Rozhodnutie Najvyššieho súdu o potratoch – Krok k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - Christianitas

Rozhodnutie Najvyššieho súdu o potratoch – Krok k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Paweł Chmielewski
27. júna 2022
  Cirkev Spoločnosť  


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najvyšší súd Spojených štátov amerických uvoľnil cestu k úplnej ochrane nenarodených detí v jednotlivých amerických štátoch. Ide o obrovské rozhodnutie a prelomovú udalosť, ktorá by mohla znamenať začiatok konca éry najväčšej genocídy v dejinách sveta. Je ťažké nespájať toto rozhodnutie s dvoma ďalšími udalosťami: s verdiktom Ústavného tribunálu v Poľsku v roku 2020 a so zasvätením Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Najvyšší súd USA
zdroj: pixabay.com

22. január 1973 bol jeden z najsmutnejších dní v dejinách západnej civilizácie. V Spojených štátoch sa vtedy otvorila cesta k legalizácii vraždenia nenarodených detí – a to počas celého obdobia tehotenstva, čo, žiaľ, štátne orgány bezohľadne využili. V krátkom čase sa Amerika stala oblasťou zaplavenou krvou počatých detí. Každoročne tam boli zavraždené státisíce detí a niekoľko desaťročí dokonca viac ako milión detí ročne. Táto masová genocída bola o to hroznejšia, že sa uskutočnila v krajine, ktorá bola predsa len vyslovene kresťanská. Hoci civilizáciu smrti do Spojených štátov vniesli do veľkej miery marxisti importovaní zo starého kontinentu, v posledných rokoch je Amerika ako svetový hegemón najväčším globálnym vývozcom ideológie zabíjania.

To sa teraz môže zmeniť. V piatok 24. júna, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, americké médiá oznámili skutočne dobrú správu: Najvyšší súd rozhodol, že rozsudok z roku 1973 nemá ústavný základ. V praxi to znamená, že štáty, ktoré si to želajú, budú môcť zakázať vraždenie detí. To sa už stalo v mnohých štátoch, ale zástancovia potratov sa snažili legálne bojovať proti zákazu odvolaním sa práve na rozhodnutie z roku 1973. Teraz to už nebude možné.

Nie je možné nespájať rozhodnutie Najvyššieho súdu USA s dvoma udalosťami. Prvým je, samozrejme, rozhodnutie poľského Ústavného súdu z roku 2020, ktoré zakázalo vraždenie chorých nenarodených detí. Tento rozsudok bol v priestore západných krajín bezprecedentný a ukázal kresťanom a ľuďom dobrej vôle na celom svete, že nemusia akceptovať diktatúru civilizácie smrti. V samotných Spojených štátoch sa o poľskom rozsudku dlho diskutovalo; liberáli sa ho obávali ako symbolu svojej blížiacej sa porážky, zatiaľ čo konzervatívci z neho čerpali nádej, že genocída bude čoskoro potlačená aj v Amerike. Neviem, či by k rozhodnutiu Najvyššieho súdu USA došlo aj bez jeho rozhodnutia, ale Poľsko sa určite stalo krásnym symbolom toho, že je možné budovať spoločenský poriadok založený na Božích zákonoch (aj keď poľské právo treba ešte vylepšiť).

Ako druhá z kľúčových udalostí, a podľa mňa ešte dôležitejšia, sa javí zasvätenie Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Panna Mária vo Fatime prisľúbila, že ak pápež vykoná takéto zasvätenie a katolíci zbožne poslúchnu jej žiadosti, jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. V opačnom prípadek Rusko rozšíri svoje bludy do celého svet – a pod bludmi Ruska väčšina odborníkov chápe ideológiu komunizmu, ktorá je absolútnym základom myšlienky potratu.

Pápež František zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25. marca tohto roku; urobil tak v reakcii na žiadosť biskupov Ukrajiny, na ktorú zaútočila Moskva. Podľa jednomyseľného názoru odborníkov na túto tému František urobil všetko tak, ako si Panna Mária želala. Prof. Roberto de Mattei vtedy zdôraznil, že Františkom vykonaný akt zasvätenia urýchľuje víťazstvo Jej Nepoškvrneného Srdca – a aj keď budeme musieť ešte veľa trpieť, toto víťazstvo je isté. A to znamená, napísal taliansky učenec, nie nejaké nepostrehnuteľné Božie víťazstvo, ale obnovenie sociálnej nadvlády Ježiša Krista.

Dnes môžeme s istotou povedať, že práve to sa začína diať: veľký krok k ukončeniu genocídy nenarodených detí v Spojených štátoch je predsa len obrovský neúspech neomarxistického projektu budovania protikresťanského, bezbožného štátu.

S dôverou v Máriinu prozreteľnosť a ochranu sa o to usilovnejšie venujme plneniu požiadaviek Panny Márie Fatimskej: zúčastňujme sa na pobožnosti päť po sebe nasledujúcich sobôt v mesiaci, prijímajme sväté prijímanie ako pokánie, modlime sa ruženec. Veď nie náhodou sme sa o rozhodnutí amerického Najvyššieho súdu dozvedeli práve dnes, na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Tieto dve srdcia zvíťazia – presne tak, ako nám to predpovedala Panna Mária.

***

Portál Christianitas.sk odporúča:

Otec Marian Kuffa, farár zo Žakoviec a veľký bojovník za život nenarodených detí, napísal predslov ku knihe poľskej novinárky Doroty Łosiewiczovej Život je zázrak, zachytávajúcej desať povzbudivých príbehov zo života ľudí 21. storočia.

Knihu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/zivot-je-zazrak-s-prihovorom-otca-kuffu/

***

Dariusz Žuk-Olszewski prináša vo svojej knihe Licencia na zabíjanie odhalenie, ako a kde v histórii vznikla myšlienka umelých potratov, prečo bola v jednotlivých krajinách tak prudko podporovaná a kto boli protagonistky tejto ideológie.

Dozvieme sa, že podpora umelých potratov vôbec nie je šírením myšlienky tzv. „slobodnej voľby“. V skutočnosti ide o manipuláciu s jednotlivcami s jediným záujmom, a tým je finančný prospech.

Knihu si možno objednať na adrese: https://www.christianashop.sk/licencia-na-zabijanie/

***


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!