Slovenská publikácia „Sám sebe záhadou“ je jednou z najlepších biografií sv. Pátra Pia - Christianitas

Slovenská publikácia „Sám sebe záhadou“ je jednou z najlepších biografií sv. Pátra Pia

Matej Gavlák
22. februára 2022
  Cirkev  


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Dostala sa nám do rúk kniha slovenského autora Dávida Holubjaka o živote sv. Pátra Pia a rozhodne nás potešila. Sám sebe záhadou je moderne spracovaná publikácia plná nielen zaujímavých informácií, ale aj fotografií či citátov slávneho talianskeho svätca.

Zdroj: facebook Dávida Holubjaka

Muž so stigmami

Už obálka knihy prezrádza, že táto publikácia bude iná ako „bežné“ životopisy. Je na nej živá žiarivá maľba usmievajúceho sa Pátra Pia. Pri väčšine podobne zameraných kníh sme zvyknutí na čiernobiele či bledo kolorované fotografie navodzujúce dojem dejepisného obsahu knihy, ktorý sa väčšinou aj potvrdí. Kniha Dávida Holubjaka však už od prvého pohľadu dáva na známosť, že táto publikácia je určená predovšetkým širokej čitateľskej verejnosti, aj keď, samozrejme, je využiteľná aj študentami pri písaní nejakej seminárnej práce či záverečnej práce o tomto talianskom mníchovi.

Kniha je živá, ako jej obal. Je písaná veľmi ľahkým štýlom, akoby sme sledovali nejaký taliansky film o tejto osobnosti, pričom talianska kinematografia má tendenciu byť zľahka nadhodnotená a vtipne romantická. Sám sebe záhadou pôsobí veľmi podobne. Spoznávame tu chlapca z talianskeho mestečka Pietrelcina, ktoré si žilo svojím vlastným, tak trochu neusporiadaným, no vždy až detsky srdečným životom.

Moderné životopisy svätých sú častokrát podozrievané z toho, že zámerne zamlčiavajú niektoré nadprirodzené udalosti späté s tým ktorým svätcom. Deje sa tak pod vplyvom tzv. „historicko-kritickej teológie“, ktorá sa snaží všetko nadprirodzené vysvetľovať fyzikálnymi zákonmi – v tom lepšom prípade, či „halucináciami“ – v tom horšom. Najosvedčenejšia prax je však nič také ani nespomínať.

A práve v tomto je Holubjakova kniha iná. Autor sa nebojí opisovať Piove zázraky, stigmy či nočné súboje s diablom a nazývať ich „nadprirodzenými“. Nesnaží sa podsúvať nejakú vlastnú domnienku, že stigmy boli prirodzené alebo že si ich nebodaj Páter Pio spôsoboval sám (ako sa občas dočítame). Naopak, všetky znamenia a nadprirodzené udalosti spojené s týmto mužom dáva slovenský spisovateľ do súvislosti s výnimočnou svätosťou talianskeho mnícha. Ľuďom blízkym Bohu sa skrátka z času na čas stane, že na nich zúrivý diabol zaútočí v plnej sile a bez tradičného schovávania sa, ako aj to, že sa môže zjaviť nejaký Boží anjel (či samotná Panna Mária!) a démona vyhnať.

Kniha tiež nezakrýva fakt, že Páter Pio bol veľmi náchylný na choroby a mal dlhodobo podlomené zdravie, kvôli čomu nemohol dlhé mesiace žiť v kláštore San Giovanni Rotondo, ale zdržiaval sa doma u svojich rodičov a vypomáhal miestnemu kňazovi. Mladému Piovi hrozilo, že ho nadriadení preradia z mnícha na bežného kňaza, i keď sám svätec pociťoval, že jeho miesto je v kláštore. Napokon sa však stal celonárodne známym po tom, čo sa po Taliansku rozšírila správa, že kňaz má stigmy „podobne ako svätý František z Assissi“, ktorý však žil ešte na prelome 12. a 13. storočia. Nechýba tiež upozornenie na kňazovu úctu k Matke Božej.

Litánie k svätcovi

Okrem tohto hravého voľného štýlu rozprávania kniha čitateľa zaujme aj zaujímavými a nevšednými bonusmi. Kvalitné veľké fotografie svätého Pátra Pia na celú stranu sú tu samozrejmosťou. Vo vnútri tiež čitateľ objaví niekoľko ďalších živých malieb modliaceho sa svätca.

Avšak Sám sebe záhadou toho ponúka ešte omnoho viac. Už po letmom prelistovaní zaujmú väčším písmom vytlačené múdre myšlienky talianskeho mnícha, ktorými je kniha na svojich 288 stranách doslova pretkaná. Čitateľ ďalej narazí aj na množstvo listov, ktoré Páter osobne napísal. Tie udivujúcim spôsobom dokresľujú jeho život a ešte viac ho bežnému čitateľovi približujú. Už to nie je len historická postava – je to priateľ, ktorému na vás záleží a ktorý vám chce poradiť, ako žiť čo možno najlepšie. Je to Boží posol ktorý nám hovorí, aby sme sa nebáli. Okrem listov tu nájdeme aj svätcove osobné zápisky.

Hoci sú Piove fotografie rozosiate po celej knihe, na jej konci nájdeme ešte samostatnú obrazovú prílohu. Tá sa už do značnej miery sústreďuje na materiály, ktoré boli použité pri Talianovom svätorečení. Sú tu teda menšie fotografie jeho zakrvaveného rúcha, či rôznych šatiek a ďalšieho oblečenia.

Ani to však nie je všetko. Aj po ukončení Pátrovho životopisu pokračujú ďalšie state. V prvej z nich uverejňuje Dávid Holubjak homílie pápeža sv. Jána Pavla II., ktoré sa nejakým spôsobom dotýkali práve Pátra Pia. Svätý Otec v nich vyzdvihuje mníchove čnosti a život ako taký. Ďalej tu nachádzame modlitby k Pátrovi Piovi, osobitne ružencové, krížovú cestu, ako aj večernú modlitbu a ďalšie modlitby.

Myslíme, že toto všetko vyššie uvedené rozpráva samo za seba. Dávid Holubjak – mladý bohoslovec – odviedol pri tvorbe tejto publikácie vynikajúcu prácu. Je to kniha pretkaná nielen faktami, „pikoškami“ a bohatou obrazovou prílohou, ale predovšetkým úprimnou a pevnou vierou jej autora. Práve preto je kniha Sám sebe záhadou jednou z najlepších biografií svätého Pátra Pia, ktorá sa môže slovenskému čitateľovi dostať do rúk. Kniha svätca nielen pozoruje; vyslovene mu rozumie, hádam ako máloktorá iná.

A veľké plus naviac – je to kniha zo Slovenska – v budúcnosti by mohla byť pokojne preložená aj do taliančiny.

Pre záujemcov sme pripravili možnosť zakúpiť si túto naozaj zaujímavú knihu, viac informácií na tomto linku :

https://www.christianashop.sk/sv–pater-pio-sam-sebe-zahadou/

***

KAMPAŇ PÁTER PIO ORODUJ ZA SLOVENSKO

Nemenej zaujímavú a hodnotnú knihu o svätom Pátrovi Piovi si môžete ZADARMO objednať na stránke www.paterpio.sk, ku knihe dostanete navyše relikviu sv. Pia z Pietrelciny spolu ružencom s vôňou fialiek – ruženec je posvätený kňazom!

A OKREM TOHO

Svoju modlitbu, prosbu alebo poďakovanie môžete poslať priamo do San Giovanni Rotondo, kde sú uložené telesné pozostatky svätca! Všetko potrebné sa dozviete na stránke www.paterpio.sk.

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!