďalej, je vlastne súdom nad stavom Cirkvi v Amerike. Za normálnych okolností by predsa Biden nemohol dostať ani jeden katolícky hlas.

A čo americkí biskupi, tí sa k voľbe Bidena nejako vyjadrovali?

Až na pár výnimiek sa k voľbám buď vôbec nevyjadrovali alebo podporili Bidena. Niekoľko amerických biskupov na čele s biskupom Stricklandom jasne vyhlásili, že je Biden pre katolíkov nevoliteľný, ich hlas však bol jasne menšinový. Biden ďalej nerušene predstieral, že je katolík a že si teda zaslúži podporu veriacich. Umožnili mu to biskupi, ktorí Bidenovi v príkrom rozpore s kánonickým právom udeľovali sväté prijímanie, ako sa napokon stalo aj v deň samotnej inaugurácie. Tým, že nebránili tomu, aby verejný hriešnik a heretik, ktorý odmieta neomylné učenie Cirkvi o neprípustnosti potratu, antikoncepcie a povahe manželstva, smel pristupovať k stolu Pána, vysielajú dezorientovaným katolíkom signál, že smú Bidena voliť.

Nedomnievam sa, že niektorí konzervatívni či Tradícii verní katolíci vkladali do Trumpa až príliš veľké nádeje, prípadne, že úmyselne prehliadali jeho niektoré sporné či chybné postoje?

Áno, pripúšťam, že niektorí komentátori neboli vo svojom hodnotení vždy prísne objektívni. Ak mám hovoriť za redakciu Catholic Family News, my sa o objektívnosť rozhodne snažili. Hoci sme voľbu Trumpa jednoznačne podporovali, vedeli sme, že nie všetky jeho názory či postoje sú z katolíckeho hľadiska správne. Nesmieme však dopustiť, aby sa nedokonalé stalo nepriateľom dobra. Bolo by nespravodlivé prehliadať, že pre katolícku vec urobil viac, ako všetci jeho prezidentskí predchodcovia.

Považujete za jednu z jeho chýb podporu, ktorej sa od neho a jeho administratívy dostalo vakcinačnej Operácii Warp Speed?

Áno. V jeho prípade ide však o istú anomáliu. Trump bol k vakcínam vždy skôr odmeraný a tiež obhajoval právo na odmietnutie očkovania tými, ktorí k nim majú vážne výhrady.

Ako si teda jeho konanie vysvetľujete?

Trump predsa vedel, že korupciou opradené farmaceutické spoločnosti budú chcieť vakcínu proti COVID-19 vyrábať. Urobili by tak, aj keby bol proti. Osobne si myslím, že chcel, aby sa ich pokrytectvo prejavilo skôr, než bude falošná pandémia oficiálne odtrúbená. Napokon, všimnime si, že sa so schválením prvej vakcíny čakalo do chvíle, než sa začala šíriť správa o Bidenovom volebnom víťazstve. Svoj skutočný postoj k novým vakcínam dal najavo aj tým, že sa sám očkovať nenechal.

A čo súdite o Trumpovom tvrdení, že toho pre „LGBT komunitu“ urobil viac, ako ktorýkoľvek iný americký prezident?

Myslím si, že v skutočnosti takým nebol. A ani takým byť nechcel. Jeho praktické činy tradičnú rodinu a manželstvo skôr podporovali. Tak napríklad zvrátil rôzne prohomosexuálne opatrenia v armáde, zavedené ešte Barackom Obamom. Keď sa o „LGBT osobách“ vyjadroval pozitívne, tak vždy len v tom zmysle, že nemajú byť diskriminované, teda že im nemá byť upierané právo pracovať v oblastiach, či na pozíciách, na ktoré sú odborne spôsobilé.

Akú úlohu zohral pri kampani pre Trumpa arcibiskup Viganò?

Určite prispel významnou mierou k tomu, že tradiční a aj niektorí konzervatívni katolíci pochopili povahu konfliktu, ktorý prebieha. Tieto voľby predsa neboli o politických programoch v oblastiach, ako je miera štátnej regulácie, organizácia zdravotníctva či energetika, ale o samotných princípoch fungovania štátu.

Ako teda prispeli Viganòve listy Trumpovi aj americkej verejnosti k pochopeniu tejto skutočnosti?

Jeho vyhlásenia jasne preukázali prepojenie medzi „deep state“ a tým, čo nazval „deep church“. Katolíci, ktorí odmietajú vnímať hĺbku cirkevnej krízy a registrovať existenciu „deep church“, ktorá tejto kríze predchádza, však Viganove listy mohli len ťažko pochopiť. Ale tým, ktorí sú si vedomí určitých vážnych problémov – čo i len v kontexte Františkovho pontifikátu – iste pomohli otvoriť oči. V zmysle duchovnom i geopolitickom.

Geopolitickom?

Áno – Donald Trump predstavoval vážnu prekážku pre globálne ambície komunistickej Číny.

Neprehnal to však arcibiskup Viganò, keď Trumpa vidí ako niekoho, kto zadržiava príchod Antikrista? (2 Sol 2: 6-7)

Nemyslím si. Viganò jasne hovorí, že tým, kto príchod Antikrista zadržiava, je na prvom mieste Cirkev, respektíve pápež. Oveľa závažnejšie je, keď tak pápež nerobí. Po celé kresťanské dejiny existuje medzi duchovnou a svetskou mocou určitý pomer. Pokiaľ tým, kto príchod Antikrista zadržiava, je pápež, tak mocní tohto sveta, akými boli v minulosti napríklad vládcovia Svätej ríše rímskej, mu v tejto úlohe asistujú. Ak sa pápež tejto roly vzdá, môžu vzniknutú medzeru v istom zmysle zaplniť práve títo svetskí vládcovia. Či už vedome alebo nevedome, Donald Trump túto úlohu určitým spôsobom, bez toho, aby o to stál, či si toho bol vedomý, hral.

Domnievate sa, že striedanie stráží v Bielom dome môže zásadným spôsobom zmeniť chod vašej krajiny?

Verím Viganovým slovám, že Biden je bábkou čínskej komunistickej strany. Celkom určite bude jej záujmy, či už priamo alebo nepriamo, obhajovať.

Ste azda toho názoru, že vám hrozí podobné prenasledovanie, akému sme čelili my v ére Sovietskeho zväzu?

Nemyslím si, že to bude rovnaké. Hoci v jadre je komunizmus všade rovnaký, čínski komunisti používajú na presadzovanie svojich cieľov iné prostriedky, než Sovieti. Akokoľvek sa nezdráhajú používať otvorené represie v podobe väzníc, pracovných táborov a mučenia, v krajinách, v ktorých chcú uplatniť svoj vplyv, budú postupovať jemnejšie. Kým Sovieti chceli dobyť svet svojimi tankami, ktoré by všetkým každý deň pripomínali, kto je v ich krajine pánom, Číňania budú postupovať subtílnejšie, aby si ľudia príliš neuvedomovali, že to nie sú ich elity, kto v krajine vládne.

Môže sa táto stratégia prejaviť aj v živote Cirkvi?

Určite. Čínski komunisti sa útlaku nevyhýbajú, súčasne však tým, ktorí sú ochotní ku kompromisom v náuke aj vedeniu cirkvi, umožnia náboženský život v nimi ovplyvňovanej organizácii. Svojho času vytvorili tzv. Vlasteneckú asociáciu, ktorá je podriadená strane a vláde. U menej uvedomelých katolíkov vytvorili zdanie, že žijú katolíckym životom, bez toho, aby si títo všimli, že štruktúra, v ktorej sa taký život odohráva, katolícka nie je. Boli natoľko úspešní, že si pre tento model naklonili aj súčasnú Svätú stolicu.

A ako to súvisí s Bidenom?

Biden je v istom zmysle podobný. Nemožno očakávať, že povedie štát spôsobom, akým to robili Sovieti. Zachová zdanie tradičného republikanizmu, do jeho krvného riečiska však vnesie boľševické princípy. Možno k nejakému otvorenému prenasledovaniu katolíkov dôjde, väčšinou sa to však bude podobať tomu, pre čo sa vžil pojem „biele mučeníctvo“. Ľudia budú vyhadzovaní zo zamestnania, či im bude bránené v profesijnom vzostupe, a tí, ktorí sa odmietnu držať „straníckej línie“, budú ostrakizovaní a vylučovaní zo spoločenského života. Sovieti podcenili význam „mučeníkov krvi“. Číňania sú prefíkanejší, a práve o to aj nebezpečnejší.

Nie je však vplyv Číny na súčasný stav v USA trochu preceňovaný? Naozaj sa potrebujete báť konfuciánskych komunistov, keď máte svojich centrálnych bankárov, kozmopolitných technokratov či euroatlantických architektov práve prebiehajúceho Veľkého resetu?

Jedna z vecí, ktorá je po rokoch, kedy bol Trump v úrade, celkom zrejmá, je, že všetky tieto sily – čínsky komunizmus, slobodomurárstvo, centrálne bankovníctvo, „deep church“ – sú vzájomne previazané. Tvoria viac frontov v jedinej vojne. Všetky majú rovnaký cieľ – globálnu tyraniu a jedno spoločné panteistické vyznanie. Skôr než hľadať priame dôkazy o tom, či má čínska komunistická strana pod kontrolou elity v USA – akokoľvek by vyplávali v posledných dňoch takéto dôkazy na povrch – pozornosť si zaslúži iný vodca, ktorý stojí tak za americkými, ako aj čínskymi globalistami.

Myslíte niekoho, kto má pod kontrolou celú šachovnicu?

Presne tak. Týmto vodcom je onen starodávny nepriateľ ľudského pokolenia, ktorý neúnavne pracuje na prípravách príchodu svojho najúčinnejšieho nástroja – Antikrista. Preto americké a európske elity postupujú spolu s čínskymi komunistami bok po boku, bez toho, aby boli podriadení spoločnému pozemskému veleniu, ale ako strategickí spojenci, sledujúci spoločný cieľ. Bez toho, aby si uvedomovali, že tým len urýchľujú návrat Krista a teda aj ich slávnostné odsúdenie k večnému pobytu v pekle.

Späť k Trumpovi, ak môžem. Stiahne sa teraz do ústrania alebo sa pokúsi o nejakú formu návratu?

Prezident Trump dal jasne najavo, že nemieni odísť do politického dôchodku a tráviť svoj voľný čas golfom. Keď opúšťal Biely dom, nechal sa počuť, že sa „čoskoro vráti“ a že „to najlepšie ešte len príde“. 26. januára oznámil otvorenie Úradu bývalého prezidenta, ktorý chce pôsobiť na podporu amerických záujmov. Preto tiež ten protiústavný pokus znemožniť Trumpovi prostredníctvom druhého impeachmentu opäť kandidovať na prezidenta. Ako zbaviť niekoho úradu, kto v ňom nie je, to mi hlava jednoducho neberie. Postup Demokratov a ich spojencov z radov Republikánov je jedným slovom nezákonný.

A nechystá sa Trump založiť vlastnú stranu?

Ak niečo také zvažuje, čo ja neviem, tak by som to nepovažoval za šťastné. Americké dejiny ukazujú, že tretie strany nebývajú úspešné a len drobia hlasy. Povedal by som, že sa skôr pokúsi o premenu Republikánskej strany v silu, ktorá je opozíciou „deep state“. Je tiež možné, že založí mediálnu spoločnosť, ktorá by poskytla alternatívu nielen v oblasti spravodajstva, ale aj sociálnych sietí. Tým, ako sa „deep state“ stále hlbšie prepája s veľkými technologickými firmami, tým väčší počet ľudí opúšťa ich platformy. Tých niekoľko dnes existujúcich alternatív však nemá dostatočné zdroje na to, aby boli na BigTech plne nezávislé. Videli sme to na príklade siete Parler, závislej na hostingu u firmy Amazon. Jeff Bezos jednoducho vypovedal zmluvu a bolo po Parleri. Trump však má dostatok financií na to, aby firmám zo Sillicon Valley konkuroval. Preto si myslím, že energia vložená do budovania nového mediálneho priestoru je oveľa užitočnejšia, než zakladať novú politickú stranu.

A to je všetko, čo od Trumpa očakávate?

Samozrejme zo všetkého najviac by som si prial, a za to sa musíme modliť, aby sa stal katolíkom. Len si predstavme, koľko dobrých vecí by mohol urobiť! Chcete prezradiť môj tajný sen? Trumpa prijme do katolíckej Cirkvi arcibiskup Viganò a potom spoločne vyzvú pápeža, aby zasvätil Rusko. Poznám jedného sväto žijúceho kňaza, ktorý trvá na tom, že Donald Trump má v príbehu fatimského posolstva svoje miesto. Uvidíme, čo je na tom pravdy.

Z vašich slov je zrejmé, že medzi udalosťami v USA a posolstvom z Fatimy vidíte nejakú súvislosť…

Som presvedčený o tom, že sme živými svedkami napĺňania tretieho fatimského tajomstva. Mohli sme žiť v ére mieru, ktorá by bola zlatým vekom Cirkvi. Nie je tomu tak, pretože žiadny z pápežov doteraz nezasvätil Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Doba, v ktorej žijeme, mohla byť iná, tak ako mohol byť iný osud revolučného Francúzska, keby sa prostredníctvom kráľa zasvätilo Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Sme teda trestaní za neplnenie vôle nebies…?

Myslím, že niektorí ľudia kladú príliš veľký dôraz na tresty v podobe vojen či prírodných katastrof. Iste, Panna Mária predpovedala vojny a prenasledovanie, ak nebude jej výzva vypočutá. Som však toho názoru, že obsah neuverejnenej časti tretieho tajomstva obsahuje primárne inú podobu trestu, v niečom ešte horšiu, než sú tie fyzické.

Teda tresty duchovné?

Presne tak. Sestra Lucia hovorila o diabolskom zmätení. Domnievam sa, že tretie tajomstvo predpovedá tresty morálnej a duchovnej povahy a takú mieru zmätku, ktorá môže zmiasť aj vyvolených. Pamätajme na Kristove slová, že sa máme viac báť tých, ktorí zabíjajú dušu, než tých, čo zabíjajú telo. Učiť, že cudzoložstvo môže byť súčasťou Božieho plánu pre dušu človeka alebo že katolíci a moslimovia uctievajú toho istého Boha, je z nadprirodzeného hľadiska horší zločin, než ktorý páchali Sovieti na telách svojich obetí.

Ako teda pristupovať k situácii v Cirkvi a vo svete, aby sme si uchovali nielen vieru, ale aj nádej?

Nesmieme sa nechať vlákať tými čiastkovými výhrami „deep state“ a „deep church“ do pasce zúfalstva. Dejinám predsa nevládne človek, ale Boh. Preto tiež vopred vieme, kto je v tejto vojne víťazom. Preto SURSUM CORDA – hore srdcia!


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo boli templári zničení? Prvé obete Revolúcie

Melchitská gréckokatolícka cirkev – byzantské slnko nad Tiberom

Asistovaná reprodukcia – Víťazstvo smrti nad životom (?)

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ