Sedembolestná Panna Mária

Plinio de Oliveira
15. septembra 2019
  Svätec týždňa  

Životopisné dáta: 

S koncom oktávy Narodenia Panny Márie zvyčajne prichádza veriacim na myseľ jej utrpenie. Ak sa niekto opýta na budúcnosť tohto dieťaťa, spomenieme si, že skôr, než ju nazvú požehnanou medzi národmi, bude Mária so svojím Synom trpieť pre spásu sveta. Liturgia nás volá uvažovať o jej bolesti: „Všetci, čo okolo prechádzate, pristúpte a hľaďte, či je bolesť podobná tej mojej.“ A to tiež zodpovedá pravde.

Bolesť Našej Panej je Božím dielom. On ju určil za Matku svojho Syna. Tak ju nerozlučne spojil s Osobou, životom, tajomstvom a utrpením Ježiša Krista, urobil ju Jeho vernou spoločnicou na diele Vykúpenia. Utrpenie musí byť veľkým darom, pretože Boh ním obdaroval vlastneho Syna a stvorenie, ktoré okrem Ježiša, miluje najviac na svete. Dal im utrpenie ako najcennejší dar.
Pre Máriu utrpenie nezačína na Kalvárii, ale s Ježišom ako “nepohodlným dieťaťom,” ako ho nazval Bossuet, pretože kamkoľvek Kristus prišiel, tam priniesol kríž a tŕňovú korunu, ktoré rozdával medzi tými, ktorých miluje. Proroctvo starého Simeona, útek do Egypta, stratenie Ježiša v Jeruzaleme, pohľad na to ako jej Syn nesie kríž, na Synovo ukrižovanie, na skladanie z kríža a pohreb. Týchto sedem tajomstiev, v ktorých je pozbierané takmer nekonečné utrpenie, urobilo z Panny Márie Kráľovnú mučeníkov, prvú a najkrajšiu ružu v Ženíchovej záhrade.

Táto slávnosť nám v prvom rade ukazuje Máriu na Golgote. Pripomína nám tú najväčšiu bolesť, ktorá tu vstúpila do Máriinho života. Cirkev nazýva tento sviatok Sedem Bolestí, pretože toto číslo znamená plnosť, úplnosť.

Aby sme pochopili rozsah a hĺbku Jej bolestí, potrebujeme pochopiť rozsah a hĺbku jej lásky k Ježišovi, lebo jej láska znásobila jej utrpenie. Prirodzenosť a milosť súperili, aby jej v srdci prehĺbili pocity bolesti. Prirodzenosť nepozná nič silnejšie, ako lásku matky k synovi a milosť nič silnejšie, ako lásku k Bohu.

Komentár prof. Plinia: 

V tomto výbere od D. Guérangera je veľa skvelých myšlienok, čo ma pokúša urobiť dlhý komentár. Ale vyberiem len pár najzaujímavejších.

Prvá je, že Boh, pretože miloval svojho Syna, Pána Ježiša Krista nekonečnou láskou a Pannu Máriu menšou, ale predsa väčšou, než ostatné stvorenie, vyhradil pre nich najväčšie dary. A preto im dal obrovské kríže, predstavované číslom sedem. Sedem bolestí treba chápať ako všetky bolesti. Panna Mária je Matka všetkých bolestí, pretože trpela všetko. Všetky pokolenia ju budú volať požehnanou, ale všetky pokolenia ju budú volať aj bolestnou.

Ak je to tak, musíme lepšie pochopiť, že utrpenie, ktoré vstúpi do nášho života je dôkazom lásky, ktorú Boh k nám má. A tiež si musíme uvedomiť, že ak v našom živote utrpenie chýba, chýba nám aj tento dôkaz. Nestažujme sa preto, ak príde. Problémy, ťažkosti s apoštolátom, nedorozumenia s priateľmi, nepríjemnosti doma, zlé zdravie, neúspech v práci. To všetko musíme prijímať ako normálne, ako dôkaz Božej lásky.

Ak vidím osobu, nezrelú, nestabilnú, nerozumnú, s mdlým duchom, pomyslím si: chýba mu utrpenie. Tieto kvality prichádzajú len s utrpením. Veľkým utrpením. Ak na nás také skúšky doľahnú, určite sa treba modliť, aby skončili. Ale v tom rozsahu, v ako zostávajú, ďakujme Bohu a Panne Márií.

Tiež chcem zdôrazniť zvláštne Bossuetove slová, ktorým označil Pána: “Nepohodlné dieťa.” Všetci, ktorí nasledujú Pána sú nepohodlní. Ak dávate dobrú radu, ste dobrý príklad, žiadate obetu, tak na tvári toho, s kým hovoríte spoznáte, že ste nepohodlní. Bolo by ľahšie a príjemnejšie, povedať vtip, trochu naťahovať a celé to uzavrieť potľapkaním po chrbte a tak oslobodiť toho človeka z jeho povinností.

Niekedy musíme rozkazovať. Je ľahké veliť, ak nemusíme podriadených žiadať aby brali veci vážne, aby videli realitu v celej šírke a hĺbke a v každom uhle. Aké ľahké by bolo, ak by sme ich nemuseli žiadať aby svojmu duchovnému životu čelili bez zbabelosti a starostlivo strážili svoje chyby. To všetko spôsobuje nepokoj. Bremeno nepoholdných je jedno z najťažších.

Ak radostne rezignujeme pred nepohodlnosťou, prehrávame svoj boj.  Byť nepohodlný, to je katolícka povinnosti, mať odvahu byť nepohodlný v každom ohľade je ceste, na ktorú nás volá Pán. A toto sú cnosti, o ktoré prosme Pannu Máriu na sviatok jej Siedmich bolestí.