Seriál o velikánovi kresťanskej filozofie – sv. Tomášovi Akvinskom, I. časť – Život a doba - Christianitas

Seriál o velikánovi kresťanskej filozofie – sv. Tomášovi Akvinskom, I. časť – Život a doba

Redakcia
12. januára 2022
  Podcasty Video


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Len málo mysliteľov v dejinách svetovej filozofie dokázalo obsiahnuť takú mieru poznania, ako stredoveký scholastický filozof a teológ, „knieža scholastikov“, ako ho nazývali už jeho súčasníci, svätý Tomáš Akvinský. Rozvinul podnety aristotelskej filozofie, reagujúcej na platónsku školu, absorboval viac ako tisícročnú prácu kresťanských filozofov, počnúc sv. Justínom, cez sv. Augustína až po svojho priameho učiteľa Alberta Veľkého a zhrnul, systematizoval a doplnil ich do gigantického univerzálneho celku vo svojich hlavných dielach: Sume teologickej a Sume proti pohanom.

Portál Christianitas sa preto rozhodol sprostredkovať našim čitateľom seriál o mužovi, kňazovi a svätcovi, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil spôsob katolíckej interpretácie všetkých aspektov stvorenstva. Séria videí sprostredkúva prístupnou formou náročný systém uvažovania sv. Tomáša. Na úvod prináša krátke zhrnutie jeho života a reálie z jeho kňazského a akademického pôsobenia. V nasledujúcich častiach sa budú členovia dominikánskeho rádu, pôsobiaci v združení Thomistic Institute (Inštitút tomistickej filozofie – www.thomisticinstitute.org), ktorý je autorom tohto projektu, snažiť divákov uviesť do základných pojmov a súvislostí tomizmu, čiže filozofie vychádzajúcej z práce sv. Tomáša, v ktorej pokračujú jeho nasledovníci.

Pripomeňme, že pápež Lev XIII. v encyklike Aeterni patris, s podtitulom O obnove kresťanskej filozofie v katolíckych školách v duchu anjelského doktora, sv. Tomáša Akvinského, z roku 1879, povýšil tomizmus, čiže filozofiu sv. Tomáša na vzor pre katolíckych filozofov a vrelo im ju odporúčal. Táto encyklika mala veľký vplyv, na renesanciu scholastickej filozofie v druhej polovici 19. storočia. Tento trend sa udržal v Cirkvi až do 60. rokov 20. storočia, keď začala byť filozofia sv. Tomáša spochybňovaná a znevažovaná teologickými modernistami.

Zdroj: Store norske leksikon

Poznanie základov myslenia sv. Tomáša by malo patriť k nutnej výbave každého premýšľajúceho katolíka, ktorému dáva pevnú orientáciu v interpretácii sveta okolo nás, Božieho stvoriteľského a vykupiteľského diela, cirkevnej náuky a údelu človeka. Pokiaľ sa nám podarí vzbudiť záujem a priviesť čitateľov k hlbšiemu poznaniu učenia Anjelského doktora, naše snaženie nebolo márne.

Pri realizácii tohto projektu v slovenskom jazyku patrí hlavná zásluha pánovi Vladimírovi Semanovi a jeho štúdiu Seman TV, ktoré umožnilo, aby sa slovenskí katolíci oboznámili s touto pútavou sériou.

Deo Gratias!

Titulný obrázok – Store norske leksikon


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!