Rady manželom od sv. Jána Zlatoústeho - Christianitas

Rady manželom od sv. Jána Zlatoústeho

Sv. Ján Zlatoústy
20. marca 2019
  Spoločnosť

Zdroj: wikimedia.org

V štvrtom storočí, pred blížiacim sa koncom antickej civilizácie a nástupom kresťanskej, dáva sv. Ján Zlatoústy – učiteľ Cirkvi – odporúčania manželom, ako sa chovať ku svojim ženám. Vyzdvihuje úctu a lásku, oproti pohanskej povýšenosti a pohŕdania ženami. Inšpirujme sa jeho nadčasovými radami v tejto dobe veľkého neporozumenia medzi manželmi a rozvodovej mentality.  

„Muž je vlnami vonkajšieho nepokojného života zmietaný, ale žena má už vo svojej domácnosti školu múdrosti, môže sa vo vnútri svojej mysli sústrediť, a muža nič tak nevychováva a jeho dušu tak neovláda, ako kľudná ženská duša.“  

„Nikdy nevolajte manželku len menom. Volajte ju nežnými slovami, s úctou a veľkou láskou… Vždy začnite tak, že jej poviete, ako veľmi ju milujete… Povedzte jej, že ju milujete viac než svoj život“

Uč cnosti svoju ženu, ale iba podobrote. Pobádať k cnosti má v sebe niečo prísneho, zvlášť keď sa to týka mladej citlivej osoby. Vlož do svojej reči mnoho nehy a predovšetkým dbaj vymazať z jej duše slovo tvoj a môj. Ak povie: Toto je moje!, odpovedz hneď: Všetko ti patrí, nemám nič vlastné a nielen tá či ona vec ti patrí. Privinul som ťa k sebe, milujem ťa a dávam ti prednosť aj pred svojím životom. Veď terajší život je ničím, a preto prosím, povzbudzujem a robím všetko, aby sme tak dôstojne vedeli prežívať tento život, žeby sme mohli aj tam v budúcom veku žiť spolu s veľkou istotou… Tvojej láske dávam prednosť pred všetkým; a nič by mi nebolo také nepríjemné ako to, že by som sa niekedy s tebou nezhodoval. Ničoho sa nebojí, pokiaľ mám tvoju lásku, a opäť ťa budem milovať v našich deťoch.“

Sv. Ján Zlatoústy. Zdroj: wikimedia.org

 (In epistulam ad Ephesios)

„Neočakávaj od svojej ženy to, čo prekračuje jej možnosti. Pamätaj, že Cirkev prijala všetko z rúk Pána. Tvoja žena je stvorením Boha. Keď ju potupuješ, nepotupuješ ju, ale toho, kto ju stvoril. Hľadaj vždy krásu duše. Zvelebovanie a odpor, a dokonca láska, ktorá spočíva len na vonkajšej kráse, pochádza z nečistej duše. Nasleduj Ženícha Cirkvi. Hľadaj miernosť, pokoru, cit v svojej žene, lebo ony sú znamením krásy. „Muži sú povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. manželka nech si ctí svojho muža“(Ef 5, 28. 33). Muž má vyrovnať poslušnosť ženy svojou láskou.“

(In epistulam ad Ephesios)

Zdroj: wikipedia.com

„Povedz jej s najväčšou nežnosťou: Milovaná, svoj život som spojil s tvojím vo veciach najdôležitejších a najpotrebnejších tu na zemi. Mohol som si vziať bohatšiu ženu, avšak nechcel som to. Všetkým som opovrhol, aby na ničom nezáležalo ako na jedinečnosti tvojej duše, ktorú si vážim nadovšetko.“

(In epistulam ad Ephesios)

„Či chceš, aby ťa tvoja žena poslúchala tak, ako Cirkev Krista? Keď áno, potom buď zodpovedný a maj taký záujem o manželku, akú má Kristus o svoju Cirkev. Keď to bude nevyhnutné, aby si za ňu obetoval svoj život alebo aby si pre ňu znášal utrpenia, prijmi to. Ty sa posväcuješ pre niekoho, s kým si už spojený, Kristus sa obetoval za toho, kto sa od neho odvrátil, kto ho nenávidel. Svojou láskou k Cirkvi Kristus ti dal vzor správania sa k tvojej žene. Životná partnerka, matka detí, prameň každej radosti nemá byť nikdy spojená s mužom strachom a hrozbami, ale láskou, trpezlivosťou a dobrým postojom. Čo je to za manželstvo, keď sa manželka bojí svojho manžela? Hoci ti spôsobí utrpenie, nepotupuj ju, lebo i Kristus sa tak nesprával k svojej Cirkvi. Kristus sa vydal za Cirkev, aby ju posvätil a očistil.“

(In epistulam ad Ephesios)

Pomáhaj manželke vo všetkom. Podľa svätého Pavla „muž sa má pripútať k svojej manželke,“ to znamená úprimnosť lásky. Nehovorí, že budú dvaja jedna duša (taký zväzok je možný pre každého) či jeden duch, ale budú dvaja jedno telo. Vždy prejav manželke nežné slovo s úctou a láskou. Uč ju Božej bázni, a potom z nej vyprýštia všetky iné dobrá ako z fontány a váš dom sa naplní požehnaním.“

„Uvedomujem si, že mnohým ľuďom som na smiech, keď dávam tieto rady. Ak budete žiť tak, ako hovorím, a zmeníte svoju rodinu na malú cirkev, vaša dokonalosť bude konkurovať aj tým najsvätejším mníchom.“

Najnovšie články

Sv. Barbora, panna a mučenica

Katolícka škola v Nemšovej – ďalší kamienok v mozaike proticirkevnej kampane na Slovensku?

Nezvyčajní svätí patróni: Majú ich alkoholici, odsúdení na smrť, ba dokonca aj ľudia nachádzajúci sa vo výťahu. Viete, komu pomáha svätá Bibiána?

Môže v strednej Európe vzniknúť katolícky superštát?