Máme šancu ubrániť sa politickej korektnosti – rozhovor s Witoldom Gadowskim


26. februára 2021
  Spoločnosť  

Na nasledujúcich riadkoch Vám prinášame rozhovor s Witoldom Gadowskim, známym poľským investigatívnym novinárom, publicistom a režisérom – držiteľom viacerých novinárskych cien v oblasti investigatívnej žurnalistiky a réžie (Grand Press (2004), Watergate (2006), Grand Prix (2009), Malopoľská novinárska cena a ďalšie). V súčasnosti (od roku 2017) je podpredsedom Združenia poľských novinárov. Pracoval tiež ako riaditeľ prvého programu verejnoprávnej televízie TVP1, do roku 2010 pracoval v televízii TVN; bol hovorcom primátora mesta Krakov a tiež šéfom Inštitútu poľského filmového umenia.

Prednáša na Pápežskej univerzite svätého Jána Pavla II. v Krakove a na platforme YouTube má svoj kanál Gadowski TV – https://www.youtube.com/user/WitoldGadowski/about –, ktorý má aktuálne takmer 250 000 odberateľov.

Witold Gadowski vo svojom pravidelnom programe Komentarz Tygodnia

Slovenskí znalci poľskej žurnalistickej scény Vás poznajú ako razantného kritika súčasných spoločenských pomerov, ktorý sa venuje témam bez „politickej korektnosti“. Aká je podľa Vás momentálna situácia, čo sa týka vynucovania „politickej korektnosti“ v Poľsku? V čom sú rozdiely oproti západnej Európe?

V Poľsku je to určite slobodnejšie a je tu aj väčšia sloboda slova, pretože je tu menšia tyrania politickej korektnosti. Bohužiaľ, z roka na rok táto tyrania vzrastá, sloboda slova je obmedzovaná čoraz viac, dnes môžeme ďaleko menej hovoriť verejne to, čo si naozaj myslíme. A teda je to badateľné aj u nás. Napriek tomu som však presvedčený, že v Poľsku máme stále väčšiu slobodu vyjadrovania názorov ako v západnej Európe.

Ako vidíte do budúcnosti prenikanie neomarxizmu a ľavicového liberalizmu do strednej Európy? Máme šancu sa ubrániť, alebo musíme počítať so stále väčšou ľavicovou cenzúrou?

Určite máme šancu sa ubrániť, pretože sme boli takpovediac „zaočkovaní“ vakcínou proti komunizmu. Vieme teda veľmi presne, čím je komunizmus a čím bude neomarxizmus či neokomunizmus v praxi. A teda máme oveľa väčšie šance brániť sa, ako napríklad Európania na Západe, ktorí nemajú skúsenosť so zločinmi a vraždením, ktoré boli páchané v mene komunistickej ideológie. Žiaľ, medzitým nám tu zároveň vyrástla nová generácia, ktorá je bohužiaľ bez týchto protilátok, chrániacich pred stále silnejšou a efektívnejšou neomarxistickou propagandou. Máme teda ľudí so skúsenosťami z minulosti, odolných voči propagande, ale tiež dorastajúcu mladú generáciu, ktorá je ľahko ovplyvniteľná.

Ďalšou hrozbou, ktorá dolieha na Európu, je invázia moslimských migrantov. Vy sám sa tejto téme často venujete. V akom štádiu ovládnutia Európy islamom sa podľa Vás nachádzame? Je reálne nebezpečenstvo, že islam skutočne Európu ovládne?

Witold Gadowski ako reportér s bojovníkom proti Islamskému štátu

Vo všeobecnosti platí, že ideológia živšia a dynamickejšia dominuje nad ideológiou slabšou a pasívnejšou. Kresťanstvo v západnej Európe vymiera, pretože neomarxizmus urobil veľmi veľa pre to, aby ho zničil. Západ sa ocitol v ideovej prázdnote a v tomto prostredí slávi vitálnejší islam veľký úspech a vlastne to je aj hlavná príčina jeho úspechu v západnej Európe. Toto náboženstvo však neponúka recept na lepšiu spoločnosť, ale práve naopak, takpovediac množí a priam zväčšuje konflikty. Islam má vždy aj politický program, rozhodne nie je, ako sa nám to často predstavuje, iba náboženstvom. Je to kompaktný celok spájajúci myslenie o politike, náboženstve, zvykoch, navyše, je to v podstate totalitná ideológia, ktorá vstupuje do každej oblasti života človeka. Vzhľadom na to musíme byť voči islamu veľmi opatrní, pretože navonok sa prejavuje pokojne a akceptovateľne na miestach kde je slabý, ale keď jeho sila rastie, rastú aj ašpirácie jeho vyznávačov a ich vodcov a narastá tiež brutalita, s akou chcú presadzovať v spoločnosti svoje názory. Táto zásada platí všade a môžeme si ju všimnúť aj v histórii, pretože islam nikdy nebol iný. Tam kde je slabý, tam predstavuje malú pokojnú skupinku, ale v momente keď naberá na sile, začína ukazovať svoju pravú tvár. Musím povedať, že som si nikdy nevšimol inú cestu rozvoja tohto náboženstva. Musíme s tým rátať, aj preto, že je pomerne cudzie nášmu regiónu, tým myslím Európu, a s tým musíme bojovať, jednoducho má úplne iné miesto vo svete a tiež úplne iný terén, na ktorom pôsobí.

Podľa mediálnych správ, oficiálnych aj alternatívnych, sa nachádzame v období Veľkého resetu. Vedeli by ste našim čitateľom priblížiť, čo svetové elity očakávajú od tejto „operácie“?

Predovšetkým treba povedať, že nápad, akým je realizácia Veľkého resetu, ktorého deklarovaným cieľom je uniknúť hospodárskej kríze, je spojený s narastajúcou krízou, najmä po roku 2008, o ktorej dávno vieme, že tu je. Svetové elity sa chcú zbaviť zodpovednosti za špekulácie v bankovníctve, ktoré robili a ktorými vyvolali svetovú hospodársku krízu a v tejto chvíli chcú uskutočniť spomínaný veľký reset, vďaka ktorému budú môcť zakryť svoju činnosť a zároveň budú mať ešte väčší vplyv. Chcú nahradiť zásady, ktoré vyplývajú z prirodzeného práva akými sú život, sloboda a súkromné vlastníctvo, zásadami ako bezpečnosť, závislosť a prenájom. Máme byť zbavení súkromného vlastníctva a prejsť na prenájom, ktorý bude predstavovaný ako najlepšia forma využívania dobier, a tým sa de facto staneme otrokmi, ktorí budú vykonávať pre svetových oligarchov pomocné činnosti. A to je vlastne ideológia resetu doprevádzaná frázami typu „ľudský kapitalizmus“, „redistribúcia dobier“ tvorená novými paktami v súvislosti s produkciou. Každý triezvo zmýšľajúci človek vie, že sú to nezmysly, naopak, všetkým je jasné, že je to iba zahmlievanie reality, cieľom je zakryť pravdu v snahe kontrolovať náš pohyb, zasahovať naše telá, vplývať na naše názory a postoje. Veľký reset má viesť k dokonalej kontrole nad svetovou populáciou a utvoreniu mechanizmov vedúcich k depopulácii.

Sprievodným javom, či dokonca skôr príčinou súčasnej kultúrno-spoločenskej transformácie je ochorenie Covid-19. Aký je Váš názor na nebezpečenstvo tohto ochorenia? Čo si myslíte o reakciách svetových politikov na túto chorobu?

Podľa môjho názoru, ktorý som si utvoril na základe výpovedí viacerých amerických a tiež čínskych vedcov, nemôžem povedať iné, ako to, že spomínaný koronavírus spôsobujúci ochorenie Covid-19 bol utvorený umelo. Prvým prípadom ochorenia bol predsa mladý vedec z Wuchanu a preto niet pochýb o tom, že vírus bol umelo utvorený práve tam. Môžeme diskutovať o tom, či bol vypustený úmyselne, alebo to bola nehoda, to s určitosťou povedať nevieme. Avšak máme tu veľmi silnú propagandu, ktorú šíri komunistická strana Číny spolu s WHO. Podľa nich je to vraj výsledok prirodzenej mutácie vírusu z netopierov, ale to je predsa nemožné, resp. pravdepodobnosť, že by to tak bolo, je menšia ako šanca vyhrať v lotérii.

Ako záchrana v tejto situácií je prezentovaná vakcinácia obyvateľstva narýchlo vyvinutými vakcínami. Predstavujú podľa Vás tieto vakcíny „nádej“ alebo je to skôr súčasť farmaceutického biznisu, ktorý sa rozhodol využiť situáciu a zbohatnúť?

Vírus SARS-CoV-2, spôsobujúci ochorenie Covid-19, je samozrejme smrteľný vírus, ktorý útočí na osoby so slabšou imunitou. Zároveň však možno povedať, že elity sa s jeho pomocou snažia urýchliť Veľký reset, aby došlo k tzv. medicínskemu totalitarizmu, kde budú normou očkovacie preukazy, virtuálne meny, vďaka ktorým budú môcť kontrolovať naše postoje pomocou občianskych indexov na základe platieb, ktoré budeme vykonávať. Bude nám priznaná istá suma, ktorá nám nedovolí umrieť, bude rozdeľovaná štátnymi orgánmi nezávisle od toho či pracujeme, alebo nepracujeme. A tak nastane kompletné oddelenie peňazí od práce.

Už dávnejšie došlo k prepojeniu zbrojárskeho a farmaceutického priemyslu, ktorý je kontrolovaný svetovými oligarchami. V tejto súvislosti spomeniem len americkú investičnú spoločnosť Vanguard, ktorá de facto riadi viaceré korporácie. Iste mi dáte za pravdu, že dnes majú medzinárodné korporácie väčšiu moc ako štáty a ich predstavitelia, v dôsledku toho sa tieto spoločnosti vymanili spod kontroly, teda nie iba na základe prirodzeného práva. A keďže hovoríme o medzinárodných organizáciách, ich predpisy sú čoraz častejšie dôležitejšie ako zákony v nezávislých štátoch. To sú znaky nového sveta, ktorý je tvorený priamo pred našimi očami. Čo z toho vyplýva, alebo čo môžeme urobiť? Môžeme sa brániť? Jedno je isté – naša sloboda je ohrozená, vyplýva z toho tiež to, že je v ohrození aj najväčšia pevnosť slobody, ktorou je naše telo.

Vakcíny, ktoré boli vytvorené, to nie sú len obyčajné očkovacie látky, sú to experimentálne preparáty, ktoré nespĺňajú klasickú definíciu vakcín. Je to v podstate genetické inžinierstvo, ktorého účinok zatiaľ nepoznáme. Neviem, kto ponesie zodpovednosť za vedľajšie účinky pri očkovaní, ktoré nás nevyslobodí z pandémie, ale práve naopak, uvedie nás do ešte väčšieho chaosu, pretože takýmto spôsobom sú zdraví ľudia infikovaní. Navyše nám tu nebol predstavený liek na koronavírus. Po očkovaní nemáme navyše žiadnu záruku, že tí, ktorí ho podstúpia, sa opäť nenakazia. Teraz nastane priam totalitný nátlak, aby sme sa všetci dali zaočkovať, a preto si uvedomme, že každý z nás tak činí na vlastnú zodpovednosť. Nikoho však od toho nebudem odrádzať, no ja sám sa tak neurobí, pretože nevidím žiaden zmysel v takomto očkovaní.

Ďakujeme za rozhovor.

Otázky kládol Branislav Michalka

Zdroj tit. obrázka