Rabín Homolka, Dede Baba Brahimaj a prof. Riccardi získali cenu Európskej akadémie – Prsteň tolerancie


22. novembra 2021
  Krátke správy - Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Profesor židovskej teológie na Postupimskej univerzite, 57-ročný rabín Walter Homolka, bol ocenený Prsteňom tolerancie, ktorý udeľuje Európska akadémia vied a výtvarných umení.

Walter Homolka významne prispel k založeniu Školy židovskej teológie v roku 2013,“ uviedlo Centrum pre židovskú teológiu na Postupimskej univerzite, v tlačovej správe po udeľovaní cien v Kolíne nad Rýnom. Od roku 2014 je profesorom na tejto univerzite v odbore Súčasná židovská filozofia náboženstva s osobitným dôrazom na denominácie a náboženský dialóg.

To, že ekumenizmus a dialóg si našiel cestu do rôznych náboženských komunít, dosvedčuje aj fakt, že spolu s ním sa tento rok ďalšími držiteľmi tohto poetického ocenenia, názvom evokujúceho fantazijné romány J. R. R. Tolkiena, stali: zakladateľ Katolíckej komunity Sant Egidio, profesor Andrea Riccardi a predseda Albánskej svetovej asociácie bektášov (bektáši – lokálna albánska forma islamu, pozn. aut.) Dede Baba Edmond Brahimaj.

Walter Homolka je jednou z popredných osobností svetového reformného judaizmu a členom predstavenstva Svetovej únie pre progresívny judaizmus. Od septembra 2002 je tiež rektorom Kolégia Abrahama Geigera v Postupime, jedinej univerzity v Nemecku, vzdelávajúcej rabínov.

Je iniciátorom poľsko-nemeckých projektov realizovaných v spolupráci s Inštitútom židovských štúdií na Univerzite vo Vroclave a Jagellonskou univerzitou. Zároveň inicioval spoluprácu Postupimského inštitútu židovskej teológie s Katolíckou teologickou fakultou Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani. Tento rok sa zúčastnil na programe Ekumenický Lublin 2021 organizovanom Katolíckou univerzitou v Lubline.

Európska akadémia vied a umení je medzinárodná mimovládna organizácia. Bola založená v roku 1990 členskými štátmi EÚ. Členmi akadémie je viac ako 2000 vynikajúcich vedcov a umelcov z celej Európy vrátane 31 laureátov Nobelovej ceny. Akadémia sídli v rakúskom Salzburgu. Prsteň tolerancie sa udeľuje každoročne od roku 1997. Naráža na podobenstvo o prsteňoch od nemeckého básnika Gottholda Ephraima Lessinga (1729 – 1781).

Medzi doterajšími víťazmi sú napr. bývalý starosta Jeruzalema Teddy Kollek, kardinál Karl Lehmann z Mainzu a dirigent Daniel Barenboim.

BM

Zdroj: KAI, titulný obrázok – wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!