Slová „matka“ a „otec“ vypadávajú z úradného jazyka Snemovne reprezentantov USA


10. januára 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Pohlavie bude odstránené z úradného jazyka dolnej komory Kongresu USA. Nahradia ich genderovo neutrálne termíny. Rodovo neutrálny genderový slovník sa vníma cez prizmu podpory rozmanitosti a integrácie. V USA tak budú výrazy ako matka, otec, dcéra, syn, sestra a brat nahradené výrazmi „rodič“, „dieťa“, „súrodenec“.

Podľa denníka Miami Herald budú môcť ešte kongresmani pri svojich rokovaniach používať slová ako matka a otec, nové pravidlá majú byť v prvej fáze presadené najprv v úradnom jazyku a v písomnom styku.

Americkí politici sú tak pripravení vyvlastniť tradičnú hodnotu aj mocensky. Sociálne vyvlastnenie sa už uskutočňuje v oblasti školstva a zdravotníctva.

Liberálni a progresívni antropológovia a sociológovia v USA už dlho používali namiesto termínu rodina radšej pojem domácnosť, ktorý podľa nich lepšie vystihuje skutočnosť a je genderovo prijateľnejší.

V minulosti predstavovala rodina zložená z otca, matky a detí, základnú bunku spoločnosti a riešila všetky problémy, ktoré súviseli so životom jej členov. Rodina sa starala ekonomicky o svojich členov a v minulosti zabezpečovala v mnohých kultúrnych spoločenstvách aj ozbrojenú ochranu svojich členov. Silne ovplyvňovala socializáciu detí, ich výchovu a zaisťovala svojich členov v starobe a chorobe. Táto sebestačnosť robila z rodiny univerzálny nástroj riešenia problémov prežitia.

Takáto morálne silná podoba rodiny je však v globalistickom svete neprijateľná, pretože človeka, ktorý má rodinné, morálne a duchovné zázemie a ktorý je súčasťou fungujúceho pokrvného spoločenstva nemožno tak jednoducho ovládať, ako vykoreneného jednotlivca, bez pevnej morálky a duchovných zásad.

BK

Zdroj: Pch24

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!