Slovensko: Ministerstvo financií SR chce poslúchnuť mimovládky a dať viac peňazí na eko-transformáciu


14. januára 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Podľa spravodajskej agentúry TASR chce Ministerstvo financií SR kladne reagovať na znepokojenie mimovládnych organizácií (ďalej len MVO) a ich výzvu, aby doplnilo priority programu „Zelené Slovensko“ o opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre nemotorovú dopravu.

Ministerstvo sľubuje, že v „pláne obnovy“ bude striktne dodržiavať kritéria stanovené Európskou komisiou a preto presunie 37% percent celkového rozdelenia financií z Plánu obnovy do zelenej transformácie. Napomenutia zo strany MVO považuje ministerstvo za „hodnotné“ a „váži“ si ich.

Ministerstvo ďalej tvrdí, že eko-reformy sú „nevyhnutné pre čo najefektívnejší vývoj Slovenska“, čo v konečnom dôsledku môže znamenať pravdu v tom všeobecnom zmysle, že akákoľvek ľudská činnosť nakoniec prinesie nejaký efekt.

Aký efekt prinesie toto eko-sociálne inžinierstvo, ktoré pravdepodobne otrasie zabehanou štruktúrou priemyslu, služieb, maloobchodu či zamestnanosti, ktoré sa budú musieť prispôsobiť ďalším byrokratickým nápadom ľavicových eko-fanatikov, to si môžeme ľahko domyslieť. Žeby sa niečo deštruktívne byrokrati neodvážili zavádzať, nato sa príliš spoliehať netreba. Stačí si spomenúť na „ekonomickú transformáciu“ v 90. rokoch a po roku 2000, keď sa rušili celé odvetvia priemyslu a bratislavskí konštruktéri „krásnych nových zajtrajškov“ vnímali sťažnosti ľudí a nezamestnanosť ako nutné sprievodné javy na ceste k pokroku.

Pripomienky MVO chce Ministerstvo financií zohľadňovať pri prebiehajúcich negociáciách s Európskou komisiou, najmä pri alokácii zdrojov, avšak tieto finančné zdroje nebudú pochádzať len z európskeho Plánu obnovy, ale podľa MF aj z európskych štrukturálnych a investičných fondov a pozor – zo štátneho rozpočtu.

Čiže, keď to zhrnieme, tak nielen že 37% financií, ktoré nám pošlú z Bruselu (pričom najprv my pošleme financie do Bruselu a tie zaslané si budeme musieť zaslúžiť), ale do eko-ideológie (a tým pravdepodobne aj do MVO) sa presunú ďalšie zdroje z eurofondov a dokonca aj zo štátneho rozpočtu. Eko-transformácia teda bude stáť Slovensko možno viac, než si občania uvedomujú, a to aj z vlastných zdrojov. Na príkaz Bruselu.

BM

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a daľší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!