Slovenskí kňazi píšu arcibiskupovi: Omše len pre očkovaných a prekonaných sú „absolútne neprijateľné“ - Christianitas

Slovenskí kňazi píšu arcibiskupovi: Omše len pre očkovaných a prekonaných sú „absolútne neprijateľné“


20. decembra 2021
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Skupina kňazov z východného Slovenska zaslala podľa našich informácií list svojmu arcibiskupovi, v ktorom mu oznamujú, že omše budú vykonávať pre všetkých veriacich, nielen tých zaočkovaných či prekonaných. Zmieneným arcibiskupom je mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita. Kňazi vo svojom liste okrem iného uvádzajú:

Duchovné veci sú prednejšie ako svetské či časné. Preto je ťažší hriech uprednostňovať niekoho pri udeľovaní duchovných dobier, než je to pri udeľovaní svetských…

My sa chceme držať Písma i jeho výkladu a správne ho použiť i na súčasnú situáciu, v ktorej by mali byť omše slúžené iba pre zaočkovaných, či už boli prekonali COVID alebo nie (OP) a pre ostatných je vyhradená iba individuálna duchovná starostlivosť. Pokladáme toto vymedzenie osôb v zmysle lepšej alternatívy ako „nulová“ účasť na bohoslužbách nielen ako diskriminujúce, ale v súlade s učením Písma a Cirkvi i hriešne a teda v Cirkvi absolútne neprijateľné.

Preto týmto listom vyhlasujeme:

že už chceme poslúžiť všetkým a teda i neočkovaným, netestovaným ako aj tým, ktorí prekonali COVID. Nakoľko títo boli z účasti na sv. omši dlhodobo týmito opatreniami KBS „vylúčení“ a to na pohoršenie všetkých veriacich i úprimne zmýšľajúcich ľudí a pod nebezpečenstvom rozdelenia v Cirkvi; aj ich ako rovnoprávnych kresťanov katolíkov spolu s vyššie menovanými, hodláme i naďalej duchovne sprevádzať, vysluhovať im službu slova i sviatostí ako tým, o ktorých sa výslovne zmieňujú uvedené opatrenia KBS.

Kdesi v hĺbke nášho srdca sa ozýva hlas Pána, Dobrého Pastiera, ktorý ticho vstupuje do nášho svedomia, aby sme neuprednostňovali jedných pred druhými, lebo Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11,28–29). Ako povedal vo svojej homílii Svätý Otec: Vystúpte z radu a kráčajte tým smerom, kam vás vedie Duch Svätý. Tieto jeho slová nás veľmi povzbudili a práve teraz sa s Božou pomocou uskutočňujú. Práve vystupujeme i z radu a prestávame byť uniformovaní.

Preto budeme slúžiť sv. omše i tým veriacim, ktorí podľa súčasných predpisov sú kvôli svojmu odmietavému postoju voči vnucovaniu očkovania odsúvaní v spoločnosti na jej okraj, akoby nepotrební. Dôvod je ten, že svojím jednotným postojom môžu v mohutnej sile, odhodlaní a seba presadením byť našej spoločnosti na úžitok. Zvlášť, keď sa zomknú v jeden celok a to v prvom rade každý, v súlade so svojím svedomím, tak, ako to doteraz urobili a pre toto sú i zatracovaní.“

V závere listu dodávajú:

„Toto vyhlásenie robíme v slobode, podľa svojho svedomia ako kňazi, ktorí pracujú pre spásu nesmrteľných duší na farách alebo kaplánskych miestach. Do svojich modlitieb zahŕňame všetkých ľudí dobrej vôle a obyvateľov našej drahej vlasti, aby podľa svojho svedomia a vedomia odpovedali na znamenia čias a vyprosujeme im od Pána hojné požehnanie a darov Ducha Svätého.

Dané vo 4. adventnú nedeľu v roku Pána 2021.“

Podpísaní kňazi: Daniel Boleš farár v. r. S. L.; Augustín Vaščák farár v. r. S. L.; Martin Brečka administrátor S. L.; Marek Weis, farský vikár

MG

Titulný obrázok – wikimedia commons, odkaz na 1. stranu listu, odkaz na 2. stranu listu


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!