Sila a dobro vnútornej modlitby


19. februára 2021
  Pokladnica viery

Mnoho svätých a dobrých spisovateľov hovorilo o veľkom dobre, ktoré človek získa z pravidelnej modlitby, mám na mysli vnútornú modlitbu. … Môžem hovoriť len o tom, čo poznám zo svojej skúsenosti: a síce, kto začal pestovať modlitbu, nech ani nepomyslí na to, aby ju zanechal, aj keď sa mu stane, že upadne do hriechu. Pomocou modlitby môže čoskoro povstať, bez nej by to bolo veľmi ťažké.

Nech sa nedá pokúšať diablom, aby ju zanechal z pokory, ako som to urobila ja, a nech sa presvedčí, že Božie slovo sa nemôže mýliť.

Sv. Terézia z Ávily – Autobiografia