Ruženec katolíckej matky

Ruženec
11. júla 2019
  Cirkev

Radostné tajomstvá

Ktorého si Panna, z Ducha svätého počala

Mária, Matka matiek, keď si súhlasila s tým, že sa staneš matkou Boha, vedela si , že ti to prinesie jednak veľkú radosť, ale aj utrpenie. Ti si sa však nebála, pretože prijímajúc povinnosti manželstva si vedela, že konáš to, čo chce Boh. Ty aj ja, Mária, sme si podobné v tom, že sme matkami. Pomôž mi zachovať dôveru v Boha, nehľadiac na to, čo stretne mňa aj moju rodinu.

Ktorého si Panna, pri navštívení sv. Anny, v živote nosila

Mária, Matka matiek, ešte skôr než tvoje dieťa prišlo na svet, si preukázala, navštevujúc svoju príbuznú Alžbetu, tiež záujem a starosť o iné matky. Chcela si jej pomôcť, pretože aj ona sa mala stať matkou. Mária, preukáž mi to isté a nauč ma byť vždy pripravenou a ochotnou pomôcť druhým.

Ktorého si Panna, v Betleheme porodila

Mária , Matka matiek, daj aby som zakaždým, keď sa pozerám na svoje deti, pocítila aspoň trochu tej radosti, akú si prežívala Ty, hľadiac prvý krát v betleheme na Boha. Dnes na nás čaká Ježiš v Betleheme – svätostánku. Mária, nauč mňa aj moje deti uchyľovať sa k Tebe a tvojmu Synovi v Najsvätejšej sviatosti, keď sa nám stanú starosti života príliš ťažkými.

Ktorého si Panna, v chráme obetovala

Mária, Matka matiek, keď si Bohu v chráme obetovala svojho Syna, po prvý krát v dejinách mu bola prinesená  obeť hodná Jeho. Mária, aj keby sme toho neboli hodní, zachovaj mňa aj moju rodinu milú Bohu, ako v deň nášho krstu.

Ktorého si Panna, v chráme našla

Mária, Matka matiek, spomeň si na niekoľkodenné strastiplné hľadanie, keď si bola prvý krát odlúčená od svojho Syna. Našla si ho v chráme a vyčítala si mu zármutok a utrpenie, ktoré spôsobil Tebe a Jozefovi. Ak budeme musieť napomenúť svoje deti, pomôž mi zachovať kľud a umiernenosť, akú si preukázala v ten deň Ty. A keby nejaký hriech odlúčil mňa alebo moju rodinu od Ježiša, pomôž nám, najdrahšia Matka v hľadaní, nech Ho opäť nájdeme.

Bolestné tajomstvá

Ktorý sa pre nás krvou potil

Mária, Matka matiek, nebolo Ti dané byť tam, kde Tvoj Syn na seba prijímal ťažobu hriechov sveta. Vzdal sa dokonca útechy tvojej súcitnej prítomnosti. Ak budú moje deti musieť znášať muky svedomia alebo duše, daj prosím, nech dokážem pochopiť ich a pomôcť.

Ktorý pre nás bičovaný bol

Mária, Matka matiek, Tvoj Syn znášal telesné utrpenie, keď bolo jeho telo trýznené bičmi katanov. Prijmi moje deti do svojej ochrany a chráň ich pred chorobami, zmrzačením, nehodami a všetkým nebezpečenstvom, ktoré hrozí ich telesnému dobru.

Ktorý pre nás tŕním korunovaný bol

Mária, Matka matiek, tá strašná tŕňová koruna prenikajúca do hlavy Tvojho Syna bola „odmenou“ za naše hriechy pýchy.  Bola si hrdá na svojho Syna; ja som hrdá na svoje deti. Nedovoľ, aby sa moja hrdosť zvrhla na niečo hriešneho, na ctižiadosť hľadať pre moje deti život, ktorý sa nezhoduje s Božou vôľou.

Ktorý pre nás kríž niesol

Mária, Matka matiek, tvoj kríž nebol krížom dreveným, ktorý by Ťa mohol zvaliť na zem svojou ťažobou. Tvojim krížom bolo bezmocne stáť a pozerať sa na utrpenie tvojho nevinného Syna. Prosím, Mária nedovoľ, aby sa moje deti, či už z ich alebo mojej viny, stali pre mňa krížom. A ak bude Božou vôľou, aby sa moje deti stali krížom môjho života, daj mi silu ho niesť tak ako si ho niesla Ty.

Ktorý pre nás ukrižovaný bol

Mária, Matka matiek, vražedné ramená kríža objali kvôli hriechom sveta Tvojho Syna v jeho posledných hodinách. Tvoje milujúce paže ho objímali prvých päť rokov jeho života a teraz by to chceli urobiť znova. Prosím, Mária, nedovoľ nikdy, aby ma hriech oddelil od mojich detí, ani v tomto živote, ani v budúcom.

Zdroj: commons.wikimedia.org

Slávnostné tajomstvá

Ktorý z mŕtvych vstal

Mária, Matka matiek, návrat Tvojho Syna tri dni po Kalvárii musel byť pre Teba opätovným vzkriesením betlehemskej radosti. Posilnil tvoju vieru a dôveru v tvojho božského Syna. Tiež moje materské  srdce má vieru a dôveru k mojim deťom, dokonca aj keď ich odo mňa delí vzdialenosť, hlúpe hádky a dokonca smrť. Modlím sa teraz za naše šťastné stretnutie.

Ktorý si do Neba vystúpil

Mária, Matka matiek, keď si hľadela na svojho Syna, ako Ťa teraz znovu opúšťa, teraz v sláve, tvoje srdce iste naplňovala láska aj clivota, nádej aj túžba, radosť aj žiaľ. Ďakujem Ti za príhovor u Tvojho Syna za moje deti. Boli a sú pre mňa najcennejším zdrojom radosti, lásky a nádeje. Priveď ich jedného dňa k svojmu Synovi, ktorý vystúpil na Nebesia.

Ktorý nám Ducha Svätého zoslal

Mária, Matka matiek, Tvoj Syn rástol v milosti a múdrosti u Boha i u ľudí. Počala si Ho z Ducha Svätého. Prosím Ťa teraz, aby si vyprosila dary Ducha Svätého, pre moje deti. Nech sa im dostane daru múdrosti, rozumu, rady, odvahy, zručnosti, zbožnosti a bázne Božej, ktoré im pomôžu prísť k Tebe. Pomôž im rásť v múdrosti a milosti u Boha aj ľudí.

Ktorý Ťa, Panna, do Neba vzal

Mária, Matka matiek, Tvoj Syn nechcel čakať na deň zmŕtvychvstania tiel a Posledný súdu. Túžil Ťa mať pri sebe s telom aj dušou, takú, akú Ťa poznal na zemi. Mária, pomôž mi byť pre moje deti takou matkou, aby sa vždy radovali, keď ma vidia, aby si ma vždy pamätali ako dobrú matku a nikdy nestratili lásku ku mne.

Ktorý Ťa, Panna v Nebi korunoval

Mária, Matka matiek, stala si sa Kráľovnou Neba, pretože si bola matkou. A pretože si tiež Matkou matiek, prosím Ťa, preveď mňa aj moje deti cez nebezpečenstvá a pokušenia tohto sveta, aby sme jedného dňa tiež aj my dostali nebeskú korunu a mohli sa radovať s Tebou a Tvojim Synom na veky vekov. Amen.