Schizma? Nemecká cirkev zavedie spoločné prijímanie s protestantmi


4. septembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Predseda Nemeckej biskupskej konferencie, biskup Georg Bätzing, oznámil zavedenie úplného spoločného prijímania Božieho Tela s protestantami v Nemecku. Tento krok pripravovali už dlho. V minulom roku teológovia oboch vierovyznaní ohlásili spoločný dokument, ktorým pripravili cestu pre spoločné prijímanie. Biskup Bätzing oznámil, že Nemecko podnikne formálne kroky v máji 2021.

V dejinách katolíckej Cirkvi nič také nepamätáme: v praxi má byť dovolené katolíkom zúčastňovať sa na evanjelických obradoch a prijímaní a podobne protestanti budú môcť pristupovať k prijímaniu Božieho Tela v katolíckych chrámoch.

Na jeseň minulého roku vydali predstavitelia katolíkov aj evanjelikov dokument s názvom Gemeinsam am Tisch des Herrn (Spoločne za stolom Pána). Konštatovali, že k zavedeniu spoločného prijímania neexistujú žiadne prekážky. Dokument pozitívne komentovali biskupi, teológovia aj laici. Jedine prefekt Pápežskej rady pre jednotu kresťanov Kurt Koch ho kritizoval. Nemecká cirkev však kritiku ignorovala. Je to pochopiteľné, pretože cíti podporu pápeža Františka.

V roku 2018 totiž pápež oficiálne schválil smernice nemeckej biskupskej konferencie, ktoré umožňujú sväté prijímanie protestantom zosobášeným s katolíkmi. Už vtedy to Nemci označovali za polovičaté riešenie. Napríklad aj kardinál Walter Kasper, jeden z pápežových neformálnych poradcov a nadšený zástanca spoločného prijímania.

V máji 2021 sa bude vo Frankfurte konať Ekumenický cirkevný deň. Práve vtedy bude, ako povedal biskup Bätzing, oznámené spoločné prijímanie. Hierarcha povedal, že stretnutie sa uskutoční bez ohľadu na to, aké budú podmienky pandémie koronavírusu: „Stretnutie cirkví sa musí a bude konať!“

Spoločné prijímanie s protestantami je úplne vylúčené tak na základe Kódexu kanonického práva, ako aj učenia Cirkvi. Hovoria o tom nielen encykliky staré ale aj encykliky Jána Pavla II. a dokonca aj dokumenty II. vatikánskeho koncilu.

BM

Zdroj: Pch24. Katolisch.de