Rakúsko: Biskupi obnovili prijímanie do úst


23. júna 2020
  Krátke správy - Cirkev

Katolíci v Rakúsku budú môcť opäť prijať sväté prijímanie riadnym spôsobom. Biskupská konferencia sa rozhodla uvoľniť obmedzenia spojené s epidémiou Covid-19.

Suvisiaci článok

Sväté prijímanie na ruku? Osem argumentov „pre“ a „proti“

V piatok 19. júna sa rakúska biskupská konferencia rozhodla zrušiť niektoré obmedzenia. Okrem iného sa to týka obnovenia Svätého prijímania riadnym spôsobom do úst. Doteraz bolo v Rakúsku zo zdravotných dôvodov povolené iba prijímanie na ruku. Túto formu odporúčajú biskupi.

Rakúski hierarchovia navyše umožnili účasť na svätej omši bez masky na ústach a nose. Veriaci búdu tiež môcť znova použiť svätenú vodu, v rámci prevencie ju stačí meniť častejšie ako obvykle. Veriaci sa tiež majú vrátiť do kostolov: dišpenz od účasti na svätej obeti je zrušené.


Niektoré obmedzenia sa budú naďalej uplatňovať. Veriaci majú dodržiavať odstup od ľudí mimo svojej domácnosti. Pohreby sa môžu konať s max. počtom 100 ľudí; od júla sa limit pravdepodobne zvýši na 250.

MV

Zdroj: PCH24