Pyšní preceňujú svoje schopnosti a hriechy


5. júna 2021
  Pokladnica viery

Pyšní ľudia zvyknú preceňovať svoje schopnosti v boji proti hriechu a takisto preceňujú aj význam svojich hriechov. Neexistuje hriech, ktorý by Kristova obeta na kríži nedokázala zmyť a duše naozaj pokorné a cnostné vedia, že ak poklesnú, ide o prirodzené a obyčajné ovocie ich nestálosti a slabosti.

Vavrinec Scuopoli: Duchovný boj a pokoj duše