Slovenská provincia sestier Congregatio Jesu slávi 80. výročie svojho zriadenia


6. apríla 2021
  Krátke správy - Cirkev

V týchto dňoch si pripomína 80 rokov svojho vzniku Slovenská provincia sestier Congregatio Jesu, – podľa predchádzajúceho názvu boli sestry známe ako Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie – IBVM.

Congregatio Jesu je spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Wardovej a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Rehoľná rodina Congregatio Jesu pomáha ľuďom v kresťanskom živote a vo viere, odvracia ich od pomýleností a nezriadeného života k osobnej viere, ku kresťanskému spôsobu života, formujú mužov a ženy v duchovných cvičeniach podľa sv. Ignáca, v kresťanskej viere katechézou, výchovou v školách, v rodinách aj vo farnostiach. Zakladateľka Mary Wardová bola presvedčená, že formovanie dievčat a žien je podstatné pre budúcnosť celej ľudskej spoločnosti, v čom sa nemýlila.

Členky kongregácie privádzajú a pripravujú ľudí k prijatiu sviatosti zmierenia a ostatných sviatostí, spolupracujú s kňazmi v pastorácii v mestách aj na odľahlých miestach, predovšetkým sa sústreďujú na ženy v ťažkostiach života a ukazujú cestu späť k Bohu tým, ktorí sa z rôznych dôvodov vzdialili od Cirkvi.

Medzníkom v živote kongregácie bol rok 1940, kedy sa v Ríme stretol vtedajší slovenský provinciál Spoločnosti Ježišovej P. Rudolf Mikuš s generálnou predstavenou IBVM, Damascénou Stegmüllerovou a tlmočil jej prosbu vtedajšej predstavenej najväčšej komunity IBVM Sancta Maria v Prešove, Margity Absolonovej, o zriadenie Slovenskej provincie. Generálna predstavená navštívila Prešov v roku 1941. V tom istom roku bola 5. apríla 1941 dekrétom zriadená Slovenská provincia IBMV a za prvú provinciálnu predstavenú bola vymenovaná Margita Absolonová, uvedená do úradu bola 17. apríla 1941.

V tom čase mala Slovenská provincia už tri domy, spomínanú komunitu Sancta Maria, ku ktorej bola pridružená budova rozvíjajúceho sa slovenského gymnázia, ktoré viedli sestry od roku 1940, a už fungujúca výrobňa hostií. Od septembra 1937 existovala menšia komunita v Piešťanoch, kde sestry otvorili a viedli súkromnú obchodnú školu až do roku 1950, kedy bola jej činnosť násilne zastavená. V roku 1939 založili tretí dom v Považskej Bystrici, kde vyučovali náboženstvo a iné predmety na základnej i meštianskej škole.

Congregatio Jesu pozval na Slovensko v roku 1882 vtedajší košický biskup, Dr. Konštantín Schuster, ktorý je zároveň zakladateľom prvého domu „Sancta Maria“ v Prešove na Konštantínovej ulici. Prvé sestry prišli do Prešova zo St. Pöltenu v Rakúsku. Dnes má Slovenská provincia Congregatio Jesu 146 členiek, ktoré pôsobia na Slovensku prevažne v edukačnej a sociálnej sfére, venujú sa duchovnému sprevádzaniu a dávaniu ignaciánskych duchovných cvičení. Okrem toho má slovenská provincia dve komunity v Čechách, tri misijné komunity na Ukrajine a dve na Sibíri. Slovenské sestry sú prítomné aj v Nemecku a v Ríme.

BK

Zdroj: KBS, www.congregatiojesu.com

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!