Relikvia Kristovej Krvi nad Slovenskom

Mário Vadás
20. marca 2020
  Cirkev

Dňa 20. marca 2020 sa uskutočnil let lietadla na palube s generálnym vikárom Nitrianskej diecézy a rektorom Baziliky sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku – Mons. Petrom Brodekom s relikviou Kristovej Krvi.

Foto: relikvia Kristovej Krvi v Hronskom Beňadiku, zdroj: klastorbenadik.nrb.sk

S relikviou posádka absolvovala let cez trasu Nitra – Trenčín – Banská Bystrica – Nové Zámky – Nitra. Mons. Brodek udeľoval požehnanie chorým, lekárom, zdravotníkom, záchranárom, vojakom, či policajtom na úmysel odvrátenia coronavírusovej epidémie a všetkých ťažkostí, ktoré sú s ňou spojené. Na tento úmysel je preto vhodné pomodliť sa modlitbu ku Kristovej Krvi v nasledovnom znení:

Ó, predrahá Krv večného života, výkupná cena celého sveta, nápoj a kúpeľ spasenia pre naše duše, ktorá nás bez prestania zastávaš pred milosrdným trónom Najvyššieho. Klaniam sa ti s najhlbšou úctou a žiadam si, nakoľko je to len možné, zadosťučiniť za tie krivdy a zneuctenia, ktorých sa ti ustavične od ľudí, tvojich stvorení, dostáva, najmä od tých, čo sa ti opovažujú bezbožným spôsobom rúhať. Ktože by nemal túto krv nekonečnej ceny chváliť? Ktože by sa nemal roznietiť láskou k Ježišovi, ktorý ju vylial? Čo by sa so mnou stalo, keby ma táto božská Krv nevykúpila? A kto ju vytlačil až do poslednej kvapky zo žíl môjho Pána? Nebol to zaiste nikto iný, len láska. Ó, nesmierna láska, ktorá si nám podala tento balzam plný spasenia! Neoceniteľný balzam, ktorý si zo žriedla nesmiernej lásky vytiekol, učiň, aby ťa všetky srdcia a všetky jazyky chválili, oslavovali a ďakovali ti teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. (Schválil Pius VII. V r. 1818)

Pri príležitosti posvätenia kostola v roku 1483 dostalo opátstvo od kráľa Mateja Korvína I. cenný dar: relikviu Kristovej Krvi (kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej Krvi). Kráľ Matej I. dostal túto relikviu pravdepodobne od pápeža Pavla II. ako poďakovanie za pomoc v boji proti Turkom. Od toho času sa úcta k Božej Krvi začala šíriť po celom okolí. Tým sa pozdvihovala aj autorita kláštora medzi duchovenstvom a svetskou vrchnosťou. Opáti sa rozhodli, že v interiéri kostola vyhradia pre relikviu špeciálnu časť, kde bude uctievaná. Postavili pre ňu osobitnú kaplnku, ktorú 26.marca 1489 posvätil nitriansky biskup Gregor. Kaplnka dostala aj nový oltár (1510), ktorý je v súčasnosti v Ostrihome. V prvej polovici 19. storočia Beňadik navštívil kardinál Alexander Rudnay (1829), ktorý sa postaral o obnovu monštrancie o čom hovorí nápis na zadnej strane relikviára.

Zdroj: Biskupstvo Nitra