Slovensko: Cirkev spochybnila zákaz sv. omší


30. septembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Včera rokovala vláda Igora Matoviča s predstaviteľmi katolíckej Cirkvi o možných hygienických opatreniach, ktoré chce štát zaviesť od 1. októbra a mali by sa týkať aj celoplošného zákazu verejného slúženia sv. omší. Výsledkom rokovaní bola prezentovaná nespokojnosť Cirkvi s vládnym plánom zákazu sv. omší.

Hovorca KBS Martin Kramara uviedol: „Povedať našim veriacim a našim kňazom, že neslávte, tak to sa stretne s veľkým nepochopením a napne sa tá struna tak , že môže prasknúť. Ľudia sú ochotní počúvať nejaké napomenutia alebo nejaké výzvy, no do istej miery. Potom, keď sa to prekročí, tak to jednoducho už nie je možné a nebude to ani v silách biskupov. … Ani si otcovia biskupi nevedia predstaviť, že by mali ľuďom povedať: nechoďte na bohoslužby, najmä v takej situácii, keď je ešte otvorené množstvo iných prevádzok.“

Zároveň však zdôraznil, že by bol nerád, ak by sa vyjadrenia biskupov ku zákazu usporadúvania omší vnímali v tom duchu, že sa Cirkev stavia proti verejným inštitúciám, vláde a či voči premiérovi: „To v žiadnom prípade, ale museli sme požiadať trošku aj dôraznejším spôsobom o pochopenie toho, že pre našich veriacich je veľmi dôležité, aby bola správna komunikácia a aby sa hľadali nejaké riešenia. Pretože my sme celé mesiace veľmi intenzívne komunikovali dovnútra cirkvi to, že je potrebné zachovávať opatrenia práve kvôli tomu, aby sa nemuselo vrátiť to plošné zatváranie kostolov.“

Ohľadom nálad medzi veriacimi povedal hovorca Kramara zaujímavú informáciu: „Viete, my sme niekoľko mesiacov nehovorili verejne, ako zápasíme o to, aby sme presvedčili aj našich veriacich prijať všetky opatrenia. Nebolo to jednoduché. Ale teraz, keď sa ohlásilo, že by mali byť znova plošne zrušené všetky verejné bohoslužby, my sme dostali masívny odpor zo strany veriacich.“

Otázka  by mohla znieť: prečo sa o tom nehovorilo verejne? Odpor voči celoplošným zákazom sv. omší bol popisovaný na jar ako marginálny jav a ako záležitosť zle chápanej zbožnosti niektorých veriacich.

Reakcia KBS aj hodnotenie hovorcu Kramaru bohužiaľ vzbudzujú dojem, ako by hlavnou príčinou spochybnenia zákazu sv. omší bol strach z reakcie veriacich a kňazov, a nie otázka princípu.

Situácia zostáva naďalej otvorená a medzi Cirkvou a vládou majú ešte prebehnúť rokovania. Na rokovaniach s vládou odmietli, podľa hovorcu Kramaru, zákaz sv. omší všetci biskupi.

BM